Lexatinin käyttötarkoitukset ja sivuoireet

Lexatinin käyttötarkoitukset ja sivuoireet
Valeria Sabater

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Valeria Sabater.

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Lexatin on bentsodiatsepiinistä johdettu lääke, ja tavallisesti sitä määrätään vaikean ahdistuneisuuden hoitoon. Se vähentää jännittyneisyyttä ja hermostuneisuutta, ja korkeampina annoksina käytettynä se toimii lihasrelaksanttina. Yleisesti ottaen tällä psykoaktiivisella lääkkeellä tarjotun hoidon tulisi olla lyhytkestoista.

Lääketieteelliset ja farmaseuttiset laitokset eivät suosittele tämän tyyppisen lääkityksen käyttöä yli 12 viikon ajan (mukaan lukien annoksen asteittainen pienentäminen.) Silti jotkut ihmiset käyttävät tätä lääkettä väärin. Itse asiassa nykyisin jotkut potilaat käyttävät lääkettä paljon pidempään kuin on sen suositeltu käyttöaika.

Jotkut ihmiset yhdistävät Lexatinin käytön muiden lääkkeiden käytön kanssa. Lisäksi he saattavat yhdistää sen käytön aineisiin, jotka lamaannuttavat keskushermojärjestelmää. Näihin lukeutuvat alkoholi ja mahdollisesti jopa diatsepaami. Tällaisten lääkeaineiden epäasianmukaisella käytöllä voi olla vaarallisia seuraamuksia, kuten kohonnut riski joutua liikenneonnettomuuksiin.

Ihmisten tulisi tätä lääkettä käyttäessään noudattaa annettuja ohjeita todella tarkoin, aivan kuten aina reseptilääkkeiden kohdalla. Yhtälailla terveydenalan ammattilaisten tulee säännöstellä ja valvoa tämän tyyppisten lääkkeiden asianmukaista käyttöä. Lexatin auttaa monien samankaltaisten lääkkeiden tavoin lievittämään ahdistuneisuushäiriöihin liittyviä oireita.

ahdistunut nainen ihmisjoukossa

Mihin Lexatinia käytetään?

Tämä on yksi bromatsepaamin brändeistä. Kyseisestä lääkkeestä on tärkeintä tietää, että se on johdettu lääkkeiden luokasta, joita kutsutaan bentsodiatsepiineiksi. Tämä kemiallinen yhdistelmä vahvistaa aivojen välittäjäaine gamma-aminovoihapon (GABA) vaikutusta. Tämä puolestaan aiheuttaa rauhoittavan, hypnoottisen, unettavan, epäkouristusmaisen ja lihaksia rentouttavan vaikutuksen.

Lexatin on pääasiassa hermojärjestelmän alentaja. Se toimii aivoissa erittäin konkreettisella alueella – limbisessä järjestelmässä. Joten sen lisäksi että lääke rentouttaa kehon ja sen toiminnot, se voi vähentää myös psykologista jännistystä, stressiä ja tunnetasoista ahdistusta.

Tutustutaanpa tarkemmin sen hoitokäyttöön. Sitä käytetään seuraavin tavoin:

 • Ahdistukseen liittyvien oireiden lievittäminen.
 • Pakkomielteisten oireyhtymien, fobioiden, hypokondrian, paniikkikohtausten, jne. hoito.
 • Aggressiivisuuden tai itsetuhoisen käytöksen vähentäminen.
 • Lääke on lisäksi hyödyllinen tietyissä tilanteissa, jotka johtuvat voimakkaasta psykologisesta ärsykkeestä.
 • Samalla Lexatin on erittäin tehokas lääke rentoutumisen edistämiseksi ennen pientä leikkausta.
ahdistunut mies

Lexatiniin liittyvät varotoimet

Lexatin on miedompi bentsodiatsepiini kuin klassinen diatsepaami (Valium). Vaikka lääkkeen toimintateho ei ole yhtä vahva kuin diatsepaamin, ovat sen sivuvaikutukset sekä yksilölliseen sietokykyyn ja riippuvaisuuden muodostumiseen johtavat tekijät samankaltaiset. Toisin sanoen kyseessä on lääke, jonka epäasianmukaisella käytöllä voi olla kielteisiä psykologisia ja fyysisiä vaikutuksia. Tästä syystä onkin niin tärkeää ymmärtää, millaista varovaisuutta Lexatinia käytettäessä tulisi noudattaa.

 • Käytä lääkettä aina lääkärin valvonnan alaisena.
 • Terveydenalan ammattilaisten ei tulisi määrätä Lexatinia masennukseen liittyvän ahdistuksen ainoana hoitona. Lääkkeen tehokkuus yksin käytettynä on matala.
 • Jos lakkaat yllättäen käyttämästä Lexatinia, tulet kokemaan vieroitusoireita. Toisin sanoen Lexatinin puute kehossasi tulee ärsyttämään ahdistuksen alkuperäisiä oireita. Joten jos hoitoosi liittyy bentsodiatsepiinejä ja sinun tulee lopettaa niiden käyttö, tee se vaiheittain.
 • Lexatinia käyttävien potilaiden ei tulisi tehdä mitään, mikä vaatii korkeaa keskittymistä tai nopeaa reaktioaikaa. Lääkärin tulisi rajoittaa toimintaa, kuten autolla ajoa tai raskaiden koneiden käyttöä.
 • Raskaana olevien naisten ja munuais- tai maksaongelmista kärsivien tulisi ottaa pieniä annostuksia tai hakea vaihtoehtoista hoitoa, joka vastaa heidän tarpeisiinsa.

Lexatinin sivuvaikutukset

Lexatin ei kuulu lääkkeisiin, jota voi syödä säännöllisesti. Keho kehittää vastustuskyvyn lääkettä vastaan jo muutamassa viikossa. Tämän jälkeen lääkkeen hypnoottiset vaikutukset vähenevät merkittävästi ja potilas tarvitsee suuremman annoksen tunteakseen mitään vaikutuksia. Jos syöt lääkettä pidempään kuin kolme kuukautta, tai annostuksesi on suositeltua suurempi, voit joutua kärsimään seuraavista sivuoireista:

 • Päänsäryt.
 • Lihaskipu.
 • Väsymys.
 • Valonarkuus.
 • Depersonalisaatio.
 • Hyperakusia (yliherkkyys äänille).
 • Raajojen puutuminen.
 • Painajaiset.
 • Ruoansulatusongelmat.
 • Heikkous.
 • Koordinaatio-ongelmat ja vaikeudet keskittyä.
nainen masentuneena sohvalla

Lisäksi on tärkeää pitää mielessä, että Lexatin toimii yhteisvaikutuksessa monen muun lääkkeen kanssa, erityisesti sellaisten lääkkeiden kanssa, jotka vaikuttavat keskushermostoon. Näihin lukeutuvat masennuslääkkeet, opioidipohjaiset särkylääkkeet, antipsykoottiset lääkkeet ja jopa rauhoittavat antihistamiinit. Tämän johdosta on niin äärimmäisen tärkeää noudattaa lääkäriltä saatuja ohjeita. Lexatinia kannattaa ajatella lyhytkestoisena hoitona ahdistuneisuushäiriöön.

Kemia voi tarjota hetkellisen helpotuksen tällaisissa tapauksissa, mutta se ei tule koskaan olemaan lopullinen ratkaisu näihin ongelmiin.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.