Cattellin 16 persoonallisuusmallia

Cattellin 16 persoonallisuusmallia
Gema Sánchez Cuevas

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Gema Sánchez Cuevas.

Viimeisin päivitys: 28 huhtikuuta, 2019

Cattellin malli on epäilemättä yksi kuuluisimmista persoonallisuusmalleista, ja hänen pyrkimyksensä kuvailla persoonallisuutta saavutti ihmiset kuuluisalla testillä, 16 PF -testillä. Vaikka Cattellin alkuperäistä versiota ei enää käytetä, sen henki on edelleen voimissaan.

Cattell erottuu muista, sillä hän esitti kaksi eri älykkyyden tyyppiä: nestemäinen älykkyys ja kiteytetty älykkyys. Nestemäinen älykkyys on lähempänä nykyistä käsitettä älykkyydestä. Yksilö käyttäisi tällaista älykkyyttä esimerkiksi loogisten ongelmien ratkaisemiseen. Yksilön henkilökohtaiset kokemukset eivät ole niin tärkeitä. Se millä on enemmän väliä, on yksilön asiantuntemus itse haastetta kohtaan. Kiteytetty älykkyys sen sijaan kokoaa henkilön kokemuksen. Siksi se on hyödyllinen kysymysten vastaamiseen ja muistiin liittyviin ongelmiin.

Älykkyyden aihe on todella mielenkiintoinen, kuten on myöskin Cattellin älykkyyden kehitys. Tässä artikkelissa aiomme keskittyä hänen mielenkiintoiseen persoonallisuusmalliinsa ja kyselyyn, jota hän käytti sen soveltamiseksi, eli 16 PF.

matkalaukku kädessä

Cattell ja 16 PF

Persoonallisuuden tutkiminen on kiistanalainen aihe psykologiassa. Tässä mielessä tällainen ympäristön ja genetiikan ehdollistama itsen ominaisuus on raivannut tien lukuisille teorioille, jotka ovat ovat taistelleet hegemoniasta.

Sen lisäksi että persoonallisuuden alkuperästä on käyty keskustelua (genetiikka-ympäristö), on myös käyty avointa keskustelua siitä, kuinka paljon yksilön persoonallisuus voi muuttaa tai vaikuttaa käyttäytymiseen. Eräs mielenkiintoinen väittely persoonallisuudesta liittyy sen jakoon, segmentoitumiseen ja dynamiikkaan.

Tässä mielessä voisimme pitää Cattellia britti- ja amerikkalaiskirjailijoiden töiden syntetisaattorina tällä perusteellisella henkisten taitojen ja persoonallisuustaitojen alalla. Hän käytti metodologiaa, joka oli todella voimakas tuona aikana älykkyyden tieteellisessä tutkimuksessa, kuten myöskin persoonallisuuden tutkimuksessa. Hänen tavoitteenaan oli eristää eri primaariset tekijät. 

Tutkimuksissaan hän käytti kolmea lähdettä tiedonkeruutekniikkana.

 • Q (kyselylomakkeet)
 • L (arvostelut ja haastattelut)
 • T (objektiiviset testit)

Cattellin mallin kolme vaihetta

Metodologisesti hänen työnsä tunnettiin siitä, että se oli vakava ja ankara pyrkimys analysoida ja luoda vankka, vakaa ja myös luotettava malli kolmesta listaamastamme lähteestä. Hänen mallinsa kehitys voidaan ymmärtää, jos se kuvaillaan kolmella vaiheella:

 1. Ensimmäinen vaihe: Tämä on 171 persoonallisuuden piirrettä. Cattell veti kaikki nämä piirteet pidemmästä Allportin ja Odbertin muutama vuosi aikaisemmin tekemästä listasta.
 2. Toinen vaihe: Tämä keskittyy arvosteluista tai haastatteluista saatuihin tietoihin, jotta voitaisiin antaa teoreettisia sisältöjä näille tekijöille.
 3. Kolmas vaihe: Hän käytti kyselylomakkeista (Q) ja objektiivisista testeistä (T) kerättyä tietoa. Kaikkien sisältöjen ja matemaattisten analyysien jälkeen hän tuli siihen tulokseen, että on olemassa 16 persoonallisuuden tekijää. Näitä ovat ulottuvuudet, joissa voimme kaikki olla luokiteltuja tavalla tai toisella. Matemaattisesti ne ovat kaikki ensimmäisen järjestyksen tekijäanalyysin loogisia tuotteita. Tämä voidaan esittää kaksisuuntaisella tavalla:
 • Lämpö (korkea-matala)
 • Järkeily (korkea-matala)
 • Emotionaalinen vakaus (itsen vahvuus – itsen heikkous)
 • Vallitsevuus (vallitsevuus-alentuminen)
 • Vilkkaus (affektiivisuus-deaffektiivisuus)
 • Sääntö-tietoisuus (korkea yliminän vahvuus -alhainen yliminän vahvuus)
 • Sosiaalinen rohkeus (Threctia/ujous – Parmia/rohkeus)
 • Herkkyys (Premsia/herkkyys – Harria/sitkeys)
 • Valppaus (Alaxia/luottamus – Protension/epäluottamus)
 • Abstraktisuus (Praxernia/pragmaattisuus – Autia/mielikuvitus)
 • Yksityisyys (yksinkertaisuus/taitavuus)
 • Levottomuus (syyllisyys-rauhattomuus)
 • Avoimuus muutokselle (radikalismi-konservatismi)
 • Omavaraisuus (omavaraisuus/ryhmään kiinnittyminen)
 • Perfektionismi (Korkea minäkuvan hallinta- alhainen integraatio)
 • Jännittyneisyys (Alhainen erginen jännitys – korkea erginen jännitys)

