Logo image
Logo image

Donald Trumpin persoonallisuus psykologisen analyysin kohteena

5 minuuttia
Donald Trumpin persoonallisuus psykologisen analyysin kohteena
Kirjoittanut Valeria Sabater
Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Donald Trumpin persoonallisuus on mielenterveysalan ammattilaisten kiinnostuksen kohteena. Onko hänellä jonkinlainen psykologinen häiriö? Hänelle luonteenomainen huomionhakuinen käytös, narsismi, empatian puute ja impulsiivisuus ovat saaneet hänen kanssaan päivittäin työskentelevät tahot nostamaan tämän kysymyksen esiin. Jos nämä epäilykset ovat totta, hänen valtaa pitävä asemansa ja persoonallisuutensa voisi saattaa kaikki elolliset vaaraan tällä planeetalla.

Siitä lähtien kun Donald Trump tuli Yhdysvaltojen presidentiksi, hänen mielenterveydestään on julkaistu raportteja. On kuitenkin tärkeää huomata, että tähän asiaan liittyy joitakin eettisiä kysymyksiä.

Ensiksi on huomattava se, ettei henkilön käyttäytymistä ja terveyttä koskevista asioista ole mahdollista raportoida ilman täsmällistä arviointia. Jos joku haluaa tehdä psykologisen analyysin jonkun henkilön persoonallisuudesta, hänen pitäisi myös kysyä seuraavaa: “Mihin nämä oletukset perustuvat?”

“Donald Trump antaa meille välähdyksiä mielentilastaan seuraavan kaltaisilla lausahduksilla: “Voisin ampua jonkun keskellä Fifth Avenue’ta ilman, että menettäisin yhtään ääntä”.

John Gartner, psykologi, Johns Hopkins University Medical School, USA –

Toiseksi on huomattava se, että monissa aikaisemmin tehdyissä arvioissa on keskitytty enemmän henkilön persoonallisuuteen kuin hänen persoonaansa. Lisäksi voidaan todeta, että harvat julkisuuden henkilöt ovat panostaneet niin paljon oman persoonallisuutensa ja identiteettinsä luomiseen kuin Donald Trump.

Emme kuitenkaan tiedä millainen tämä mies on omassa lähipiirissään ja tämä kuva voi erota hänen persoonallisuudestaan. Tämän vuoksi emme voi tarkastella sitä, miten hän toimii oman perheensä ja muiden läheistensä kanssa.

Kuten sanottu, varsinainen ongelma liittyy siihen, että tässä ei ole kyse kenestä tahansa tunnetusta julkisuuden henkilöstä vaan Yhdysvaltojen nykyisestä presidentistä. Donald Trumpin persoonallisuus on herättänyt epäluottamusta, mikä johtuu hänen henkilökohtaisista ylä- ja alamäistään – ja varsinkin hänen twiittauksistaan. Ennakoimattomaan persoonallisuuteen liittyy omat riskinsä varsinkin, kun kyseessä on julkisuuden henkilö jolla on niin paljon valtaa.

Some figure

Donald Trumpin persoonallisuus tarkastelun kohteena

Teemme päätelmiä Donald Trumpin persoonallisuudesta sen perusteella mitä tiedämme hänen julkisesta käyttäytymisestään. Donald Trump teki vuoden 2017 marraskuussa valtiovierailun Japaniin. Hän esiintyi siellä pääosassa tapahtumassa, jonka uutisointi levisi ympäri maailmaa. Tässä tapahtumassa hän ruokki koikarppeja kala-altaalla Japanin pääministerin Shinzo Aben kanssa.

Japanilaiselle kulttuurille on tyypillistä, että kaikilla teoilla on seremonialliset puolensa. Niitä noudattaen Japanin pääministeri Abe alkoi ripotella kalanruokaa hitaasti ja rauhallisesti altaaseen. Donald Trump ei sitä vastoin toiminut yhtä seremoniallisesti ja kärsivällisesti kuin Abe vaan heitti lopulta kaikki kalanruoat kerralla altaaseen.

Tämä on vain yksi esimerkki, mutta se antaa Yhdysvaltojen presidentistä tietynlaisen kuvan, josta eri tahot ovat varoittaneet. Näihin tahoihin kuuluu Yalen yliopiston professoreita ja mielenterveysalan ammattilaisia “Duty to Warn“-organisaatiosta. He väittävät, että Donald Trump ei mahdollisesti ole sopiva tehtäväänsä. Keskitymme omassa analyysissämme hänen käytökseensä julkisuuden valokeilassa ja teemme sen perusteella päätelmiä hänen persoonallisuudestaan.

