Hwa-Byungin oireyhtymä: tunteiden tukahduttamisen hinta

Hwa-Byungin oireyhtymä liittyy korealaiseen kulttuuriin. Se on somatisaatiohäiriö, joka ilmenee, kun ihminen ei osaa käsitellä epäoikeudenmukaisuuden aiheuttamaa vihaa.
Hwa-Byungin oireyhtymä: tunteiden tukahduttamisen hinta
Valeria Sabater

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Valeria Sabater.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Hwa-Byungin oireyhtymä määritellään psyykkiseksi häiriöksi, joka liitetään yksinomaan korealaiseen kulttuuriin. Epäoikeudenmukaisuuksien somatisoinnista voi kuitenkin kärsiä kuka tahansa, ja tunteiden tukahduttaminen pitkällä aikavälillä on vahingollista sekä fyysiselle että psyykkiselle terveydelle.

Hwa-Byungin oireyhtymä on herättänyt suurta kiinnostusta. Länsimaissa tämä oireyhtymä yhdistetään eräänlaiseen masennukseen. DSM-5 käsikirjassa se on listattu kulttuurisidonnaiseksi häiriöksi.

Koreassa sitä kuvaillaan heidän “omaksi” psyykkiseksi häiriökseen tietystä syystä. Lähes kahden viime vuosikymmenen ajan tapaukset, joissa ihmiset osoittavat useita erityisiä vihan tunteeseen liittyviä mielenterveysongelmia, ovat nimittäin lisääntyneet.

Hwa-Byung tarkoittaa kirjaimellisesti “vihasairautta” tai “palosairautta”. Se ilmenee fyysisinä oireina, kuten ruoansulatusongelmina, lämmön tunteena ja takykardiana, sekä psykologisina oireina. Se on mielenkiintoinen ilmiö, jota kannattaa tutkia.

Psykologinen yhteisö uskoo, että Hwa-Byungin oireyhtymä on seurausta jatkuvasta tunteiden tukahduttamisesta. Meidän on muistettava, että tämä on maa, jossa mielenterveydellä on edelleen vahva negatiivinen leima.

Hwa-Byungin oireyhtymä on yleinen Etelä-Koreassa.

Hwa-Byungin oireyhtymä: määritelmä, oireet ja syyt

Syndroomaa on tutkittu Etelä-Koreassa. Sen kerrotaan olevan läsnä myös Pohjois-Koreassa, vaikka tätä ei tietenkään ole pystytty vahvistamaan. Kun ajattelemme Etelä-Koreaa, mieleemme tulee luultavasti K-pop tai maan mielenkiintoinen elokuvatarjonta, joka on alkanut menestyä maailmanlaajuisesti. Meille ei varmaankaan tule mieleen, että se on maa, jossa joka vuosi yhä useampi julkisuuden henkilö ottaa oman henkensä.

Mielenterveysongelmat ovat Etelä-Koreassa melkolailla tabu. Tunteista ei puhuta, ei omista ongelmista tai ahdistuksesta. Maksimaalinen tehokkuus on arkipäivää ja jokainen vaatii itseltään paljon. Tällä hetkellä tämä valtio on yksi maailman kymmenestä tehokkaimmasta taloudesta. Elintaso on parantunut paljon viime vuosikymmeninä. Näyttää kuitenkin siltä, että psykologisten ongelmien käsittelyssä heidän suorituskykynsä on heikko.

Hwa-Byungin oireyhtymä ilmestyi samaan aikaan kun Etelä-Korea kehittyi ja puski eteenpäin. 2000-luvun alussa alettiin kuvata kliinisiä tapauksia ihmisistä, joilla oli tällainen psyykkinen ja fyysinen ongelma. Vuonna 2010 Soulissa sijaitsevan Eunpyeong Metropolitan Hospitalin psykiatrian osasto analysoi tilanteen huolellisesti eräässä tutkimuksessaan. Katsotaanpa sen tuloksia.

Mitä se on ja miten se ilmenee?

