Miksi persoonallisuutemme muuttuu iän myötä

Et ehkä huomaa sitä, mutta persoonallisuutesi muuttuu vuosien varrella. Jos haluat tietää miksi ja miten tämä tapahtuu, jatka lukemista.
Miksi persoonallisuutemme muuttuu iän myötä
Valeria Sabater

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Valeria Sabater.

Viimeisin päivitys: 26 toukokuuta, 2023

Tapa, jolla persoonallisuutemme muuttuu iän myötä, on niin hienovarainen, että yleensä emme huomaa sitä. Kun saavumme elämämme syksyyn ja täytämme 70 tai 80, emme ole se sama henkilö, joka juhli 30-vuotispäiväänsä. Tutkimukset väittävät, että vuodet tekevät meistä suvaitsevaisempia. Lisäksi elämän varrella eletyt kokemuksemme helpottavat todellisuuden näkemistä eri näkökulmista.

Muutama vuosikymmen sitten pidettiin itsestäänselvyytenä, että tapamme olla ei oikeastaan muutu elämän aikana. Tämä teoria ei kuitenkaan enää päde. Nykyään ihmisen persoonallisuutta pidetään sekä muokattavana että vaihtelevana. Tämän ansiosta meidän on helpompi sopeutua ympäristömme vaatimuksiin viisaammin. Muutoksessa on sekä järkeä että tarkoitus.

“Ihmisen päätehtävä elämässä on synnyttää itsensä, tulla sellaiseksi kuin hän potentiaalisesti voi olla. Hänen ponnistelunsa tärkein tuote on hänen oma persoonallisuutensa.”

-Erich Fromm-

Persoonallisuutemme muuttuu iän myötä, yleensä parempaan suuntaan.
Tieteen mukaan saavutamme paremman emotionaalisen tasapainon ikääntyessämme.

Miksi persoonallisuutemme muuttuu iän myötä

Kun tapaat jonkun henkilön monien vuosien jälkeen, vertaat todennäköisesti muistoasi hänestä tämän päivän havaintoihisi fyysisellä tasolla. Saatat mitata aikaa rypyissä, joita näet hänen kasvoillaan, ja kuinka hän on menettänyt nuoruuden tuoreuden. On kuitenkin olemassa toinen ulottuvuus, joka, kuten iho, muuttuu vuosikymmenten aikana. Se on tapamme olla.

Persoonallisuus on psykologinen rakennelma, joka koostuu ajatuksista, käyttäytymisestä ja asenteista. Se ei ole kiinteä kokonaisuus. On olemassa lähes huomaamattomia piirteitä, jotka muuttuvat hitaasti elämän edetessä. Illinoisin yliopiston tekemä tutkimus väittää, että vaikka muutokset ovat havaittavissa enemmän 20–40-vuotiaiden välillä, nämä vaihtelut jatkuvat koko aikuisiän ajan.

Mutta mitä varten näitä muutoksia tapahtuu? Miksi persoonallisuutemme muuttuu iän myötä?

1. Persoonallisuuden kypsymisen teoria

Persoonallisuus ei ole kiinteä rakennelma, eikä se seuraa samaa kulkua kuin ihmisen biologinen kypsyminen. Eli vaikka saavutamme fyysisen ja aivojen kypsyyden noin 30-vuotiaana, sama ei päde olemisen suhteen. Se kehittyy edelleen kokemustemme ja ympäristömme vuorovaikutuksen perusteella.

Persoonallisuuden kypsymisen teoria väittää, että on yksi persoonallisuuden puoli, joka ei vaihtele paljoakaan. Tämä on temperamentti. Sillä on tärkeä geneettinen perusta ja se määrittää reaktiomme ympäristöömme. Persoonallisuus on kuitenkin muovattava ja muuttuva kokonaisuus. Se muuttuu, jotta voimme kohdata elämän haasteet.

Persoonallisuuden kehitys ei lopu aikuisikään. Se kehittyy ja muuttuu koko elämän ajan.

