Logo image
Logo image

Epävakaa persoonallisuus: Elämä mustavalkoisena

3 minuuttia
Epävakaa persoonallisuus: Elämä mustavalkoisena
Viimeisin päivitys: 08 helmikuuta, 2017

Äärimmäisiä tunteita, toistuvia itsetuhoisia ajatuksia, itsemurhayrityksiä, kykenemättömyys sietää turhautumista ja krooniset yksinäisyyden tunteet ovat vain muutamia epävakaan persoonallisuuden (toiselta nimeltään rajatilapersoonallisuus) oireita.

Monet ihmiset kieltävät tämän häiriön olemassaolon. Tämä johtuu siitä, että epävakaa persoonallisuushäiriö on vaikea tunnistaa koska siihen liittyy niin laaja-alaisia oireita. Se jakaa oireita myös muiden sairauksien, kuten ahdistuksen ja masennuksen kanssa.

On niin helppoa menettää kontrolli…

Ihmiset jotka liikkuvat äärimmäisyydestä toiseen

Epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsivät ihmiset liikkuvat kahden ääripään välillä: joko heistä tuntuu todella hyvältä tai sitten todella pahalta. He eivät kykene säilyttämään todellista tasapainoa elämässään, ja jos he pystyvät siihen, se kestää hyvin lyhyen aikaa.

Vaikuttaa siltä, että se ilmenee varhaisessa iässä, yleensä nuoruudessa, vaikka joskus sitä ei diagnosoida ennen aikuisikää, sillä mielialanvaihtelut ja emotionaaliset heittelyt ylös ja alas selitetään normaaleilla nuoruuden hormonaalisilla kierroilla.

Some figure

Mutta epävakaa persoonallisuushäiriö ei katoa itsekseen. Ilman asianmukaista diagnoosia häiriö etenee ja aiheuttaa paljon kärsimystä. Haluaisitko oppia lisää ominaisuuksista jotka liittyvät tähän häiriöön?

  • Kun he tuntevat hylkäämisen olevan tulossa, olipa se sitten todellinen tai kuvitteellinen, he tekevät epätoivoisen yrityksen estääkseen sitä tapahtumasta. Tällöin itsetuhoinen käytös ja itsemurhauhkaukset alkavat.
  • Ihmissuhteet ovat intensiivisiä ja niihin liittyy usein alussa toisen henkilön ihannointi, joka myöhemmin muuttuu halveksinnaksi.
  • Heillä on vaikeuksia tunnistaa itsensä, eli he eivät tiedä keitä he ovat, ja he yrittävät epätoivoisesti löytää paikkansa maailmassa.
  • He ovat äärimmäisen impulsiivisia, mikä johtaa siihen että he satuttavat itseään, kärsivät syömishäiriöistä tai käyttävät huumeita.
  • Monet ihmiset jotka kärsivät epävakaasta persoonallisuushäiriöstä sanovat että he tuntevat kroonista sisäistä tyhjyyttä jota he yrittävät täyttää erilaisilla tavoilla.

Jatkuva taso intensiivistä tuhoa…

Nämä ovat joitakin realiteetteja joita epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsivä ihminen kokee, vaikka onkin tärkeää keskittyä näistä kaikista huomattavampaan: itsetuhoisuuteen. Ihmiset jotka kärsivät tästä häiriöstä eivät kykene käsittelemään tunteitaan, ja he tuntevat ne niin intensiivisenä että heidän ainoa pakokeinonsa on kivun aiheuttaminen itselleen.

Tämä tapahtuu usein erilaisissa käyttäytymisen muodoissa, kuten syömishäiriöinä (syömästä kieltäytymisenä, ahmimisena, itsensä tyhjentämisenä).

Some figure

Kaoottisia ihmissuhteita ja epävakaita tunteita

Oman sisäisen tyhjyytensä ja intensiivisten tunteiden lisäksi, ihmiset joilla on epävakaa persoonallisuushäiriö usein kärsivät myös ihmissuhteissaan. Tässä he törmäävät jatkuvasti seinään eivätkä koskaan tunnu pystyvän hyppäämään yli.

Tämä häiriö alkaa lapsuudessa. Häiriön kehittymiseen vaikuttavat tekijät ovat hyväksikäyttö, huono kommunikaatio perheessä, perheen hajoaminen, hylkääminen lapsuudessa tai nuoruudessa, jne.

Some figure

Kaikki tämä jättää jälkensä ennen jokaista suhdetta ja niiden jälkeen. He etsivät jatkuvasti ihmistä joka voisi vapauttaa heidät heidän sisäisestä tyhjyydestään, mutta ovat jatkuvasti turhautuneita koska eivät löydä häntä. Tämä muuttaa kaikki heidän ihmissuhteensa myrkyllisiksi ennemmin tai myöhemmin.

“Olin peloissani, olin haavoittuvainen… Ihmissuhteeni eivät koskaan päättyneet hyvin ja se oli vain minun syytäni.”

-Tuntemattoman epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsivän henkilön lausunto-

Jopa heidän ystävyyssuhteissaan valhe tai petos saattaa aiheuttaa pettymyksen syöksykierteen, joka johtaa raivoon ja myöhemmin suruun. Tämä tilanne tulee kestämättömäksi, ja joskus ihmiset jotka kärsivät tästä häiriöstä alkavat eristää itseään muista välttääkseen uusia pettymyksiä.

On normaalia että näitä olosuhteita kohdatessaan heille kehittyy ahdistushäiriöitä ja masennusta, mikä saattaa vaikeuttaa epävakaan persoonallisuushäiriön diagnosointia.

Oikealla hoidolla tätä häiriötä voidaan kontrolloida ja on mahdollista elää normaalia elämää. Tunneaallot eivät ole niin yleisiä enää ja ihmissuhteet paranevat. Henkilö kykenee myös olemaan vastuullinen töissä (monet häiriöstä kärsivät jättävät työnsä, tai eivät kyenneet nousemaan sängystä joinakin aamuina ja täyttämään velvollisuuksiaan).

Epävakaa persoonallisuushäiriö on yleisempi kuin miltä näyttää.

Elämä ei ole vain mustaa ja valkoista; on paljon vivahteita joita tästä häiriöstä kärsivät ihmiset eivät havaitse. Heidän herkkyytensä ja henkinen ylikuormitus saa heidät heittelehtimään äärimmäisyyksien välillä. Vaikka se onkin erittäin vaikeaa, oikeanlainen hoito voi auttaa heitä etenemään.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.