Hwa-Byungin oireyhtymä on mielenterveyshäiriö, joka ilmaantuu, kun henkilö ei osaa tai kykene hallitsemaan negatiivisia valenssitunteitaan epäoikeudenmukaisina pitämiensä olosuhteiden vuoksi. Seuraavat oireet liittyvät tähän syndroomaan:

Psykologiset oireet

 • Viha ja jatkuva turhautuminen.
 • Ärtyneisyys ja mielialan vaihtelut.
 • Suru ja toivottomuuden tunne.
 • Syyllisyyden tune.
 • Tunne, että henkilö ei voi hallita omaa elämäänsä.
 • Hypervalppaus. Henkilöstä tuntuu, että hänelle tulee tapahtumaan jotain pahaa.
 • Hermostuneisuus.
 • Halu itkeä.

Fyysiset oireet

 • Univaikeudet.
 • Ruoansulatushäiriöt.
 • Lämmön tuntemus.
 • Uupumus.
 • Lihaskipu.
 • Päänsärky.
 • Huimaus.
 • Paine rintakehässä.
 • Hengitysvaikeudet.
 • Kuiva suu.
 • Ruokahaluttomuus tai ylisyönti.

Aiheuttajat

Hwa-Byungin oireyhtymän taustalla oleva psykososiaalinen todellisuus on erittäin monimutkainen. Kuten aiemmin mainitsimme, se liittyy läheisesti Etelä-Korean kulttuuriin (Pohjois-Korean tietojen puuttuessa). Länsimaisesta näkökulmasta katsottuna nämä oireet nähdään mielialahäiriönä, masennushäiriönä, ahdistuksena jne.

Katsotaanpa, mitä aiheuttajia tämän oireyhtymän taustalla voi olla:

 • Työn ja opiskelun aiheuttama ylirasitus.
 • Perhetekijät (perinteisten perhearvojen ja modernin yhteiskunnan törmäys).
 • Eläminen sellaisessa sosiaalisessa ympäristössä, jossa yksilö kokee omien eettisten ja moraalisten arvojensa olevan ristiriidassa muiden kanssa.

Hwa-Byungin oireyhtymä on erittäin yleinen keski-ikäisten naisten keskuudessa, joilla on alhainen sosioekonominen asema.

Mietteliäs nainen.

Miten tätä oireyhtymää hoidetaan?

Duke University kehitti asteikon Hwa-Byungin oireyhtymän arvioimiseksi ja havaitsemiseksi. Tässä tutkimuksessa analysoitiin MMPI-2:n tehokkuutta. Sen tarkoituksena oli arvioida neljää aluetta: yleistä terveyttä, ruoansulatuskanavan oireita, toivottomuutta ja vihaa.

Tapa, jolla mielenterveyshäiriöitä käsitellään Aasiassa, on hyvin erilainen länsimaihin verrattuna. Siellä ei esimerkiksi ole yleistä turvautua psykologiseen terapiaan tai masennuksen tai ahdistuksen tieteelliseen hoitoon tähtääviin lähestymistapoihin. Koreassa turvaudutaan usein edelleen perinteisiin menetelmiin, kuten akupunktioon, joka on erittäin yleinen hoitokeino tunteiden käsittelemiseksi.

Voidaan sanoa, että mielenterveysongelmien hyväksymisessä ja niiden hoidossa tulisi Koreassa tehdä muutos. Toivottomuuden, masennuksen, ahdistuksen ja stressin pitäminen heikkouden merkkinä mitätöi minkä tahansa yhteiskunnan todellisen edistymisen. Etelä-Korean on aika alkaa antaa mielenterveydelle huomiota kaikkien kansalaistensa hyvinvoinnin vuoksi.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Roberts ME, Han K, Weed NC. Development of a scale to assess Hwa-Byung, a Korean culture-bound syndrome, using the Korean MMPI-2. Transcult Psychiatry. 2006 Sep;43(3):383-400. doi: 10.1177/1363461506067715. PMID: 17090624.
 • Lin KM. Hwa-Byung: a Korean culture-bound syndrome? Am J Psychiatry. 1983 Jan;140(1):105-7. doi: 10.1176/ajp.140.1.105. PMID: 6847969.
 • Min SK, Suh SY. The anger syndrome hwa-byung and its comorbidity. J Affect Disord. 2010 Jul;124(1-2):211-4. doi: 10.1016/j.jad.2009.10.011. Epub 2009 Nov 1. PMID: 19880191.Roberts ME, Han K, Weed NC. Development of a scale to assess

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.