Logo image
Logo image

Neljä persoonallisuustyyppiä Gerlachin, Farbin, Revellen ja Nunes Amaralin mukaan

2 minuuttia
Neljä persoonallisuustyyppiä Gerlachin, Farbin, Revellen ja Nunes Amaralin mukaan
Viimeisin päivitys: 29 lokakuuta, 2022

Ryhmä amerikkalaisia tutkijoita ehdotti, että on olemassa neljä persoonallisuustyyppiä, jotka perustuvat viiteen luonteenpiirteeseen.

Monet teoreetikot ovat kehittäneet läpi historian omia persoonallisuusteorioita. Northwesternin yliopiston tutkijaryhmä analysoi vähän aikaa sitten suuren määrän tietoa. Heidän tuloksensa haastoivat kehitetyn persoonallisuusparadigman. He havaitsivat neljä persoonallisuustyyppiä.

Psykologit halusivat selvittää onko persoonallisuustyyppejä olemassa. Luonteenpiirteet ovat toinen asia. Luonteenpiirteitä “voidaan mitata yhdenmukaisesti ikäryhmien ja kulttuurien mukaan”, sanoi Amaral, yksi tutkimuksen laatijoista sekä Northwestern’s McCormick school of engineering -koulun kemiallisen ja biologisen suunnittelun opettaja.

Nämä tutkijat tarkastelivat yli 1,5 miljoonan tutkimuksen tietoja ja selvittivät, että persoonallisuustyyppejä on neljä erilaista: keskiverto, varautunut, itsekeskeinen ja roolimalli. Nämä neljä persoonallisuustyyppiä perustuvat viiteen luonteenpiirteeseen: neuroottinen, ekstrovertti, avoin, miellyttävä ja tunnollinen. Uusi tutkimus julkaistiin Nature human behavior -lehdessä.

Kiistanalainen konsepti

Yksi tutkimuksen laatijoista ja Weinberg College of Arts And Science -koulun psykologian opettaja William Revelle kertoi, että “ihmiset ovat yrittäneet luokitella persoonallisuustyyppejä Hippokrateen ajoista lähtien, mutta aikaisempi tiedekirjallisuus on osoittanut sen olevan hölynpölyä”. Tästä uudesta tutkimuksesta saatu tieto osoittaa, että “tiettyjä persoonallisuustyyppejä on suurempi määrä”.

Persoonallisuustyyppien konsepti on edelleen kiistanalainen psykologian alalla. Tämä johtuu useista eri luokituksista, jotka ovat saaneet empiiristä tukea. Aikaisemmat yritykset persoonallisuustyyppien määrittämiseksi perustuivat pieniin tutkimusryhmiin ja ne antoivat tuloksia, joita ei usein pystytty toistamaan.

Some figure

“Persoonallisuustyypit olivat olemassa vain itseapukirjallisuudessa, eikä niille ollut sijaa tiedemaailmassa. Nyt luulemme sen muuttuvan tämän tutkimuksen myötä”, sanoi Amaral.

Persoonallisuustyypit: uusi keskipiste

Uusi tutkimus yhdisti vaihtoehtoisen laskennallisen lähestymistavan neljän kyselyn tietoihin. Tutkimukseen osallistui yli 1,5 miljoonaa ihmistä ja kysymykset laadittiin John Johnsonin IPIP-NEO-testistä. The myPersonality-projektissa ja BBC’s Big Personality -julkaisun tiedoissa oli 120-300 erillistä osaa.

Tutkimusyhteisön kehittämissä kyselyissä oli 44-300 kysymystä. Osallistujat vastasivat niihin vapaaehtoisesti netissä. Heitä houkutteli mahdollisuus saada tietoa omasta luonteestaan.

Tähän suureen tietomäärään perustuen tutkijatiimi tunnisti viisi piirrettä, joilla saattaa olla suurempi hyväksymistaso. Ne ovat neuroottisuus, ekstroverttiys, avoimuus, miellyttävyys ja tunnollisuus. Uusien algoritmien kehittämisen jälkeen he havaitsivat neljä persoonallisuusryhmää tai -tyyppiä.

Erilaiset persoonallisuustyypit

  • Keskiverto: keskivertoihmiset ovat hyvin neuroottisia ja ekstroverttejä, mutta eivät kovin avoimia. Tutkijoiden mukaan naiset ovat todennäköisesti taipuvaisempia suurempaan keskivertoiseen persoonallisuuteen.
  • Varautunut: varautuneet ihmiset ovat henkisesti vakaita, mutta eivät kovinkaan neuroottisia. He eivät ole erityisen ekstroverttejä, mutta jollakin tapaa miellyttäviä.
  • Roolimalli: tällaiset ihmiset eivät ole kovin neuroottisia, mutta heillä on paljon kaikkia muita luonteenpiirteitä. Tutkijoiden mukaan tällaiset ihmiset ovat luotettavia ja avoimia uusille ideoille. He ovat hyviä ottamaan vastuun asioista. Naisilla on suuri todennäköisyys kuulua tähän ryhmään.
  • Itsekeskeinen: itsekeskeiset ihmiset ovat hyvin ekstroverttejä, mutta alle keskiarvon avoimuudessa, miellyttävyydessä ja tunnollisuudessa.

Persoonallisuutemme muuttuu elämän aikana

Tutkijat selittävät, että ihmisten varttuessa heidän persoonallisuutensa muuttuu. Vanhempien ihmisten on esimerkiksi taipumus olla vähemmän neuroottisia, mutta myös tunnollisempia ja miellyttävämpiä kuin alle 20-vuotiaat ihmiset.

“Kun tarkastelemme suurta ihmisryhmää, on selvää, että on trendejä ja että jotkut ihmiset saattavat muuttaa joitakin näistä luonteenpiirteistä ajan kuluessa”, toteaa Amaral.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.