Mikä enneagrammin persoonallisuustyyppi sinä olet?

Mikä enneagrammin persoonallisuustyyppi sinä olet?

Viimeisin päivitys: 27 toukokuuta, 2016

Muutamia kuukausia sitten työssäni elämäntapavalmentajana kuulin sanan “enneagrammi“. Heti kun olin kuullut siitä, tulin erittäin uteliaaksi ja aloin tutkimaan mitä se on ja kuinka se toimii.

Sana juontuu kreikankieliseen sanaan ja se tarkoittaa yhdeksää viivaa ja sillä on kuvattu yhdeksää erilaista persoonallisuustyyppiä ja johonkin niistä me kaikki lähtökohtaisesti kuulumme.

Voidaan sanoa, että enneagrammi on järjestelmä, joka auttaa ymmärtämään objektiivista todellisuutta subjektiivisin keinoin.  Se myös voi auttaa meitä määrittämään ja ymmärtämään paremmin:

  • Mikä tekee meidät siksi keitä olemme sekä kuinka toimimme tai ajattelemme.
  • Meidän pääasialliset piirteemme, heikkoutemme ja vahvuutemme.
  • Meidän toiveemme ja pelkomme.
  • Ja mikä on kaikkein kiehtovinta, se auttaa meitä tajuamaan sen, miksi aina kamppailemme samojen asioiden kanssa. 

Olen laatinut listan yhdeksästä enneagrammin persoonallisuustyypistä ja voit siitä löytää mihin niistä sinä sovit. Toivottavasti se vihjaa sinulle, mikä auttaa sinua persoonallisuuden kehittymisen tiellä.

Mitä ovat yhdeksän päätyyliä?

Ensimmäinen tyyli

Tämä tyyli kuvaa ihmisiä, jotka haluavat olla täydellisiä, koska he inhoavat ajatusta epätäydellisyydestä. Koska tämä on monimutkaista, he tiedostamattomasti luovat ideaalin siitä, millaisia heidän tulisi olla. Heillä on persoonallisuus, jokaa vaatii erittäin paljon itseltä ja he ovat itsekriittisiä.   

On ilmeistä, että jos he aina etsivät täydellisyyttä, he tulevat ärsyyntyneeksi ja turhautuneeksi erittäin pian. Ja koska heidän tavoittelemansa täydellisyys on saavuttamatonta, heillä on taipumus kimpaantua helposti.

Heidän määräilevä tapansa johtaa heidät uskomaan, että he ovat aina oikeassa ja että heidän totuutensa on ainoa totuus. Jotta he voisivat avata lukot ja oppia, heidän täytyy ensin muuttaa vihansa mielenrauhaksi ja oppia hyväksymään itsensä sellaisena kuin on. 

Toinen tyyli

Kun emme rakasta itseämme, etsimme ja tarvitsemme rakkautta kiihkeästi. Tämä tarve luonnehtii toista tyyliä, johon kuuluvat ihmiset, jotka uskovat että itsensä rakastaminen on itsekästä.  Sen sijaan he laittavat toisten tarpeet heidän omien tarpeidensa edelle ja ovat sitä onnellisempia, mitä enemmän he voivat rakastaa ympärillään olevia ihmisiä.

Mitä huonoa tässä on? Koska he huolehtivat kaikista muista, he unohtavat itsensä ja omat tunteensa ja niinpä heillä on taipumus olla riippuvaisia ihmisistä, jotka vihaavat yksinäisyyttä. Heillä on taipumus tulla ylpeäksi ja ajatella, että he tietävät parhaiten jokaisen muun tarpeet. Niinpä he antavat neuvoja jatkuvasti ja sitten he sanovat päin naamaa, kuinka paljon he ovat tehneet muiden eteen.

Jotta he voisivat kehittyä sisäisesti, heidän täytyy muuttaa ylpeys nöyryydeksi ja pitää huolta heidän omista emotionaalisista tarpeistaan ensin.

Kolmas tyyli

He eivät arvosta itseään ja siksi he tarvitsevat jatkuvasti muilta hyväksyntää.  Jos he eivät ole jollain tavoin esillä, he eivät koe itseään arvostetuksi eivätkä rakastetuksi. He näkevät roolinsa ihmisenä koostuvan ammatillisista saavutuksista, henkilökohtaisesta imagosta, menestyksestä ja tunnustuksesta.

Mitä tämä kaikki aiheuttaa heille? Se saa heidät piiloutumaan naamion taakse ja unohtamaan keitä he todella ovat. He ovat röyhkeitä, kunnianhimoisia ja kilpailuhenkisiä ihmisiä. Heidän henkilökohtainen evoluutionsa vaatii sen, että he muuttavat turhamaisuutensa aitoudeksi ja alkavat arvostamaan itseään sellaisena kuin he ovat sen sijaan, että he arvostaisivat sitä mitä muut ajattelevat heistä.

