Viisi mielenkiintoista faktaa kliinisestä psykologiasta

Kliininen psykologia on yksi laajimmista ja suosituimmista psykologian tutkimusaloista. Tässä artikkelissa esittelemme mielenkiintoisia faktoja, jotta voit oppia lisää tästä kiehtovasta aiheesta.
Viisi mielenkiintoista faktaa kliinisestä psykologiasta

Viimeisin päivitys: 20 helmikuuta, 2023

Kliininen psykologia on psykologian ala, joka käsittelee psykologisten tai mielenterveyshäiriöiden tutkimusta, arviointia, diagnosointia ja hoitoa. Tälle alueelle erikoistuneet ammattilaiset auttavat potilaita ymmärtämään käyttäytymistään, vahvistamaan tunteensa ja antamaan heille työkaluja vaikeuksien ja ongelmien hallitsemiseen.

Mielenterveyshäiriöiden ehkäisy ja hoito ovat kliiniseen psykologiaan suuntautuneiden asiantuntijoiden tärkeimpiä tehtäviä. Tästä syystä näiden ammattilaisten rooli on äärimmäisen tärkeä kansanterveyden, terveydenhuoltohenkilöstön henkisen vakauden ja yleisesti kaikkien ihmisten kannalta.

Viisi kiehtovaa faktaa kliinisestä psykologiasta

Aivan kuten vaikkapa oikeuspsykologian tai organisaatiopsykologiankin kohdalla, myös kliiniselle alalle erikoistumiseksi on välttämätöntä hankkia psykologian tutkinto. Se opettaa kliinisen käytännön eri virtauksia, joita käytetään psykologisten häiriöiden hoidossa. Esimerkkeinä kognitiivinen käyttäytymisterapia, positiivinen psykologia sekä hyväksymis- ja sitoutumisterapia.

Alla annamme joitakin mielenkiintoisia faktoja kliiniseen psykologiaan liittyen.

1. Lightner Witmer on kliinisen psykologian luoja

Amerikkalainen psykologi Lightner Witmer (1867-1956) oli kliinisen psykologian edelläkävijä. Hän oli ensimmäinen henkilö, joka käytti termiä eräässä työssään. Lisäksi hänen suuren panoksensa sekä teoreettisten ja käytännöllisten menettelyjensä ansiosta ihmisen tietoisuuden arvioinnissa ja analysoinnissa häntä pidetään myös yhtenä psykologian pioneereista yleisesti ottaen.

Vuonna 1896 Witman perusti maailman ensimmäisen lastenpsykologian klinikan Pennsylvanian yliopistoon. Siellä hoidettiin monia oppimishäiriöisiä lapsia. Witmer vahvisti, että lasten kehitys ja valmiudet riippuvat suuresti ympäristötekijöistä ja heidän sosioekonomisesta statuksestaan.

2. Useita lähestymistapoja ja työkaluja

Kliininen psykologia: terapiaistunto.

Vaikka psykologialla on monia selvästi erotettuja aloja (rikostekninen, koulutus-, seksuaalinen, yrityspsykologia jne.), kliininen psykologia on luultavasti tunnetuin. Tällä kentällä on useita lähestymistapoja ja työkaluja, joita ammattilaiset voivat hioa, jos he haluavat erikoistua johonkin tiettyyn.

Kliininen psykologi voi esimerkiksi keskittyä kliiniseen lapsipsykologiaan, neuropsykologiseen kuntoutukseen, perheinterventioon tai psyko-onkologiaan. Kaikki ihmiset iästä riippumatta voivat tarvita psykologista hoitoa. Näin ollen jokaisen tarpeisiin löytyy pätevä ammattilainen.

3. Kliininen psykologia eroaa psykiatriasta akateemisen koulutuksen osalta

Vaikka kliininen psykologia sekoitetaan usein psykiatriaan, todellisuudessa nämä kaksi tieteenalaa sisältävät erilaisen akateemisen koulutuksen. Psykiatri opiskelee lääketiedettä ja sitten erikoistuu mielisairauksiin. Kliininen psykologi valmistuu ensin psykologiasta ja erikoistuu sitten mielenterveyteen.

Toinen suuri ero näiden kahden alan välillä on se, että psykiatri on ainoa mielenterveysalan ammattilainen, joka voi määrätä farmakologisia lääkkeitä. Kliinisen psykologin tehtävänä on diagnosoida ja hoitaa mielenterveyttä psykologisen kuntoutuksen tai psykoterapian avulla.

4. Se auttaa ymmärtämään ihmisten käyttäytymistä

Jokaisen yksilön käyttäytyminen on seurausta hänen vuorovaikutuksestaan ympäristön kanssa. Siksi, vaikka on olemassa ulkoisia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa henkilökohtaisiin asenteisiin, on olemassa myös sisäinen voima, joka saa ihmiset käyttäytymään tietyllä tavalla. On välttämätöntä ottaa selvää näistä näkökohdista, jos haluamme ymmärtää omia henkilökohtaisia maailmoitamme.

Tämä saavutetaan dialogin ja psykoterapiaistuntojen avulla. Terapeutti ymmärtää, ennustaa ja lopulta hallitsee potilaiden käyttäytymistä. Interventio-ohjelmiin lisätyt kognitiiviset tekniikat ja terapiat auttavat ymmärtämään, mistä potilaan opitut tavat ovat peräisin. Lisäksi potilas oppii, mitä hän voi tehdä murtaakseen nämä käyttäytymismallit.

5. Internet on yksi suurimmista liittolaisista

COVID-19 -pandemian vuoksi pääsy psykologiseen hoitoon (sekä terveydenhuollon ammattilaisille että ihmisille yleensä) kasvokkain muuttui mahdottomaksi. Tästä syystä muut vaihtoehdot, joita aiemmin käytettiin hyvin vähän, alkoivat yleistyä. Yksi niistä oli Internetin käyttö, jota kautta psykologit voisivat tarjota neuvontaa ja terapiaa etänä.

Nykyään online-psykoterapiaa käytetään yleisesti täydentämään kasvokkain tapahtuvaa terapiaa. Lisäksi joskus etäisyyden tai terveysongelmien vuoksi se on ainoa tapa käydä istunnoissa. Siksi chateista, sähköpostiviesteistä, videopuheluista ja jopa virtuaalitodellisuudesta on tullut liittolaisia mielenterveyden alalla.

Kliininen psykologia tuo suuria hyötyjä terveydelle

Mielenterveyshuollon merkitys on viime vuosina kasvanut valtavasti. Ammattiavun hakeminen on ensimmäinen askel, jonka voimme ottaa tunteidemme ymmärtämiseksi. Saavutamme tämän kuuntelemalla asiantuntijan mielipidettä, joka on vain auttamassa.

Jos etsit kliinistä psykologia, löydät löydät varmasti paikkakunnaltasi heitä useamman, tai vaihtoehtoisesti, jos asut vaikkapa maaseudulla, voit hyödyntää Internetiä. Haastattelujen, kliinisen historiasi tarkastelun ja tiettyjen elämäntapamuutosten avulla psykologi voi auttaa sinua lievittämään ja ehkäisemään monenlaisten häiriöiden kehittymistä.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.