Muista riippuvaisten ihmisten omaishoito

19.10.2019
Omaishoitajan pääasiallinen tehtävä on parantaa heitä tarvitsevien ihmisten elämänlaatua. He varmistavat, että henkilön perustarpeet täyttyvät.

Muista riippuvaisten ihmisten omaishoito voi olla erittäin haasteellista monella eri tasolla, yhteiskunnasta perheeseen ja yksilöön. Tässä artikkelissa keskitymme omaishoitajiin, eli niihin ihmisiin, jotka pitävät huolta ulkopuolista apua tarvitsevista ihmisistä.

Mitä tarkalleen ottaen tarkoittaa ”omaishoito”? Millaisia omaishoitajia on olemassa?

Ihan ensiksi on tärkeää erottaa toisistaan kaksi asiaa: virallinen ja epävirallinen omaishoito. Virallinen omaishoitaja tekee töitä palkkaa vastaan, ja hänellä on kokemusta muiden ihmisten hoidosta. Epäviralliset omaishoitajat taas ovat tavallisesti henkilön perheenjäseniä, ystäviä tai joissakin tapauksissa naapureita. Psykologi Rogero määrittelee epävirallisen omaishoidon näin: ”Huolenpitoa ja huomiota, jota pääosin perhe ja ystävät tai kuka tahansa vapaaehtoinen tarjoavat jollekulle, joka on suuresti riippuvainen muista ihmisistä tai jolla on vaikea vamma”.

Maailman terveysjärjestön mukaan (1999) pitkäaikaista omaishoitoa antavat yleensä epäviralliset omaishoitajat (perhe, ystävät, naapurit), ammattihoitajat tai molemmat. Tavoitteena on aina tehdä hoidettavan elämänlaadusta mahdollisimman hyvä ottamalla hänet huomioon yksilönä ja ylläpitämällä hänen autonomiaansa ja arvokkuuttaan.

Muista riippuvaisten ihmisten omaishoito on avustamista perusasioissa

Miksi muista riippuvaisten ihmisten omaishoito on niin tärkeää?

Omaishoitajat auttavat arjen askareissa

Kun mietit omaishoitajia, tämä on luultavasti ensimmäinen mieleesi tuleva asia. Muista riippuvaisten ihmisten omaishoito on yleensä avustamista perusasioissa, kuten syömisessä, vessaan menemisessä, peseytymisessä ja pukeutumisessa.

Monet omaishoitajat tekevätkin yksilöidyn hoitosuunnitelman pohjautuen jokaisen potilaan omiin tarpeisiin. Omaishoitajan työn luonne voi siis muuttua riippuen potilaan henkilökohtaisista tarpeista ja siitä kuinka itsenäinen tämä on.

Omaishoitajat luovat luottamuksen ilmapiirin

Luottamus on turvallisuuden tunnetta toista ihmistä kohtaan, erityisesti sen suhteen kuinka tämä käyttäytyy tietyissä tilanteissa. Se on varmuutta siitä, kuinka henkilö toimii. Tästä syystä luottamus omaishoitajaan antaa potilaalle turvallisuuden tunnetta. Tämä on yksi osa hyvää omaishoitoa.

Hyvä omaishoitaja saa luotua siis luottamuksen ja turvallisuuden tunnetta, sekä hoidettavalle itselleen että hänen perheelleen (tai muille perheenjäsenille, jos kyseessä on epävirallinen omaishoitaja). Läheisten tulisi voida ajatella esimerkiksi näin: ”Isäni/äitini on hyvissä käsissä” tai ”Jos jokin menee pieleen, hän huomaa sen heti ja osaa toimia”.

”Jokainen paikka, jossa tunnemme olevamme turvassa, on aarre.”

-Jan Jansen-

He antavat tukea ja hoivaa

Omaishoitaja antaa seuraa ja henkistä tukea potilaalle. Omaishoitaja pitää hoidettavalle seuraa sillä aikaa kun perheenjäsenet ovat töissä ja ehkäisee näin yksinäisyyden tunnetta. Monissa tapauksissa omaishoitajuus onkin seuran antamista muiden avusta riippuvaisille ihmisille, kun oma perhe ei pysty sitä tekemään.

Luottamus, ammattitaito, välittäminen, empatia ja halu auttaa muita ovat hyvän omaishoitajan tärkeimmät piirteet.

He lisäävät potilaan autonomiaa

Vaikka kyseessä ovatkin muista riippuvaiset ihmiset, omaishoidosta voi silti olla paljon hyötyä potilaan autonomian säilyttämisessä, sillä omaishoitaja auttaa suoriutumaan arjen askareista.

Hän rohkaisee ja kannustaa hoidettavaa tekemään niitä asioita, joihin tämä pystyy. Omaishoitaja ymmärtää tietysti myös sen, kuinka paljon ponnistelua nämä asiat voivat hoidettavalta vaatia.

Omaishoitaja tarjoaa seuraa ja apua

Omaishoitajat auttavat pysymään yhteydessä muihin ihmisiin

Hoidettavasta riippuen omaishoitaja voi auttaa häntä ylläpitämään ihmissuhteita perheen ulkopuolella. Tämä on tärkeää, sillä se auttaa ehkäisemään yksinäisyyden tunnetta.

Uuden teknologian avulla omaishoitaja voi auttaa potilasta pysymään aktiivisena omalla alueellaan, auttaa tätä osallistumaan tiettyihin aktiviteetteihin ja olemaan kanssakäymisessä perheen, ystävien tai naapureiden kanssa.

Omaishoitaja parantaa hoidettavan elämänlaatua

Palataan nyt takaisin siihen, kuinka omaishoitaja voi auttaa ylläpitämään potilaan arvokkuutta ja itsetuntoa antamalla hänelle autonomian tunnetta. Omaishoitajat tekevät tarpeellista työtä päivät pitkät, mutta yhteiskunta ei aina anna arvoa heidän tärkeälle työlleen.

Tästä syystä halusimme omistaa tämän artikkelin omaishoitajille. Sillä ei ole merkitystä, teetkö sitä työksesi vai epävirallisesti perheenjäsenenä. Omaishoitajat ovat tukipilari apua tarvitseville ihmisille. He parantavat kaikkien potilaalle läheisten ihmisten elämänlaatua.

  • Murphy, E. (2000). Jóvenes y mayores: promoviendo una Actitud Positiva hacia el Envejecimiento y las Personas Mayores. Dublin. Consejo Nacional de Envejecimiento y Personas Mayores.
  • Neugarten, B.L., Havighurst, R.J. y Tobin, s.S. (1961). Medición de una vida satisfactoria. Periódico de Gerontología, 16: 134-43.