Kuinka suhtautua negatiivisiin ajatuksiin?

Meidän sisäinen viestintämme, etenkin itsemme kohtelun suhteen, määrää suurelta osin sen, mitä tunnemme. Puhumme siis polusta, joka voi upottaa meidät negatiivisiin ajatuksiin kun kohtelemme itseämme väärin, mutta joka voi myös pelastaa meidät epäsuotuisista olosuhteista kun kohtelemme itseämme rakkaudella.
Kuinka suhtautua negatiivisiin ajatuksiin?
Laura Rodríguez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Laura Rodríguez.

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Tapa suhtautua negatiivisiin ajatuksiin vaikuttaa siihen, miten ymmärrämme ja tulkitsemme ympärillämme tapahtuvia asioita. Tämä puolestaan ​​vaikuttaa siihen, kuinka käyttäydymme tietyissä tilanteissa. Esimerkiksi, jos uskomme jatkuvasti että töissä esittämämme esitelmä menee pieleen, mahdollisesti tämä valmiiksi luotu epävarmuus johtaa siihen, että esitelmämme ei loppujen lopuksi menekään niin hyvin.

Amerikkalainen psykiatri Aaron Temkin Beck on sanonut, että negatiiviset ajatukset sabotoivat parasta puoltamme, ja jos emme osaa hallita niitä, ne lopulta luovat tilanteen täynnä epävarmuutta, ahdistusta ja vihaa, mikä puolestaan ​​synnyttää uusia automaattisia negatiivisia ajatuksia. Puhumme noidankehästä, josta ei ole helppo päästä ulos, ja jossa negatiiviset ajatukset toistuvat mielessämme uudestaan ​​ja uudestaan.

Tavallaan näistä negatiivisista ajatuksista syntyy lumipallo, joka liikkuu yhä pidemmälle, kasvaa ja menettää hallinnan tien päällä. Niistä tulee märehtijöitä, jotka imevät energiaamme. Mutta kuinka voisimme pysäyttää nämä ajatukset?

Sisäinen viestintämme oman itsemme kanssa määrää suurelta osin sen, mitä tunnemme ja ajattelemme

Suhtautuminen negatiivisiin ajatuksiin: yksi kommunikaation muoto

Se tapa jolla kommunikoimme itsemme kanssa, eli toisin sanoen sisäinen kielemme (jota yleisesti kutsutaan myös ajatteluksi) ei ole muuta kuin keskustelua olemuksemme, oman itsemme kanssa. Ja se keskustelu, jota me käymme itsemme kanssa, vaikuttaa merkittävällä tavalla tapaamme suhtautua ympäröivään maailmaan, samalla kun se kertoo paljon siitä, millä tavalla kohtelemme itseämme.

Siksi se kieli, jolla puhuttelemme itse itseämme (ajatukset), on eräänlainen kommunikaation muoto, samalla tapaa kuin aloittaisimme keskustelun jonkun toisen ihmisen kanssa.

Sisäisessä kielessä on monenlaisia ​​ajatuksia, sekä positiivisia että negatiivisia. Mielemme pysähtyy enemmän niihin ajatuksiin joille annamme enemmän arvoa, ja joissa vietämme enemmän aikaa. Tästä syystä negatiiviset ajatukset saattavat saada yhä enemmän perustaa; ne ovat kuin matkustajia, jotka asettuvat mieleemme ja jotka eivät anna muiden ajatusten virrata.

Pitäkäämme siis mielessä, että itsemme kaltoinkohtelulla on sama vaikutus kuin jos joku meille läheinen ihminen kohtelisi meitä kaltoin. Esimerkiksi, jos toinen perheenjäsenemme kertoisi meille jatkuvasti, kuinka kömpelöitä olemme, tai kuinka turhia olemme, tai kuinka emme osaa tehdä koskaan mitään oikein… Miltä tämä meistä tuntuisi?

On huomattava, että se pahan olon tunne, joka saa toisen ihmisen syöksemään meille negatiivisia kommenttejaan, voi olla sama kuin silloin, kun suuntamme samat kommentit itsellemme. Näin näistä kommenteista syntyy märehtiviä ja pakkomielteisiä ajatuksia, jotka syövät meiltä energiaa.

Kuinka hallita negatiivisia ajatuksia?

Lehdessä Pshychology And Aging julkaistussa yhdysvaltalaisen Rhode Islandin teettämässä tutkimuksessa selvitettiin, kuinka negatiiviset ajatukset vaikuttavat jokaiseen ihmiseen ikäluokan mukaan.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että iällä ei niinkään ole väliä, sillä tällaiset ajatukset aiheuttavat aina ahdistusta ja ovat usein syitä monien sairauksien synnylle, sekä nuorilla että varttuneemmilla ihmisillä.