2. Teoria viidestä suuresta persoonallisuuden piirteestä

Vuonna 2020 Tulsan yliopisto julkaisi 152 pitkittäistutkimuksen tulokset. Niissä analysoitiin ihmisten persoonallisuuden muutoksia aina lapsuudesta 70-vuotiaaksi asti. Näin tutkijat saivat selville, kuinka ihmisten tapa olla oli muuttunut. He perustivat tutkimuksensa teoriaan viidestä suuresta persoonallisuuden piirteestä.

He huomasivat, että ikääntyminen ei välttämättä tarkoita tympääntymistä. Itse asiassa asia oli aivan päinvastoin. Meidän tapamme olla edistyy. Tämä auttaa meitä solmimaan terveempiä siteitä sekä ratkaisemaan ongelmia ja sopeutumaan niihin paremmin.

“Big Five”- teorian mukaan näkyvät muutokset ovat seuraavat:

 • Olemme ulospäin kääntyneempiä ja avoimempia.
 • Meistä tulee empaattisempia ja ymmärtäväisempiä.
 • Neuroottisuus vähenee, jolloin saavutamme suuremman emotionaalisen vakauden.
 • Tunnollisuus persoonallisuuden ominaisuutena syntyy vuosien varrella. Vähitellen huomaamme, että elämä on vaativaa. Sopeudumme näihin vaatimuksiin olemalla tunnollisempia.

3. Psykososiaaliset tekijät

Tapa, jolla persoonallisuutemme muuttuu ikääntyessämme, johtuu biologisista ja psykososiaalisista tekijöistä. Meidän tapamme olla eivät ole vakaita. Persoonallisuus on kokonaisuus, joka kehittyy, jotta sopeudumme paremmin ympäristöön. Muutokset, joita käymme läpi, ovat suora seuraus sosiaalisista paineista.

Kukaan ei ole välinpitämätön sosiaalisesta, kulttuurisesta ja jopa taloudellisesta kontekstistaan. Esimerkiksi se, että meidän täytyy auttaa perhettämme tai että meiltä puutuu akateeminen koulutus, saattaa aiheuttaa muutoksia persoonallisuudessamme. Lisäksi traumaattisten kokemusten läpikäyminen vuosien varrella vahvistaa muita olemuksemme piirteitä.

Yksinäisyys on toinen tärkeä tekijä. Jos meillä ei ole kiinteitä ja merkittäviä emotionaalisia siteitä, persoonallisuutemme muuttuu. Ja tässä tapauksessa se ei ole parempaan suuntaan.

Toisin kuin monet meistä ajattelevat, ikääntyminen ei tee meistä mutkikkaampia. Päinvastoin, olemme ystävällisempiä, avoimempia ja altruistisempia ja pystymme paremmin säätelemään tunteitamme.

4. Kokemuksellinen oppiminen ja viisaus

Me kaikki muutumme ajan myötä. Jos katsot taaksepäin kaukaiseen menneisyyteen ja tarkastelet asiaa kunnolla, tulet hämmästymään siitä, kuinka paljon olet muuttunut. Tämä johtuu kokemustesi kertymisestä. Esimerkiksi impulsiivisuus on saattanut sinut tekemään vääriä päätöksiä ja reagoimaan sopimattomasti, mutta myöhemmin opit hallitsemaan sitä.

Siksi vuodet ovat tehneet sinusta viisaamman. Osoitat enemmän maalaisjärkeä, varovaisuutta, viisautta ja älykkyyttä. Olet oppinut, mitkä taistelut ovat taistelemisen arvoisia ja kuinka toimia tietyissä tilanteissa. Kuten Erich Fromm sanoi, viisauden kanssa kasvaminen tarkoittaa aidon itsesi löytämistä.

