Ärtyisät ihmiset: viha kommunikaation muotona

7.8.2018

Ärtyisät ihmiset ovat riippuvaisia jatkuvasta vihasta. Pöydän lyöminen, ovien paiskominen, huutaminen ja kiukutteleminen… Nämä ihmiset eivät tiedä kuinka kommunikoida korottamatta ääntään, menettämättä malttiaan ja ilman vastaan väittämistä. Tämän vaikean käyttäytymisen takana on kuitenkin heikko henkilö, joka käyttää vihaa puolustusmekanisminaan.

Me kaikki olemme menettäneet malttimme kerran tai kaksi elämämme aikana. Kaikki me tiedämme miltä tuntuu kun raivon tunne ottaa meistä otteen, ja melkein tietämättä miksi näin tapahtuu, me räjähdämme kaikkein sopimattomimpaan aikaan ja kaikkein vähiten hienotunteisella tavalla. Tärkeä osa näitä kokemuksia on se, että ne tarjoavat meille tärkeitä opetuksia. Me opimme, pidimme siitä tai emme, kuinka tärkeä itsevarma asenne on meidän käsitellessämme vaikeita tilanteita, joissa meidän emotionaalinen kypsyytemme on koetuksella.

Ärtyisä ihminen on sellainen, joka on oppinut suhtautumaan maailmaan vihalla ja hän käyttää vihaa saadakseen haluamansa. 

Lisäksi on eräs toinen ratkaiseva näkökohta, joka meidän on otettava huomioon. Me emme edelleenkään nykypäivänä oikein ymmärrä, mitä viha on. Voimme kuitenkin sanoa sen, että meidän olisi vältettävä ärtyisyyttä elämässämme, jotta voisimme suojata meidän emotionaalisen tasapainomme ja terveytemme.

Mutta mikään ei kuitenkaan ole niin tärkeää kuin ymmärtäminen. Jos ajattelemme psykologiaa ja ymmärrämme, että tuon vihaisen lapsen takana, tuon temperamenttisen perheenjäsenen takana, ja sen pomon takana, joka jatkuvasti antaa turhautumiselle periksi, on joku, joka ei tiedä kuinka käyttää mitään muuta kieltä kuin vihaa. Joku, joka taistelee itsensä kanssa eikä tiedä mitä tehdä tai mistä tämä kaikki räjähtävä viha ja negatiivisuus on peräisin.

pomo karjuu pää punaisena alaisilleen

Ärtyisät ihmiset: miksi he käyttäytyvät näin?

Ranskalaisilla on eräs oiva sana tällaista passiivis-aggressiivista käyttäytymistä varten, ihmisille jotka käyttävät vihaa kommunikoidakseen. He käyttävät ilmaisua ”sous-entendu,” mikä tarkoittaa kutakuinkin ”aliymmärretty” tai ”pinnan alla ymmärretty.” Mitä on sen suden nahan alla, joka saa eläimen käyttämään tällaista uuvuttavaa emotionaalista kiihkoa? Vastaus ei voisi olla yksinkertaisempi: taustalla on myös toinen susi, haavoittunut susi.

Tarkastellaanpa joitain näistä ominaisuuksista, jotka voisivat selittää ärtyisien ihmisten dynamiikkaa:

  • Ylivoimainen pelko. Ihmisillä, jotka reagoivat vihalla, on taipumusta olla paljon pelkoja. He ovat ihmisiä, jotka pelästyivät pieniäkin asioita lapsina, jotka vastasivat mihin tahansa ärsykkeeseen voimakkaalla pelolla ja levottomuudella. Kun he kypsyivät, tämä jatkunut vastenmielisyys kaikkea sellaista kohtaan mitä he eivät kyenneet hallitsemaan, muuttui vihaksi. Viha ei ole mitään muuta kuin puolustusmekanismi, jota he käyttävät reagoidakseen kaikkeen tai kaikkia kohtaan.
  • Viha vastauksena kaikkiin negatiivisiin tunteisiin. Tällaisen persoonallisuuden omaava henkilö ei voi tunnistaa jos hänen tunteensa on suru, pettymys, pelko, levottomuus, yllättyneisyys tai häpeä. Kaikki nämä tunteet ymmärretään ja käännetään samalla tavalla: vihalla.
  • Viha on kasaantuva ongelma. Kun henkilö kokee tunnetta jota ei ole kanavoitu johonkin suuntaan, tai jota ei ole ymmärretty tai käsitelty, tämä tunne kasaantuu. Usein ärtyisät ihmiset kantavat mukanaan vuosikymmeniä kasaantunutta turhautuneisuutta. Tästä johtuen monet mitättömät ongelmat toimivat laukaisijana heidän sisällään olevalle vihalle.
  • Viha ja vainoharhaisuusNäiden kahden välinen suhde on yhtä ongelmallinen kuin se on merkittäväkin. Ärtyisät ihmiset ovat vihan ja kouristusmaisten tunteiden merkitsemiä, joita he eivät ymmärrä. Tämä ärtyisässä henkilössä syvällä oleva viha saa aikaan vainoharhaista käyttäytymistä. Kaikesta tulee heille uhka, he eivät luota kehenkään, he ajattelevat muiden olevan olemassa satuttaakseen heitä tai pilkatakseen heitä. Tämä saa aikaan todella vaikeita tilanteita.
ärtyisät ihmiset huutavat ja ovat vihaisia

