Aritmomania: kyvyttömyys lopettaa laskeminen

Pakko-oireisella häiriöllä on erilaisia ilmenemismuotoja, mutta ne kaikki johtavat tekoihin, jotka lopulta rajoittavat ihmisen elämää. Täällä kerromme aritmomaniasta, eräänlaisesta pakko-oireesta, joka liittyy numeroihin.
Aritmomania: kyvyttömyys lopettaa laskeminen
José Padilla

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi José Padilla.

Viimeisin päivitys: 15 marraskuuta, 2022

Pakko-oireinen häiriö on usein vammauttava tila, joka koostuu toistuvista, kiusallisista ja tunkeilevista ajatuksista, haluista tai mielikuvista, jotka aiheuttavat epämukavuuden tunteita. Näihin ajatuksiin liittyvän ahdistuksen vähentämiseksi potilas voi käyttää tiettyjä pakkotoimia tai rituaaleja. DSM-5 määrittelee pakko-oireet seuraavanlaisesti:

 • Toistuvat käytökset tai henkiset teot, joita henkilö tuntee olevansa pakotettu suorittamaan vastauksena pakkomielteeseen.
 • Käyttäytyminen tai henkinen toiminta, jonka tarkoituksena on vähentää ahdistusta tai estää jokin pelätty tilanne. Nämä käytökset tai henkiset toimet eivät kuitenkaan oikeastaan liity siihen, mitä niiden on tarkoitus estää.

Pakko-oireisen häiriön syytä ei vielä tunneta, mutta se on todennäköisesti monitekijäinen. Uskotaan, että sillä on geneettinen taipumus, koska 45–65 prosenttia sen muunnelmista johtuu geneettisistä tekijöistä. Itse asiassa tutkimukset ovat osoittaneet, että tämän häiriön periytyvyys on jopa 45-65 prosenttia lapsilla ja 27-45 prosenttia aikuisilla.

On myös havaittu, että kyvyttömyys selviytyä epävarmuudesta, lisääntynyt vastuuntunto ja fantasiointi näyttävät altistavan pakko-oireille.

Nyt kun meillä on yleiskatsaus pakko-oireisesta häiriöstä, tarkastellaanpa yhtä sen mielenkiintoisimmista muunnelmista: aritmomania.

Aritmomania on yhdenlainen pakko-oire.
Yksi aritmomanian yleisimmistä ilmenemismuodoista on numeroiden, sanojen tai esineiden laskeminen.

Aritmomania

Aritmomania on pakko-oireisen häiriön tyyppi, jolle on ominaista pakko laskea esineitä tai toimia ja tehdä matemaattisia laskelmia. Potilaan voi vallata vastustamaton tarve seurata ympärillään olevia asioita. Aritmomaniasta kärsivät eivät voi välttää numeroiden, esineiden tai sanojen laskemista tai jopa lopettaa toimien toistamista tietyn monta kertaa.

Tällainen pakko-oire toimii kuten mikä tahansa muukin. Epämiellyttävät ajatukset (pakkomielle) tunkeutuvat yksilöön, hänen ahdistuksensa laukeaa ja toiminnot tai rituaalit nousevat esiin (pakotteet) mekanismina sen neutraloimiseksi.

Pakonomaisiin rituaaleihin vetoaminen on päästrategia, jota pakkomielteinen henkilö käyttää ahdistuksensa käsittelemiseen. Vaikka tämä voi auttaa hetkellisesti, se on erittäin vahingollista pitkällä aikavälillä. Se tuottaa jopa enemmän ahdistusta kuin pakollisen käyttäytymisen toteuttamatta jättäminen.

Aritmomanian yleisimmät ilmenemismuodot

 • Sanojen laskeminen. Henkilö saattaa laskea sanat keskustelussa, kirjoitetuissa teksteissä jne.
 • Esineiden laskeminen. Jotkut laskevat askeleita niitä noustessaan, autojen rekisterikilvet, huoneessa olevien tavaroiden lukumäärän jne.
 • Matemaattisten laskelmien suorittaminen. Henkilö tekee jatkuvasti aritmeettisia laskelmia. Esimerkiksi yhteen-, vähennys- ja kertolaskuja.
 • Laskeminen tiettyyn numeroon saakka ennen kuin tekee jotain. Esimerkiksi ennen kotoa lähtöä henkilön on laskettava 50:een.
 • Toistaa jotain useita kertoja. Henkilö saattaa tuntea pakkoa katsoa peiliin kolme kertaa, sekoittaa kahviaan viisi kertaa ennen sen juomista tai vaahdottaa kätensä kolmesti pesun yhteydessä.
 • Tietyn määrän välttäminen. Henkilö välttää numeroa (tällä ei ole mitään tekemistä taikauskon kanssa). Esimerkiksi kädet on pestävä kolme kertaa, koska sen tekeminen kerran saisi ahdistumaan.

Muita esimerkkejä aritmomaniasta ovat seuraavat:

 • Tavaroiden laskeminen laatikossa.
 • Valokatkaisimen naputtaminen sytyttääkseen valon tietyn määrän kertoja.
 • Tehdä asioita tietyn määrän kertoja saadakseen numerosta parillisen tai parittoman.
 • Tarkistaa tietyn monta kertaa, että kodin ovi on lukossa.

Aritmomania vaikuttaa negatiivisesti ihmisen elämänlaatuun

Kuten kaikenlaiset pakko-oireet, myös aritmomania voi vaikuttaa merkittävästi siitä kärsivän elämään. Se voi haitata henkilön kasvua ja sosiaalista kehitystä.

