Itsevarmuuden viisi avainta

9.9.2018

Avaimet itsevarmuuteen ovat itse asiassa melko yksinkertaiset. Ne tulevat kunnioituksesta, nöyryydestä ja halusta elää parempaa elämää. Tottakai itsevarmuuden oppiminen vaatii hieman ponnisteluja, mutta vaivanpalkaksi saamme niin paljon takaisin. Yksi asia mikä on varmaa on se, että elämästämme tulee vähemmän monimutkainen ja paljon palkitsevampi.

Itsevarmuus määritellään kykynä kommunikoida avoimesti, suoraan ja ystävällisellä tavalla. Se tarkoittaa, ettemme painosta tai satuta muita, mutta myöskin sitä, ettemme jätä sanomattomaksi sitä, mitä todella ajattelemme.

Kyseessä on ominaispiirre, joka on kommunikatiivisen passiivisuuden ja aggressiivisuuden välimaastossa. Passiivisuudessa on kyse pidättäytymisestä. Ja aggressiivisuudessa on kyse toisen henkilön hiljentämisestä tai mitätöimisestä. Itsevarmuus on näiden kahden keskellä.

”Tapa, jolla kommunikoimme muiden ja itsemme kanssa, määrittää elämiemme laadun.”

-Tony Robbins-

Kun tunnemme avaimet itsevarmuuteen ja kun käytämme niitä, autamme itseämme ilmaisemaan sitä, mitä haluamme ilmaista. Se auttaa meitä myöskin sanomaan ”ei” ja pysymään eroavaisuuksissa ilman tarvetta loukata muita.

Tämä taito on välttämätön, jos haluamme hyvät kommunikaatiotaidot muiden kanssa – ja myöskin yleisesti hyviä ihmissuhteita varten. Nämä ovat viisi avainta itsevarmuuteen.

1. Joustavuus

Elämämme aikana opimme tavallisesti kommunikoimaan joko passiivisesti tai aggressiivisesti. Se ei ole koskaan ihan näin yksinkertaista, mutta useimmat ihmiset ovat jomman kumman ääripään puolella. Ajan kuluessa huomaamme, että molemmat näistä johtavat ongelmiin.

naisen mielessä on koko avaruus

Tarkalleen tässä vaiheessa mukaan tulee joustavuus. Joustavuus on yksi tärkeimmistä avaimista kohti itsevarmuutta. Joustavuus merkitsee sitä, että aivan kuten olemme oppineet huonon tavan kommunikoida, voimme myös oppia olemaan itsevarmoja. Mutta voimme muuttua vain, jos ymmärrämme että meillä on kyky muokata käytöstämme ja olla parempia, onnellisempia ihmisiä.

2. Oikea henkinen vastausrakenne

Meillä kaikilla on henkisiä rakenteita, ja kaikkein tärkeimmät ovat ne, jotka ovat tekemisissä itsemme kanssa. Joillain näillä rakenteilla on tekemistä sen tavan kanssa, jolla näemme ja kohtelemme itseämme. Ja sitten olemassa ovat ne odotukset, joita meillä on omasta suoriutumisestamme.

Kun henkiset rakenteemme itsestämme ovat negatiivisia, on todella vaikea kommunikoida asianmukaisesti. Joko oletamme ihmisten painostavan meitä tai odotamme itsemme painostavan heitä. Yksi avain kohti itsevarmuutta on hyvä asenne itseämme ja tekemäämme kohtaan. Tämä auttaa meitä reagoimaan ulkoisiin edellytyksiin paljon älykkäämmin.

3. Kyky määritellä omat ongelmat

Ongelmien ajatteleminen ei ole aina miellyttävää, mutta se on jotain mitä meidän on tehtävä. Useat ihmiset näkevät tämän turhana toimintana ja ne saavat heidät masentumaan entisestään. Mutta emme saa välttää vaikeuksiemme ajattelemista. Sen sijaan meidän on katsottava niitä yleisellä tasolla. 

modernia taidetta

Yksi itsevarmuuden avaimista on kyky selvittää mitkä ovat ongelmamme, eli kykyä määrittää ne. Tämä tarkoittaa tietoa siitä milloin ongelmat esiintyvät, kenen kanssa ja kuinka. 

Kun ajattelemme asiaa tällä tavalla, ongelmistamme tulee paljon helpommin hallittavia. Niiden määrittäminen on jo hyödyllistä itsessään, ja tietenkin tämä auttaa meitä olemaan itsevarmempia, kun on kyse niiden ratkaisemisesta.

4. Meidän ja muiden oikeuksien tunteminen

Kunnioitus on hyvän kommunikaation perusta, mutta se on myöskin hyvän ihmissuhteen perusta. Kunnioitus tarkoittaa muiden ihmisten arvon tunnustamista, mutta myöskin meidän oman arvomme tunnustamista. Se on omien ja muiden tarpeiden huomioimista, sekä itsensä ja muiden hyväksymistä sellaisina kuin olemme.

Eräs tapa edistää kunnioitusta itseä ja muita kohtaan on tuntea meidän jokaisen oikeudet. Meidän oikeutemme sisältävät huomaavaisuuden, hyväksynnän ja arvokkuuden.

5. Puolustelevan käyttäytymisen muuttaminen tai siitä eroon pääseminen

Puolusteleva käyttäytyminen on peräisin ennakkoluuloista ja pelosta. Tämän avulla me käsittelemme hyökätyksi tulemisen, kyseenalaistamisen tai uhmaamisen pelkoa. Tällainen käytös on epävarmuuden tuote. Itsestään varmoilla ihmisillä ei ole ongelmia muiden näkemysten kanssa tai niiden elämäntapojen kanssa, jotka eroavat heidän omistaan.

nainen nukkuu kellot vierellään

Puolustautuvan käytöksen ongelma on siinä, että se tekee meistä ajattelemattomia ja jopa aggressiivisia muita ihmisiä kohtaan. Näemme eroavaisuuden henkilökohtaisena loukkauksena. Sen sijaan että näkisimme sen tilaisuutena rikastuttaa itseämme, näemme sen meitä vastustavana uhkana. Puolustautuvan käytöksen tunnistaminen on yksi itsevarmuuden avaimista.

Kun opimme olemaan itsevarmempia, elämästämme tulee helpompaa. Itsevarmuus on äärimmäisen tärkeä taito ristiriitojen ratkaisemisen kannalta, ja meidän on mahdotonta välttää ristiriitoja jatkuvasti. Joten miksi emme oppisi kuinka päästä irti näistä konflikteista ja muuttaa ne tilaisuuksiksi kasvaa?