Logo image
Logo image

Keitä ovat sometrollit?

3 minuuttia
Mikä saa ihmiset hyökkäämään toisia kohtaan sosiaalisessa mediassa? Miksi jotkut ihmiset satuttavat toisia? Miten internetistä tulee täydellinen alusta negatiivisille ja ilkeille ihmisille?
Keitä ovat sometrollit?
Gema Sánchez Cuevas

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi Gema Sánchez Cuevas

Kirjoittanut Sonia Budner
Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

On olemassa ihmisiä, jotka tietävät heidän kommenttiensa olevan negatiivisia ja mahdollisesti loukkaavia, mutta siitä huolimatta he kirjoittavat ne, sillä tämä on heille nautinnollista. Australian liittovaltion yliopiston terveyden- ja biotieteiden laitos suoritti tutkimuksen, joka analysoi tällaisen netinkäyttäjän persoonallisuuspiirteitä. Nykyään tunnemme heidät nimityksellä sometrollit.

Tutkimuksen tekijät etsivät tiettyjä piirteitä ja sosiaalisia taitoja ihmisissä, jotka toimivat tällä tavalla. He huomasivat, että tämän tutkimuksen sometrollit saivat korkeammat tulokset kuin muut ihmiset kahdessa tärkeässä persoonallisuuspiirteessä: psykopatiassa ja kognitiivisessa empatiassa. Seuraavaksi käsittelemme sitä, mitä nämä piirteet kertovat näistä trolleista.

Psykopatia: mitä tämä piirre kertoo trolleista?

Psykopatia on antisosiaalinen persoonallisuushäiriö. Nykyään tämä termi ei ole kovin yleinen kliinisessä maailmassa. Nykyään käytetään enemmän termiä sosiopatia.

Tämän persoonallisuushäiriön alkuperä ei ole täysin selvä. Sillä näyttäisi olevan tiettyjä geneettisiä osatekijöitä, jotka voisivat riippua siitä, kuinka paljon hellyyttä yksilö on saanut lapsena. Asiantuntijat ottavat huomioon myös hypoteesin siitä, että syy tähän persoonallisuushäiriöön voisi olla otsalohkon vauriossa, jonka on aiheuttanut epämuodostuma, sairaus tai aivovaurio.

Some figure

Psykologi Robert Hare on tutkinut psykopatiaa jo yli kolmekymmentä vuotta. Hän on tullut siihen tulokseen, että tästä häiriöstä kärsivillä ihmisillä on muutamia yhteisiä piirteitä. Psykopaatit kyllästyvät helposti, he tarvitsevat jatkuvia virikkeitä, eivätkä he kykene asettamaan itselleen pitkäkestoisia tavoitteita. He ovat manipuloivia, heillä on tarve tuntea olevansa vallassa ja tarve hallita muita. Psykopaateilla on myös monia narsistisia piirteitä.

Heillä on myös vakavia impulssinhallintaongelmia ja vaikeuksia reagoida vihaan. Tästä häiriöstä kärsivillä ihmisillä on vaikeuksia sosiaalisten ja moraalisten normien kanssa. He ovat kuitenkin keinotekoisesti viehättäviä ja vaikuttavat hyvin sopeutuneilta.

Psykopaatit ajattelevat itsestään suuria. Kivun aiheuttaminen muille aiheuttaa heille suurta nautintoa. Tämä häiriö vaikuttaa sekä miehiin että naisiin, vaikka se onkin tilastollisesti yleisempää miehissä. Vaikuttaa myös siltä, että psykopaateilta puuttuu empatiaa, mutta tämä ei pidä ihan paikkaansa. Katsotaanpa seuraavaksi, miksi.

Empatian pimeä puoli

Emotionaalinen empatia ja kognitiivinen empatia ovat molemmat kognitiivisia prosesseja. Näiden välillä on kuitenkin merkittäviä eroja ja ne sisältävät aivojen eri alueiden aktivointia. On olemassa psykometrisiä testejä, jotka mittaavat empatian jokaisen erityisen tyypin, kuten esimerkiksi BES (Basic Empathy Scale). Nämä testit arvioivat henkilön empatian tyypin ja sen tason.

Emotionaalinen empatia jaetaan kahteen kategoriaan:

  • Rinnakkainen: Kyky tuntea mitä joku toinen tuntee, ja myös kokea nämä samat tunteet.
  • Reagoiva: Yllämainittujen kykyjen lisäksi reagoivaa empatiaa tuntevat ihmiset kykenevät reagoimaan tunteisiin aivan kuin ne vaikuttaisivat suoraan heihin.

Molemmat näistä empatian tyypeistä vaikuttavat mantelitumakkeeseen, aivojen tunteelliseen keskukseen. Voimme ajatella tämän tyyppisen empatian olevan ”lämmintä” empatiaa. Yllättävää kyllä sometrolleilta puuttuu tämän kaltainen empatia täysin.

On olemassa myös ”kylmä” empatia, joka on vähemmän tunnettu ja ei niin yleinen. Sitä kutsutaan kognitiiviseksi empatiaksi, ja sometrolleilla on tätä empatiaa paljon. Kognitiivinen empatia (kutsutaan joskus ”perspektiiviseksi ottamiseksi”) on kykyä tietää mitä toinen henkilö tuntee, mutta ilman emotionaalista osatekijää.

Toisin sanoen ihmiset, joilla on korkeaa kognitiivista empatiaa, voivat tunnistaa toisen henkilön kärsimyksen, mutta he eivät tunne sitä. Tällaisen empatian ansiosta sometrollit kykenevät ennustamaan ja tunnistamaan uhrinsa emotionaalisen kärsimyksen. He käyttävät tietoaan hyväksi aiheuttaakseen mahdollisimman paljon vahinkoa. Kognitiivinen empatia vaikuttaa kahteen aivojen alueeseen: prefrontaaliseen aivokuoreen ja parietaaliseen aivokuoreen. Näillä molemmilla on tekemistä järkeilyn ja päätöksenteon kanssa.

Some figure

Tikittävä aikapommi

Jos henkilöllä on nämä molemmat piirteet, se ei välttämättä tarkoita että hänestä tulee trolli. Se minkä tiedämme varmasti on, että sometrollit ovat myrkyllisiä. Heillä on tarve myrkyttää muut, ja he suojelevat itseään pysymällä tuntemattomina.

Muut samankaltaiset tutkimukset tulivat siihen tulokseen, että jotkut henkilöt ovat erityisen houkuttelevia sometrolleille. He eivät aina edes lue muiden julkaisuja tai vain vilkaisevat niitä, ja tulkitsevat ne itse niin, että ne sopivat heidän motiiveihinsa. Trollien pysäyttämiseksi ei ole suoritettu moniakaan tutkimuksia, mutta heidän hyökkäystensä katsominen läpi sormien vaikuttaa olevan varmin tapa välttyä vallan antamisesta heille.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.