Neljäs tyyli

Nämä ihmiset tarvitsevat jatkuvaa huomiota heidän ympärillään olevilta ihmisiltä ja heidän täytyy jatkuvasti kokea, että heidät “löydettiin” taas. He kokevat alemmuutta muita kohtaan, mikä johtaa siihen, että heidän täytyy kokea itsensä ainutlaatuiseksi, erityiseksi ja erilaiseksi. Kun he vertaavat itseään muihin, he aina kokevat että heiltä puuttuu “jotakin” joka tekisi heidät onnelliseksi ja tämä tekee heidät kateellisiksi, surullisiksi ja alakuloisiksi.

He ovat itsekeskeisiä ja siksi he puhuvat liikaa heidän omista tunteista ilman, että he huomioisivat muiden tunteet. Tärkeä ominaisuus neljännelle persoonallisuustyypille on se, että heillä on taipumus kokea tulleensa väärin ymmärretyksi ja heillä on monia ylä- ja alamäkiä. Kehittyäkseen heidän tulee oppia välittämään enemmän muista ihmisistä sen sijaan, että he aina keskittyvät itseensä.

Enneagrammi

 

Viides tyyli

He ovat ihmisiä, jotka pelkäävät ilmaista tunteitaan ja samaistua toisiin emotionaalisesti. Fyysinen kontakti saa heidät tuntemaan olonsa epämukavaksi. Niinpä he ovat usein kylmiä, varautuneita ja etäisiä. He kokevat olonsa turvalliseksi heidän omassa rationaalisessa, teoreettisessa, älyllisessä maailmassaan jopa silloin, kun he eivät voi soveltaa tuota tietoa käytännössä.

Jotta he oppisivat kasvamaan ihmisinä, heidän tulee kiintyä muihin “sydämen tasolla” ja löytää tasapaino ajattelun ja tunteiden välillä.

Kuudes tyyli

Tämän tyylin ihmisille tunnusomaista on, ettei heillä ole itseluottamusta ja he pelkäävät tehdä päätöksiä. He elävät jatkuvasti hälytystilassa ja pelkäävät tulevia tapahtumia sekä vastuun ottamista. He ovat erittäin huolissaan ja yleensä kyselevät muilta ihmisiltä, mitä heidän tulisi tehdä elämässään.

Kehittyäkseen sisäisesti, heidän tulee muuttaa pelkuruus rohkeudeksi ja oppia luottamaan itseensä ja ottamaan vastuu niistä päätöksistä, joita he tekevät.

Seitsemäs tyyli

Tunnetko jonkun, joka pelkää sisällään olevaa kipua? Silloin tunnet enneagrammin seitsemännen tyylin omaavan persoonallisuuden, hauskan, onnellisen, myönteisen ihmisen, joka käyttää huumoria suojakilpenään välttääkseen kivun. 

Pääasiallinen ominaisuus tälle persoonallisuustyylille on taipumus olla yliaktiivinen, jatkuvasti olla etsimässä mielihyvää ja jatkuvasti tehdä mitä tahansa, jotta he eivät tylsistyisi tai pettyisi itseensä. Tämän hinta heille on se, että se radikaalisti vähentää heidän kykyään olla läsnä ja keskittyä.

Päästäkseen tämän kehityksen yli, heidän tulee keskittyä hiljaisuuteen ja mitään tekemättömyyden taiteeseen ja liittyä onnellisuuteen ja hyvinvointiin joka asuu sisällä sen sijaan, että yrittää paeta niitä.

Kahdeksas tyyli

Pelkäätkö, että tulet loukatuksi? Me kaikki pelkäämme, mutta kahdeksannen persoonallisuustyylin omaava henkilö pelkää sitä liian paljon. He rakentavat muurin ja elävät puolustusasemissa niin, että he voivat kontrolloida käyttäytymällä agressiivisesti silloin, kun he kokevat olonsa uhatuksi.

He haluavat aina kontrolloida tilanteita eivätkä halua antaa jonkun muun kertoa heille, mitä heidän pitäisi tehdä. Heidän elämänsä mottona voisi olla “paras puolustus on hyvä hyökkäys”.

Kasvaakseen heidän täytyy antaa periksi ja hyväksyä oma haavoittuvaisuutensa ymmärtäen, että kukaan ei voi haavoittaa heidän tunteitaan, jos he eivät ensin avaudu ja hyväksy sitä.

Yhdeksäs tyyli

He välttävät ristiriitoja mihin hintaan hyvänsä, koska he eivät tiedä kuinka hallita muiden vihaa.  Yleensä he ovat huomaamattomia, jotta eivät joutuisi konflikteihin ja heidän on erittäin vaikea sanoa “ei”, koska he pelkäävät muiden vihaa.

Heillä on taipumus olla hyviä kuuntelijoita ja he uskovat, ettei heidän mielipiteellään ole väliä. He antavat muiden ohjailla itseään. Tämä johtaa siihen, ettei heillä ole motivaatiota sitoutua aktiviteetteihin tai luoda parempia olosuhteita itselleen. Heidän täytyy muuttaa heidän laiskuutensa ennakoitavuudeksi, välittää itsestään ja tuoda lisäarvoa maailmaan.

Mihin enneagrammin tyyliin voit eniten samaistua? Kun tiedät tyylisi, se auttaa sinua pääsemään suurimpien esteiden ja vaikeuksien yli päivittäisessä elämässäsi ja siten se auttaa sinua kasvamaan ihmisenä.

 


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.