Kuinka opimme hallitsemaan vihaa?

Ärtyisten ihmisten elämänlaatu ei ole kovin hyvä. Tämä on ongelma, jota kliinisestä näkökulmasta ei saisi jättää huomioimatta. Tutkimukset myöskin osoittavat, että nämä ihmiset kärsivät enemmän sydänongelmista, halvauksista, hengitysvaikeuksista, huonosta vastustuskyvystä… Viha voi myöskin saada aikaan ylitsepääsemättömiä etäisyyksiä ihmisiin, joita me rakastamme.

Tästä johtuen nämä ihmiset kokevat usein sellaista, mikä tunnetaan syrjäytettynä vihana. He saattavat olla vihaisia jotain asiaa tai henkilöä kohtaan, mutta päätyvät suuntaamaan negatiivisen energiansa heitä kohtaan, jotka ansaitsevat sitä vähiten: heidän lapsiaan tai kumppaniaan kohtaan. Siksi on tärkeää antaa heille resurssit ja strategiat, jotta he voisivat ymmärtää että viha ei ole hyväksyttävä tapa kommunikoida. Sen sijaan itsevarmuus sallii meidän käsitellä tilanteita paremmalla tavalla.

Tarkastelkaamme muutamia yksinkertaisia strategioita, jotka voivat auttaa meitä käsittelemään tätä tunnetta paremmin:

  • Meidän on ymmärrettävä mitä viha on ja mikä on sen tarkoitus. Pohjimmiltaan se on reaktio, jonka aivomme lähettävät hyökätäksemme tai paetaksemme vaaralta. Se on puhtaasti biologinen ja psykologinen ilmentymä.
  • Seuraavassa vaiheessa meidän on opittava tunnistamaan omat tunteemme ja ymmärrettävä mikä motivoi niitä. Onko tuntemani tunne surua? Mikä motivoi sitä? Jos tuntemani tunne on häpeä, mikä on saanut sen aikaan?
  • Hengitysharjoitukset. Yksi tapa kanavoida vihaa ja raivoa on oppia kuinka rentoutua, kuinka hengittää ja kuinka keskittyä jännittyneisiin lihaksiin ja nopeutuneeseen sykkeeseen auttaaksemme niitä hidastumaan ja rentoutumaan. Vasta sitten kun olemme rauhallisia voimme ajatella paremmin ja reagoida asianmukaisemmin.
  • Vihan vaihtaminen itsevarmuuteen. Seuraava äsrtyisten ihmisten olennainen tavoite on oppia kommunikoimaan itsevarmasti. Sen sijaan että käyttäisimme vihaa kommunikoidaksemme, meidän olisi pyrittävä tekemään itsevarmuudestamme paras välineemme.
naisen keho alkaa häipymään

Pohtikaamme vielä viimeistä näkökohtaa. Ärtyisä henkilö ei turvaudu aina pelkästään verbaaliseen väkivaltaan, vaan usein myöskin fyysisestä väkivallasta tulee toistuva ongelma. Älkäämme epäröikö mennä tällaisiin tilanteisiin väliin, käyttäkäämme kaikkia keinoja suojellaksemme itseämme jos itse olemme väkivallan uhreja, ja toimikaamme välittömästi, jos me itse saamme aikaan näitä dynamiikkoja.