Logo image
Logo image

Itsetranssendenssi: yksilöllisen itsen ylittämisen arvo

3 minuuttia
Itsetranssendenssi: yksilöllisen itsen ylittämisen arvo
Gema Sánchez Cuevas

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi Gema Sánchez Cuevas

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Itsetranssendenssi on käsite, jolla on läheinen yhteys hengellisyyteen. Sitä pidetään todella monimutkaisena ihmisen persoonallisuuden ominaisuutena, ja meillä jokaisella voi olla siitä eri näkemys.

Pohjimmiltaan itsetranssedenssi tarkoittaa yksilöllisen itsen ylittämistä, eli oman identiteetin ylittämistä ja sen ymmärtämistä, että olemme pieni osa jotakin suurempaa. Tämä on monimutkainen ilmiö, joka on synkronoitu käsitykseemme itsestämme sisäisenä osana maailmankaikkeutta.

Itsetranssedenssi ja hengellisyys

Näillä kahdella termillä on läheinen yhteys toisiinsa. Itse asiassa yksi luontaisista itsetranssedenssin ominaisuuksista on yksilöllisen itsen laajentuminen. Toisin sanoen se tarkoittaa liikkumista kohti jotain suurempaa, jotain monimutkaisempaa ja jotain loputonta kohtaan, jolla on taipumusta johonkin jumalaiseen tai hengelliseen luontoon.

Jotkut ihmiset etsivät itsetranssedenssia Jumalaan uskomisen kautta, kun taas muut saavuttavat sen vastaamalla jonkinlaiseen hengellisyyteen tai ajatukseen. Toisin sanoen, tämä auttaa ihmisiä löytämään elämän tarkoituksen, mikä rohkaisee heitä nousemaan oman itsensä yläpuolelle.

Some figure

Itävaltalaisen psykiatrin Viktor Franklin mukaan transsendenssi on syvällä hengellisyydessämme, ja hengellisyys on osa ihmisyyttä, joka erottaa meidät ihmiset muista lajeista. Meistä ei voi tulla täysin kokonaisia ennen kuin olemme kykeneväisiä itsetranssendenssiin.

On myös mainitsemisen arvoista, että vaikka monet nykyajan tutkijat eivät hyväksykään sitä, että hengellisyyttä tarvittaisiin itsetranssendenssin saavuttamiseen, se on kuitenkin merkittävä asia monelle.

Voitaisiin sanoa, että itsensä toteuttaminen on vaikea tavoite, joka vaatii kovaa työtä. Itsetranssendenssi tulee tämän perässä, ja siinä keskitytään itsemme sijaan muihin. Se on keskittynyt suurempiin tavoitteisiin omien saavutustemme sijaan.

Abraham Maslowin määritelmä transsendenssista

Psykologi Abraham Maslowin mukaan ”transsendenssi viittaa ihmisen tietoisuuden, käyttäytymisen ja suhtautumisen korkeimpaan ja laajimpaan tai holistisimpaan tasoon, ja se on enemmän tavoite kuin keino, tavoite itselle, omille rakkaille, kaikille ihmisille yleisesti, muille lajeille, luonnolle ja kosmokselle.”

Tässä mielessä itsetranssendenssi tarjoaa yksilölle sen, mitä Maslow kutsuu huippukokemuksiksi, niitä, joissa henkilökohtaiset huolet katoavat, sallien ihmisten tarkkailla mitä heille tapahtuu laajemmasta perspektiivistä. On kyse kokemuksista, jotka luovat voimakkaita positiivisia tunteita, kuten iloa tai rauhaa, sekä hyvin kehittynyttä tietoisuuden tunnetta.

Maslowin itsetranssendenssin käsitteen käyttöä hänen pyramidissaan ei ole käsitelty aina, kun hänen teoriastaan puhutaan. Mutta vähä vähältä tutkijat ovat alkaneet kuitenkin ottaa sitä huomioon.

Reedin teoria itsetranssendenssista

Pamela Reed määrittelee tämän käsitteen itsekäsitteellisten rajojen laajenemisena kolmiulotteisella tavalla. Tämän teorian mukaan ihmiset voidaan nähdä avoimina järjestelminä, ja ainoa este heidän ja itsetranssendenssin välillä ovat rajoitteet, joita he asettavat itselleen.