Tämän ajatusmallin tuottamien negatiivisten tunteiden aiheuttama paha olo ja turhautuminen johtavat siihen, että jos ne pitkittyvät hallitsemattomasti ajan myötä, lopulta ihminen ajautuu jättämään oven auki niin masennukselle, ahdistukselle kuin muille mielialahäiriöille.

Tästä syystä onkin välttämätöntä oppia hallitsemaan negatiivisia tunteita. Seuraavaksi nimeämme muutamia tapoja, joiden avulla voimme oppia suhtautumaan paremmin negatiivisiin tunteisiin ja torjumaan niitä tehokkaammin.

Tunnista negatiiviset ajatuksesi

Joskus emme ehkä ole edes tietoisia kaikista ajatuksista joita meillä on päässämme, ja kaikesta siitä, mitä ne meiltä vaativat. Joskus me jopa ajattelemme niiden olevan totta ja uskomme niitä samalla, kun todellisuus on hyvin erilainen.

Tällä tapaa tehokkaamman tunnistamisen suorittamiseksi voimme yrittää ottaa huomioon toistuvat negatiiviset ajatuksemme. Mitä me sanomme itsellemme, miten me sanomme sen itsellemme ja missä tilanteissa sanomme niin? Negatiivisten ajatusten kirjoittaminen ylös paperille voi myös auttaa meitä analysoimaan niitä myöhemmässä vaiheessa paremmin.

Seuraavaksi voimme myös pohtia näiden ajatusten matkaa aina niiden alkuperästä, toistumisesta ja seurauksista, kuten ulkopuolinen tarkkailija voisi tehdä. Toisin sanoen; jos ystäväsi kertoisi sinulle, että hän käy mielessään noita negatiivisia ajatuksia, mitä sanoisit hänelle? Ulkopuolisen perspektiivistä otetun referenssin hyödyntäminen voi auttaa meitä näkemään asiat toisesta näkökulmasta.

Samalla tapaa on tärkeää, että negatiivisten ajatustemme tunnistamisen lisäksi osaamme hyväksyä ne. Meidän on hyväksyttävä, että tällaiset ajatukset ovat välttämättömiä tietyissä olosuhteissa. Älä siis unohda, että tiettyinä hetkinä, jos pyrimme jatkuvasti estämään niitä, välttämään niitä ja eliminoimaan niitä, aiheutamme tällä lopulta vain niiden merkityksen kasvamisen sisällämme.

Muotoile ajatuksesi uudelleen

Tunnistettuamme nämä negatiiviset ajatukset, voimme pyrkiä kääntämään ne ympäri niin, että voimme alkaa asteittain harjoittamaan realistisempia ja positiivisempia ajatuksia. Kysy siis itseltäsi nämä kysymykset:

  • Millaisia muita vaihtoehtoja minulla on näiden ajatusten tulkitsemiseksi?
  • Voisiko näille ajatuksille olla olemassa muita todellisempia, loogisempia ja positiivisempia tulkintoja? Luettelon laatiminen voisi kenties auttaa muotoilemaan ne uudelleen.

Näiden ajatusten kyseenalaistamisen jälkeen on aika esittää jokaisesta negatiivisesta ajatuksesta muita vaihtoehtoisia ajatuksia, jotka soveltuvat tilanteeseen yhtä hyvin, mutta ne ovat puolestaan positiivisempia, realistisempia ja mukautuvampia. Tavoitteena ei ole poistaa negatiivisia ajatuksia kokonaan, vaan antaa niille uusi lähestymistapa sekä oppia kyseenalaistamaan niitä siten, että ne menettävät valtansa ajatuksissamme.

Negatiivisten ajatusten hallinnan oppiminen on prosessi, joka vaatii aikaa, harjoittelua ja sinnikkyyttä.

Tapamme suhtautua negatiivisiin ajatuksiin vaikuttaa merkittävästi siihen, miten ymmärrämme ympärillämme tapahtuvia asioita

Paranna itsetuntoasi

Toisinaan alhainen itsetunto laukaisee negatiivisia ajatuksia epävarmuuden ja alhaisen itsetehokkuuden takia. Tästä syystä meille syntyy jatkuvasti epäilyksiä itsestämme ja siitä mitä teemme, ja tämä puolestaan toimii kuin magneettina negatiivisiin ajatuksiin.

Lähtökohtana voisi olla myös kysymys siitä, millainen käsitys meillä on meistä itsestämme (itsekäsitys) ja vaikuttaako se kokemiimme negatiivisiin ajatuksiin.

Kyse on omien negatiivisten ajatuksiemme kuuntelemisesta, aivan kuten tekisimme parhaan ystävämme kanssa: kärsivällisyydellä, kiintymyksestä, pyrkimällä vastaamaan näihin ajatuksiin järkevällä ja positiivisella tavalla, poistaen samalla käytöstä niitä mahdollisia kognitiivisia vääristymiä, joihin olemme voineet kaatua.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.