Some figure

Donald Trumpin julkisesta persoonallisuudesta tehtäviä havaintoja

  • Donald Trump ei pidä säännöistä, protokollasta, kritiikistä eikä vastustuksesta. Hän haastaa useissa tapauksissa vallitsevat olosuhteet eikä ota vastaan käskyjä. Jos näihin luonteenpiirteisiin lisätään impulsiivisuus, mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden diagnoosijärjestelmän DSM:n viimeisimmän version, DSM-5:n mukaan antisosiaalisen käytöksen tunnusmerkit täyttyvät.
  • Donald Trumpilla on hyvin rajallinen keskittymiskyky. Hän osoittaa vain vähän mielenkiintoa toisten ihmisten mielipiteitä kohtaan, jos ne eroavat hänen omista mielipiteistään. Lisäksi hän on hyvin järkähtämätön omissa kannoissaan. Hänellä on varsin rajallinen kyky käsitellä kirjallisessa muodossa olevaa tietoa. Hän elää tätä hetkeä eikä tunnu ottavan käyttäytymisensä pitkän tähtäimen seurauksia huomioon.
  • Donald Trumpilla on selvästi narsistinen persoonallisuus. Lisäksi hän luottaa vain harvoihin ihmisiin ja suhtautuu kanssaihmisiinsä hyvin kaksijakoisesti. Hän pitää muita ihmisiä joko ystävinään tai vastustajinaan. Hän luokittelee ihmiset joko isänmaan ystäviin tai vihollisiin.
  • Hänellä tuntuu olevan hyvin rajallinen kyky kontrolloida impulssejaan.
  • Hän ei luota älyköihin ja hän pitää lehtimiehiä “vaarallisina”. Donald Trump välttelee asiantuntijoita, koska otaksuu että he vastustavat hänen kantaansa.
  • Donald Trump on erittäin lahjakas sosiaalisesti, mutta hänellä on siinä vain yksi tarkoitus:  Hän haluaa olla huomion keskipisteenä. Jos hän ei pääse huomion keskipisteeksi, hän on turhautunut ja vihainen.

“Useimmat ihmiset rakastavat draamaa omassa elämässään. Heidän tarinansa muodostaa heidän identiteettinsä. Heidän egonsa johtaa heidän elämäänsä.”

– Eckhart Tolle –

Mitä mielenterveyden häiriöitä Donald Trumpin julkisesta persoonallisuudesta voidaan päätellä?

Kuten jo edellä totesimme, ei ole eettisten periaatteiden mukaista julkaista jonkin henkilön mielenterveyttä koskevia raportteja, jos kyseistä ihmistä ei ole tutkittu henkilökohtaisesti. Itse asiassa tässä on kyse niin sanotun “Goldwater”-säännön rikkomisesta.

Me ylitämme tämän rajan, mutta kyseistä sääntöä on rikottu jo aiemmin. Sen teki psykologi John Gartner, joka toimi Johns Hopkins University Medical Schoolissa. Jonkin aikaa sitten lähes 18 000 psykologia allekirjoitti vetoomuksen, jossa he varoittivat että Donald Trump ei ole henkisesti kykenevä hoitamaan virkaansa.

Psychology Today -aikakauslehdessä julkaistun artikkelin mukaan Donald Trumpin julkinen persoonallisuus herättää epäilyksiä siitä, että hänen luonteenpiirteensä voivat olla potentiaalisesti vaarallisia. Itse asiassa tohtori Gartner selittää, että niin oudolta kuin se kuulostaakin, Donald Trumpilla saattaa olla vakava alemmuuskompleksi.

Kuten alemmuuskompleksin käsitteen lanseerannut itävaltalainen psykiatri ja psykoterapeutti Alfred Adler sanoi aikoinaan, jotkut ihmiset kääntävät alemmuuskompleksin muiden dominoinniksi tai vihamielisyydeksi muita kohtaan. Syynä tähän on se, että he haluavat siten puolustaa itseään ja tyydyttää omat tarpeensa.

Some figure

Asiantuntijat ovat havainneet, että Donald Trump täyttää useita DSM-5 -diagnoosijärjestelmän tyypillisiä kriteereitä ainakin kolmen eri persoonallisuushäiriön osalta: narsistinen, antisosiaalinen ja epäluuloinen persoonallisuushäiriö.

Haluamme kuitenkin vielä kerran korostaa sitä, että kyseessä ovat pelkästään arviot, jotka on tehty Donald Trumpin persoonallisuudesta pelkästään hänen julkisen käyttäytymisensä perusteella. Ne ovat asiantuntijoiden olettamuksia, joita ei tulisi tulkita absoluuttisena totuutena. Asiantuntijat haluaisivat keskustella tämän pohjalta hyvin tärkeästä ehdotuksesta. Heidän mukaansa poliitikkojen tulisi ennen valtaan astumista käydä läpi psykologisia taipumuksia paljastavia testejä.

Emme tiedä varmasti, onko Donald Trumpin persoonallisuudessa kolmen vakavan persoonallisuushäiriön piirteitä, joihin viitataan psykologiassa käsitteellä “dark triad of personality”. Niillä tarkoitetaan luonteen häiriöitä joihin kuuluvat narsismi, psykopatia ja machiavellismi. Emme myöskään tiedä, onko Donald Trump oikeasti vaarallinen.

Saattaa hyvinkin olla niin, että kyseessä ovat vain ulkoiset tuntomerkit jotka vaikuttavat huolestuttavilta, mutta lähemmin tarkasteltuina osoittautuvat harmittomiksi. Aika näyttää, miten asiat todellisuudessa ovat. Voimme vain toivoa, että ainoa asia mitä nämä luonteenpiirteet aiheuttavat ovat sosiaaliset kömmähdykset, kuten kalanruoan kumoaminen kerralla veteen perinteisistä seremonioista sen enempää välittämättä.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.