Hypnoosi urheilupsykologiassa

Hypnoosi on urheilupsykologiassa vielä melko uusi resurssi. Muun muassa Brian Weissin mukaan tämä tekniikka tarjoaa "keskittymistilan", jota urheilijat voisivat hyödyntää. Mutta toimiiko se todella? Se selviää tässä artikkelissa.
Hypnoosi urheilupsykologiassa
Gorka Jiménez Pajares

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Gorka Jiménez Pajares.

Viimeisin päivitys: 31 toukokuuta, 2023

Hypnoosin käyttö urheilupsykologiassa auttaa urheilijoita erilaisten lääketieteellisten ja psykologisten häiriöiden hoidossa. Vaikka psykologian painoarvo kasvaa urheilualalla, hypnoosin tapauksessa tieteellistä näyttöä kuitenkin kerätään edelleen. Saatavilla olevat todisteet osoittavat sen kuitenkin olevan tehokasta.

American Psychological Associationin mukaan urheilijoiden tulisi hakea apua urheilupsykologian ammattilaisilta parantaakseen suorituskykyään, toipuakseen vammoista, käsitelläkseen paineita, pitäytyäkseen harjoitusohjelmissa ja ennen kaikkea nauttiakseen siitä, mitä he tekevät.

Hypnoosi aiheuttaa muutoksia yksilön havainnossa, tuntemuksissa, ajatuksissa ja käyttäytymisessä. Niin käy myös kun sitä sovelletaan urheilun alalla. Mutta ennen kuin tutkimme sen mahdollista tehokkuutta tällä alueella, määritelläänpä, millainen on hypnoosiprosessi.

Hypnoosi

Ernest Hilgardin mukaan hypnoosin tarkoitus on luoda olosuhteet, jotka lisäävät vihjeiden vastaanottavuutta ja saatavuutta. Hypnoosi on dissosiatiivinen mielentila. Se tarkoittaa kykyä sammuttaa sekä tietoiset että tiedostamattomat prosessit.

Täydentävänä tekniikkana hypnoosi on tehokasta. Toisin sanoen, se ei yksinään ole tehokasta joidenkin sairauksien hoidossa, mutta yhdistettynä muihin tekniikoihin se näyttää toimivan. Sillä on tärkeä paikka kivun ja ahdistuneisuuden hoidossa, jos siihen liitetään kognitiivista käyttäytymisterapiaa.

Samoin yhdistettynä muihin tekniikoihin se on todennäköisesti tehokas lihavuuden ja tupakoinnin hoidossa sekä ruoansulatuskanavan häiriöiden hoidossa. Lisäksi hypnoosi on osoittautunut hyödylliseksi toimenpiteeksi ennen leikkausta. Yhtä esimerkkiä tarkastellaan Enfermería Universitaria -lehdessä.

Lisäksi mielenterveyden alalla hypnoosilla on rooli masennuksen ja traumaperäisen stressihäiriön hoidossa.

“Hypnoosi on psykofysiologinen tila, jossa perifeerinen tietoisuus heikentyy ja keskittyminen vahvistuu.”

– Spiegel ja Spiegel –

Hypnoosi urheilupsykologiassa toimii erityisen hyvin jalkapallossa.
Jotkut tutkimukset osoittavat, että hypnoosilla on suotuisia vaikutuksia jalkapalloilijoiden suorituskykyyn.

Hypnoosi urheilupsykologiassa: tennis ja jalkapallo

Tieteeseen perustuva hyväksyntä hypnoosin tehokkuudesta urheilupsykologiassa kasvaa jatkuvasti. Terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät tällä hetkellä tätä resurssia parantamaan suorituskykyä esimerkiksi tenniksen ja jalkapallon pelaajilla.

Cuadernos de Psicología del Deportessa julkaistu tutkimus paljasti, että urheiluhypnoosi ei ainoastaan hyödytä urheilusuoritusta, vaan lisää myös itsetehokkuutta, keskittymiskykyä ja mielialaa.

Tenniksen tapauksessa on arvioitu positiivisen itsesuggestion hyödyllisyyttä pelaajan syöttäessä palloa. Sen todettiin olevan erittäin tehokasta, ja lisäksi se vähensi tehtyjen kaksoisvirheiden määrää.

Edellä mainittu Franquelonin et al. tutkimus viittaa tapaukseen, jossa jalkapalloilijalla oli taipumus käyttäytyä hätäisesti ja palauttaa pallo liian aikaisin. Hypnoosin käytön jälkeen hänen suorituskykynsä parani. Hypnoosin havaittiin myös auttavan häntä hallitsemaan vihan tunteita jalkapallokentällä. Pelaaja oppi ohjaamaan kiukkuisen tunteensa palloon.

Lisäksi Journal of Clinical Sport Psychology -lehdessä julkaistu analyysi korostaa hypnoosin tehoa negatiivisten tunteiden vähentämisessä sekä itseluottamuksen ja suorituskyvyn lisäämisessä ammattilaisjalkapallossa.

“Hypnoosissa on yhteisiä elementtejä muiden psykologisten harjoittelutekniikoiden kanssa sekä varsin spesifisiä komponentteja. Se toimii toissijaisena strategiana, koska se mahdollistaa hypnoottisessa tilanteessa käytettävien erilaisten ensisijaisten strategioiden vaikutusten katalysoinnin tai optimoinnin.”

-Jara ja Garcés-

Hypnoosi muissa urheilulajeissa

Hypnoosia käytetään muissakin lajeissa, ja esimerkiksi pyöräilyssä se lisää sinnikkyyttä maksimaalisen rasituksen tilanteissa.

Koripallossa, yhdistettynä muihin taktiikoihin, hypnoosi lisää vapaaheittojen tehokkuutta jopa 23 prosenttia. Siitä on hyötyä muissakin pelitilanteissa.

Golfissa hypnoosi ei tuota muuten merkittäviä tuloksia kuin sen, että se auttaa golfaajia tuntemaan olonsa itsevarmaksi, rentoutuneeksi ja hallitsevaksi. Kun melonnassa hypnoosi yhdistetään hyväksyntä- ja sitoutumisterapiaan, soutaja saa lisää fyysistä voimaa. Lisäksi hän lisää suorittamiensa soutulyöntien määrää.

Tennis on yksi niistä lajeista, joissa hypnoosi on osoittanut rohkaisevia tuloksia.

Hypnoosi on lupaava resurssi urheilupsykologiassa

Aiempien tulosten valossa on mahdollista, että hypnoosi psykologisena tekniikkana urheilupsykologiassa voi merkittävästi parantaa ja vahvistaa urheilijoiden fyysisiä ja psyykkisiä kykyjä.

On ehdotettu, että hypnoosi voisi olla potentiaalisesti arvokas resurssi urheilupsykologian alalla, joka voisi tarjota lukuisia etuja urheilijoille. Lisätutkimusta tarvitaan kuitenkin kunkin yksittäisen urheilulajin kohdalla sen hyötyjen määrittelemiseksi.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.