Epätoivo hälvenee iän myötä

Viimeaikainen tutkimus selvitti, miten neljä Erik Eriksonin persoonallisuuden ulottuvuuksista kehittyvät ihmisen ikääntymisen myötä. Tulokset viittaavat siihen, että toisin kuin yleisesti uskotaan, keski-ikä on hyvin houkutteleva vaihe elämässä.
Epätoivo hälvenee iän myötä
Gema Sánchez Cuevas

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi Gema Sánchez Cuevas.

Kirjoittanut Sonia Budner

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Ajan kulku jättää meihin kaikkiin syvät jälkensä. Vanheneminen tuntuu tekevän monet ihmiset surulliseksi. Viimeaikainen tutkimus on selvittänyt, miten persoonallisuuden neljä ulottuvuutta kehittyvät ajan kuluessa ja miten monilla ihmisillä asiat itse asiassa paranevat. Yllättäen tutkijat myös huomasivat, että useammissa tapauksissa epätoivo hälvenee iän myötä.

Persoonallisuuden neljä ulottuvuutta, joihin tutkijat keskittyivät, ovat tuottavuus, pysähtyneisyys, minän eheys ja epätoivo. Nämä ovat peräisin Erik Eriksonin persoonallisuusteoriasta ja ne viittaavat kahdeksan psykososiaalisen vaiheen kahteen ääripäähän. Kyseessä olevat kaksi psykososiaalista vaihetta vastaavat elämän viimeisiä vaiheita.

Joudut kohtaamaan sarjan konflikteja jokaisessa elämänvaiheessa kehittyäksesi henkisesti. 40-60 vuoden ikäisenä konflikti tapahtuu pysähtyneisyyden ja tuottavuuden välillä. Minän eheys ja epätoivo puolestaan ajoittuvat 60 vuoden iästä ylöspäin .

Tässä artikkelissa perehdymme tarkemmin jokaisen persoonallisuuden ulottuvuuden erityisiin piirteisiin. Käymme myös lyhyesti läpi niitä lopputuloksia, joihin ryhmä psykologeja Nicky J. Newtonin ja Elisabeth A. Vanderwaterin johdolla päätyi kiehtovassa tutkimuksessaan, joka julkaistiin Journal of Research in Personality -aikakauslehdessä.

Epätoivoinen nainen.

Tuottavuus ja pysähtyneisyys

Tuottavuus on se persoonallisuuden ulottuvuus, joka on yhteydessä aktiivisen osallistumisen asteeseen paremman tulevaisuuden rakentamiseksi. Tämä ulottuvuus kehittää ymmärrystä ja muiden huomioon ottamista. Se auttaa sinua katsomaan pintaa syvemmälle ja kaivautumaan ongelman ytimeen, jonka jälkeen osaat tarjota sellaisia neuvoja, jotka kumpuavat viisaudesta ja ajan myötä saavutetusta ymmärryksestä.

Pysähtyneisyys puolestaan viittaa henkilökohtaisen kasvun puutteeseen tai tuottavien taitojen kehittymättömyyteen. Sitä kuvaa alhainen kyky sietää turhautumista ja epävarmuutta. Mikäli olet pysähtynyt, et kykene käsittelemään sellaisia asioita, jotka vaativat monimutkaista analysointia.

Minän eheys ja epätoivo

Minän eheys merkitsee kykyä kimmota takaisin ylös hankalista tilanteista. Toisin sanoen se viittaa sinnikkyyteen. Minän eheyttä kuvaa tyytyväisyyden tunne omasta elämästä, mikä on hyvän itsekontrollin perusta.

Epätoivo puolestaan liittyy minän eheyden puutteeseen. Siihen liittyvät epätoivon tunteet sekä ajatus, että oma elämä on täysin merkityksetön. Epätoivo saa ihmisen suhtautumaan vihamielisesti toisiin ihmisiin ja tilanteisiin, joita hän ei ymmärrä.

Tutkimuksen sisältö ja tulokset

166 naista, jotka olivat iältään 43-72, osallistuivat tutkimukseen. Tutkimus sisälsi neljä vaihetta, jotka ulottuivat 28 vuoden (1986-2014) ajanjaksolle. Tuona aikana tutkijat seurasivat yllä mainitun neljän persoonallisuuden ulottuvuuden kehittymistä.

Tutkimustulokset osoittivat johdonmukaisen nousun tuloksellisuuden ja minän eheyden esiintymisessä 42-70 vuoden iässä. Pysähtyneisyys puolestaan saavutti huippunsa noin 60 vuoden iässä ja alkoi sen jälkeen laskemaan.

Viimeisenä todettiin, että epätoivo on ensimmäinen ulottuvuus, joka saavuttaa huippunsa. Korkeimmat tasot näyttäytyvät noin 50 vuoden iässä, mutta putoavat sitten radikaalisti 60-70 vuoden iän aikana.

Epätoivo hälvenee iän myötä ja ihmisestä tulee positiivisempi.

Epätoivon tunteet

Tutkimus osoitti, että epätoivo hälvenee iän myötä, kun positiiviset tunteet vahvistuvat. Tutkimukseen osallistujien viimeisten elinvuosien aikana epätoivon tunteet hälvenivät minän eheyden vahvistumisen seurauksena .

Myös pysähtyneisyyden tila laski merkittävästi samalla kun tuottavuus ja tinkimättömyys pysyivät muuttumattomina tai jopa nousivat ajan myötä. Tutkijoiden mielestä tämä pysähtyneisyyden väheneminen on myös yhteydessä uudenlaiseen henkilökohtaisen kehittymiseen, jonka alkuunpanijana on minän eheys.

Yhteenvetona haluamme todeta, että tulokset tuovat paljon toivoa. Näyttäisi siltä, että hyvä konfliktien ratkaisukyky myöhäisemmissä vaiheissa elämää voisi saada aikaan merkittävää epätoivon vähentymistä sekä lisätä huomattavasti positiivisia persoonallisuuden ulottuvuuksia. Tämän vuoksi on viisaampaa kohdata keski-iän haasteet innokkaalla ja avoimella mielellä. Mikäli tämän tutkimuksen päätelmät pitävät paikkansa, tulet olemaan aktiivisesti ja sinnikkäämpi myöhempinä elinvuosinasi.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Eriksonin elämänvaiheiden teoria
Mielen Ihmeet
Lue se täällä Mielen Ihmeet
Eriksonin elämänvaiheiden teoria

Yksilön vaiheiden tunteminen aina syntymästä kuolemaan auttaa meitä ymmärtämään hänen elämäänsä. Tässä tulee mukaan Eriksonin elämänvaiheet.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Newton, Nicky & J. Stewart, Abigail & Vandewater, Elizabeth. (2019). “Age is opportunity”: Women’s personality trajectories from mid- to later-life. Journal of Research in Personality. 80. 10.1016/j.jrp.2019.04.005.

  • Malone, J. C., Liu, S. R., Vaillant, G. E., Rentz, D. M., & Waldinger, R. J. (2016). Midlife Eriksonian psychosocial development: Setting the stage for late-life cognitive and emotional health. Developmental psychology, 52(3), 496–508. doi:10.1037/a0039875

  • Travers, Mark (2019) Feelings of Despair May Fade With Age. New research examines women’s personality trajectories from mid- to later-life. Psychology Today


Mielen Ihmeet -sivuston sisältö on laadittu ainoastaan informatiivisiin ja opetustarkoituksiin. Se ei korvaa ammattilaisen diagnoosia, neuvoja tai hoitoa. Askarruttavissa asioissa on parasta kääntyä luotetun ammattilaisen puoleen.