Toisen järjestyksen tekijät 16 PF -testissä

Persoonallisuuden tekijät, jotka olemme listanneet yläpuolella, eivät ole itsenäisiä (ortogonaalisia). Sen sijaan ne edustavat positiivisia ja negatiivisia korrelaatioita, saaden aikaan muita perustekijöitä (toisen järjestyksen tekijät):

Seuraavaksi, perustuen näihin ensimmäisen ja toisen järjestyksen tekijöihin, Cattell loi yhden kaikkein tunnetuimmista ja laajimmin käytetyistä kyselyistä koskaan. Tämän lisäksi Cattell luokittelee nämä persoonallisuuspiirteet kahteen aspektiin perustuen:

 • Alkuperä: perinnöllinen vs. ympäristöllinen
 • Sisältö: temperamentaalinen, motivoiva ja intressit

Täten tämä kirjailija ja tutkija puolusti ajatusta siitä, mikä on edelleen useimpien persoonallisuusasiantuntijoiden hyväksymä. Tämä ajatus toteaa myös, että yksilön persoonallisuuden koostumus on hänen genetiikkansa ja sen ympäristön tulosta, joissa hän on kehittynyt. 

Neljä asteikkoa: poikkeavuuksien hallitseminen

Viimeiseksi on huomattava, että voidaksemme hallita mahdollisia poikkeavuuksia vastauksissa, 16 PF käyttää neljää asteikkoa: vastauksen tyyli (luotettavuus ja pätevyys), kuvan manipulointi (sosiaalisen haluttavuuden hallinta), suostumus (taipumuksen hallinta antaa sama vastaus kysymyksestä huolimatta) ja taajuusindeksi tai mahdollisuusindeksi (kyselyiden havaitseminen, joihin on vastattu satunnaisesti ja niiden mitätöiminen: perustuu jokaisen tekijän kysymysten johdonmukaisuuteen).

16 PF -testi

Cattellin meriitit

Cattellin meriitit voidaan jakaa kahteen päähaaraan, jotka ovat yhdistetty todella intiimillä tavalla. Toisaalta hänellä on aikomus määritellä tarkasti tai antaa matemaattinen muoto tälle mallille. Tässä tapauksessa tämä koskee persoonallisuutta. Tämä on epäilemättä vaikea tehtävä, sillä puhumme nyt jostain sellaisesta, joka voidaan mitata epäsuorasti.

Näissä määritelmissä on melkein aina jokin ns. “saastuttava” muuttuja. Useimmissa kyselyissä tai psykometrisissä testeissä (hyväksyttävä pätevyys ja luotettavuus, kuten 16 PF) yksilö on se, joka antaa päätöksen vastata kysyttyyn kysymykseen. Pitäkäämme siis mielessä, että itsetuntemuksella on usein vain vähän tekemistä todellisuuden kanssa.

Selittääksemme tätä, annamme esimerkin, joka sen lisäksi että se on ironinen, on yhtä selkeä kuin se on inhimillinenkin. Kyseessä on ajatus kadulla kävelemisestä ja sen kuuntelemisesta, kun kaksi naista kutsuu toisiaan itsepäisiksi, toistuvasti ja lakkaamatta, eikä kumpikaan huomaa tätä ominaisuutta itsessään. Paradoksaalista, eikö niin? Tämä paradoksi ilmestyy myös silloin, kun vastaamme moniin persoonallisuustesteihin.

Cattellin seuraavalla suurella meriitillä on suoraan tekemistä tämän mallin artikulaation kanssa. Historia, vaikkakin joskus virheellisesti, vaikuttaa olevan hyvä inhimillisyyden suodatin jättääkseen pois kaikki hyödyttömät tapahtumat tai hullut ajatukset, jotka johtavat umpikujaan. Tätä ei ole kuitenkaan tapahtunut Cattellin mallin kanssa, ja siksi olemme halunneet omistaa tämän artikkelin hänelle.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.