Yhdessä tutkimuksessa havaittiin huomattavaa heikkenemistä kaikilla pakko-oireista häiriötä sairastavien potilaiden elämänlaadun erityisalueilla. Tämä sisälsi kyvyn työskennellä ja suorittaa kotitöitä, subjektiivisen hyvinvoinnin, sosiaaliset suhteet ja kyky nauttia vapaa-ajan aktiviteeteista.

Kuten voit kuvitella, aritmomania on rajoittava tila. Tämä johtuu siitä, että se vaatii jatkuvaa tarkkaavaisuutta. Yleisimmät seuraukset ovat seuraavat:

 • Ei pysty pitämään työpaikkaa. Jatkuva laskeminen tekee mahdottomaksi suoriutua riittävästi määrätyissä tehtävissä. Monissa tapauksissa se johtaa irtisanomiseen huonon suorituskyvyn vuoksi.
 • Sosiaalinen eristäytyminen. Koska mieli on usein kiireinen laskemisessa, henkilö on usein välinpitämätön sosiaalisissa vuorovaikutuksessaan.
 • Ahdistus. Mainitsimme aiemmin, että pakko-oireet voivat lyhyellä aikavälillä vähentää ahdistusta. Pitkällä aikavälillä ne kuitenkin tuottavat vain enemmän ahdistusta.
 • Masennus. Surun tunteet ovat usein toistuvia tämäntyyppisissä häiriöissä.
Surullinen mies ikkunassa.
Altistus ja vasteen välttäminen on pakko-oireisen häiriön tehokkain hoito.

Interventiot aritmomanian hoitamiseksi

Pakko-oireisen häiriön varhainen tunnistaminen ja välitön puuttuminen ovat tärkeitä. Lisäksi interventio voi olla tehokkaampaa, kun häiriö diagnosoidaan varhain. Usein tästä häiriöstä kärsivien oireet paranevat merkittävästi riittävällä ja oikea-aikaisella terapeuttisella työllä. Jotkut jopa saavuttavat remission (Fenske & Schwenk, 2009).

 • Altistus ja vasteen välttäminen. Tämä on eräänlainen kognitiivinen terapia, jota käytetään pakko-oireisen häiriön hoitoon. Se on tarkoitettu auttamaan potilasta katkaisemaan pakkomielle ja pakko-oireet ja parantamaan hänen yleistä elämänlaatuaan. Se rohkaisee henkilöä kohtaamaan pelkonsa ilman, että hän ryhtyy pakonomaiseen käyttäytymiseen.
 • Kognitiivinen käyttäytymisterapia. Tämä terapia keskittyy muun muassa kognitiivisiin vääristymiin, irrationaalisiin ajatuksiin, tunteisiin ja ongelmakäyttäytymiseen, jotka ovat osa pakko-oireista häiriötä.
 • Motivoivat haastattelut. Motivoivan haastattelun käytön on joissakin tutkimuksissa osoitettu lisäävän terapiaan osallistumista ja parantavan potilaiden tuloksia.
 • Psykofarmaseuttiset valmisteet. Pakko-oireisen häiriön hoitoon voidaan määrätä useita erilaisia lääkkeitä. Selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI:t) ovat tämän häiriön ensisijainen lääkehoito. SSRI-lääkkeet estävät välittäjäaineen, serotoniinin, takaisinoton, jotta se ei imeydy takaisin presynaptiseen neuroniin, joka vapautti sen.

Aritmomania on eräänlainen pakko-oire, joka liittyy laskemiseen tai matemaattisten laskelmien tekemiseen. Se on melko rajoittava tila, joka vaikuttaa ihmisen elämänlaatuun.

Pakko-oireisen häiriön hoitaminen voi olla haaste sekä potilaalle että hänen perheenjäsenilleen. Tästä syystä potilaalle on välttämätöntä saada mielenterveysalan ammattilaisen tukea.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Brock, H., & Hany, M. (2020). Obsessive-compulsive disorder. StatPearls. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK553162/#:~:text=Obsessive%2Dcompulsive%20disorder%20(OCD)%20is%20often%20a%20disabling%20condition,may%20employ%20compulsions%20or%20rituals.
 • Chacon, P., Bernardes, E., Faggian, L., Batistuzzo, M., Moriyama, T., Miguel, E. C., & Polanczyk, G. V. (2018). Obsessive-compulsive symptoms in children with first degree relatives diagnosed with obsessive-compulsive disorder. Brazilian Journal of Psychiatry40, 388-393.
 • Christiansen, S. (2022, 5 de mayo). What is Obsessive-Compulsive Disorder (OCD). Verywellhealth. https://www.verywellhealth.com/obsessive-compulsive-disorder-ocd-5084138
 • Eisen, J. L., Mancebo, M. A., Pinto, A., Coles, M. E., Pagano, M. E., Stout, R., & Rasmussen, S. A. (2006). Impact of obsessive-compulsive disorder on quality of life. Comprehensive psychiatry47(4), 270-275.
 • Fenske, J. N., & Schwenk, T. L. (2009). Obsessive compulsive disorder: diagnosis and management. American family physician80(3), 239-245.
 • Guy-Evans, O. (2022, March 15). Everything You Need to Know About Obsessive-Compulsive Disorder . Simply Psychology. www.simplypsychology.org/ocd.html
 • Krebs, G., & Heyman, I. (2015). Obsessive-compulsive disorder in children and adolescents. Archives of disease in childhood100(5), 495-499.
 • Veale, D., & Roberts, A. (2014). Obsessive-compulsive disorder. Bmj348, g2183.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.