Ihmiset tarvitsevat tietenkin käsitteellisiä rajoituksia, mutta heidän itsen ulkoinen laajeneminen luo suurempaa yhteyden tilaa ympäristön kanssa, jonka ohella se rohkaisee heitä kokonaisuuden tunteeseen, jota ei muuten voitaisi saavuttaa.

Reedin teoria toteaa, että tämä käsite on vaihe, joka ihmisten olisi saavutettava, jotta he voisivat tuntea olevansa täydellisiä, ja jotta heillä olisi käsitys merkityksestä.

Some figure

Cloninger: itsetranssendenssi ja persoonallisuus

Kuten olemme jo maininneet, isetranssendenssi on persoonallisuuden piirre, jolla on tekemistä hengellisten ajatusten kokemusten kanssa. Kyseessä on yksi persoonallisuuden ulottuvuuksista, joka on arvioitu Cloningerin temperamentin ja luonteen inventaariossa.

Cloningerin temperamentin ja luonteen inventaariossa on neljä temperamenttia ja kolme luonteen ulottuvuutta. Itsetranssendenssi on persoonallisuuden piirre, jolla on yhteys yksilöllisen itsen hengellisiin osiin. Cloningerin mukaan se voi olla hyväksyntää, tunnistamista tai hengellistä yhteyttä luonnon ja sen alkuperän kanssa.

Kuinka saavuttaa itsetranssendenssi

Itsetranssendenssin saavuttaminen ei ole helppoa. Se on ihmisen kehittymisen korkein tila, joka ylittää Maslowin itsensä toteuttamisen. On kuitenkin tiettyjä asioita, joita voimme tehdä lisätäksemme sen kehittymistä. Stephanie Flood ehdottaa viisi luovaa Buddhalaisuuteen perustuvaa tapaa sen saavuttamiseksi:

  • Meditaatiotekniikoiden tutkiminen (vaikka emme olisikaan meditaation asiantuntijoita).
  • Itsemme vahvistaminen tiedolla ja viisaudella omatuntomme rakentamiseksi.
  • Pelottomuus matkaa kohtaan.
  • Omien hengellisten tekniikoidemme löytäminen saavuttaaksemme jonkin korkeamman tarkoituksen ja ihanteellisen itsemme.
  • Värähtelyiden lisääminen elämällä positiivisessa ympäristössä, joka edistää transsendenssia.

Viktor Franklin arvot

Toisaalta, emme voi jättää huomioimatta Viktor Franklin ehdottamia arvoja itsetranssendenssin kokemiseksi. Nämä arvot, joita ihmiset eri kulttuureista soveltavat, ovat seuraavat:

  • Luovat arvot: Maailmaan palaaminen. Tämä arvo sisältää tarkoituksenmukaisesti luovalle työlle omistautumisen luovalla tavalla. Se tarkoittaa oman ainutlaatuisen lahjakkuuden ja luovien ajatusten tarjoamista, jotta voitaisiin tuottaa yhteiskunnalle jotain arvokasta tai jotta maailmassa voitaisiin saavuttaa muutos.
  • Kokemusperäiset arvot: Kiitollisuudella vastaanottaminen. Kokemusperäiset arvot sisältävät romanttisten suhteiden ja meitä ympäröivän kauneuden arvostamista.
  • Asenteelliset arvot: Asettuminen kohtaloa vastaan. Asenteellinen arvo on ihmishengen haastava voima, kun vaikeudet kohdataan rohkeasti. Eheyden ylläpitäminen vaikeina aikoina on viimeinen puolustuslinja vapauden ja merkityksen käsityksen saamiseksi.

Kiinalainen psykologi Paul Wong selittää, että kun teemme jotain itseämme suurempaa, harjoitamme itsetranssendenssia. Meistä tulee parempia versioita itsestämme vasta silloin kun pidämme huolta muista.

Siksi sillä ei ole väliä mitä uskonnolliset uskomuksemme ovat, sillä itsetranssendenssi tyydyttää syvimmät hengelliset tarpeemme saavuttaa yhteys tai transsendenssi.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.