Miksi jotkut ihmiset eivät muutu ja vanhenevat “huonosti”

Kuten jo mainitsimme, ikääntyessämme persoonallisuutemme kypsyy ja muuttuu positiivisella tavalla. Tämä helpottaa sopeutumista ympäristöömme. Jotkut ihmiset eivät kuitenkaan ikäänny terveellä tavalla, vaan kehittävät ongelmallisen persoonallisuuden.

Näissä tapauksissa positiivista kypsymistä ei aina tapahdu. Tämä johtaa jäykkään persoonallisuustyyppiin. Se voi johtua seuraavista syistä:

 • Yksinäisyys.
 • Krooninen stressi.
 • Ei hyväksy ajan kulumista.
 • Käsittelemättömiä traumaattisia kokemuksia.
 • Neuroottinen persoonallisuus ja äärimmäisen jäykkä mentaliteetti.
 • Psykososiaaliset tekijät. Esimerkiksi taloudelliset ongelmat ja epäedulliset sosiaaliset ympäristöt.
 • Mielenterveysongelmat. Nämä vaihtelevat persoonallisuushäiriöistä diagnosoimattomaan masennukseen. Ne muuttuvat kroonisiksi ajan myötä.

“Jos lapsessa on jotain, jota haluaisimme muuttaa, meidän on ensin tarkasteltava sitä ja pohdittava, eikö se ole jotain, mitä voisimme paremminkin muuttaa itsessämme.”

– Carl Gustav Jung-

Persoonallisuus muuttuu parempaan suuntaan iän myötä

Tärkein syy siihen, miksi persoonallisuutemme muuttuu iän myötä, on parempi elämänlaatu. Sen perimmäisenä tavoitteena onkin mahdollistaa optimaalinen sopeutuminen aina monimutkaiseen psykososiaaliseen skenaarioon. Jos integroimme jokaisen elämänkokemuksemme hyvin, evoluutioomme on viisaampaa, kirkkaampaa ja terveempää.

Nämä muutokset ovat ihan pieniä muutoksia, jotka tapahtuvat ihan pikku hiljaa. Ne auttavat meitä luomaan rikkaamman, joustavamman ja altruistisemman persoonallisuuden. Sellaisen, joka takaa hyvinvointimme, mielenterveytemme ja onnellisuutemme.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Tutkimusten mukaan vanhemmat ihmiset kokevat vähemmän päivittäistä stressiä
Mielen Ihmeet
Lue se täällä Mielen Ihmeet
Tutkimusten mukaan vanhemmat ihmiset kokevat vähemmän päivittäistä stressiä

Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että vanhemmat ihmiset kokevat vähemmän päivittäistä stressiä. Lisäksi he selviävät siitä paremmin.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Belsky, D.W., Caspi, A., Houts, R., Cohen, H.J., Corcoran, D.L., Danese, A., Harrington, H., Israel, S., Levine, M.E., Schaefer, J.D., Sugden, K., Williams, B., Yashin, A.I., Poulton, R., & Moffitt, T.E. (2015). Quantification of biological aging in young adults. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(30). https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1506264112
 • Harris, M. A., Brett, C. E., Johnson, W., & Deary, I. J. (2016). Personality stability from age 14 to age 77 years. Psychology and aging31(8), 862–874. https://doi.org/10.1037/pag0000133
 • Roberts, B. W., & Mroczek, D. (2008). Personality Trait Change in Adulthood. Current Directions in Psychological Science17(1), 31–35. https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2008.00543.x
 • Roberts, B. W., & DelVecchio, W. F. (2000). The rank-order consistency of personality traits from childhood to old age: a quantitative review of longitudinal studies. Psychological bulletin126(1), 3–25. https://doi.org/10.1037/0033-2909.126.1.3

Mielen Ihmeet -sivuston sisältö on laadittu ainoastaan informatiivisiin ja opetustarkoituksiin. Se ei korvaa ammattilaisen diagnoosia, neuvoja tai hoitoa. Askarruttavissa asioissa on parasta kääntyä luotetun ammattilaisen puoleen.