Logo image
Logo image

Anti-DSM -käsikirja 24 ihmisen vahvuudesta

2 minuuttia
Anti-DSM -käsikirja 24 ihmisen vahvuudesta
Viimeisin päivitys: 23 tammikuuta, 2017

Anti-DSM -liike edustaa positiivisen psykologian kehittämää sitoutumista ihmisen hyveiden ja vahvuuksien hyväksi. Tämä näkökulma pyrkii korostamaan sitä mikä tekee meidät onnellisiksi ja toimimaan yleistä taipumusta vastaan vain luokitella ja tutkia mielenterveyshäiriöitä.

Siten, samalla kun DSM eli Diagnostic Manual of Mental Disorders and Problems tarkoittaa mielenterveyshäiriöiden ja ongelmien tautiluokituskäsikirjaa, VIA (Values in Action eli “arvot toiminnassa”) pyrkii luokittelemaan ihmisen vahvuudet ottamalla talteen malleja ja ehdottamalla yhteistä sanastoa, joka auttaa meitä ymmärtämään ihmisen hyveitä ja vahvuuksia kulttuurien välisellä tasolla.

Lisäksi, kuten DSM, myös VIA-käsikirja esittää arviointistrategioita ja kyselylomakkeita jotka auttavat tutkijoita arvioimaan 6 eri hyvettä jotka voidaan puolestaan jakaa 24 vahvuuteen. Tämän linkin kautta voit tehdä testin (englanniksi) rekisteröidyttyäsi ensin.

Some figure

24 ihmisen vahvuutta, avain onnellisuuteemme

Psykologit Christopher Peterson ja Martin Seligman ovat tämän aloitteen takana. He ovat tunnistaneet 6 avainhyvettä, joihin 24 ihmisen vahvuutta kytkeytyy. Katsotaan mitkä ne ovat:

 1. Rakkaus:
  • Ystävällisyys.
  • Intiimi yhteys.
  • Sosiaalinen älykkyys.
 2. Rohkeus esteiden ylittämiseen:
  • Rohkeus.
  • Ahkeruus ja sinnikkyys.
  • Lahjomattomuus ja rehellisyys.
  • Elinvoimaisuus (halu ja into).
 3. Terve järki ja tieto:
  • Uteliaisuus, tai toisin sanoen, kiinnostuksen osoittaminen ympärillämme oleviin asioihin.
  • Rakkaus tietoon.
  • Kriittinen arviointi ja mieli, joka on halukas oppimaan.
  • Luovuus.
  • Näkökulma (kriteeri).
 4. Oikeudenmukaisuus:
  • Kansalaisuus ja ryhmätyö.
  • Oikeudenmukaisuus ja kohtuus.
  • Johtajuus.
 5. Luontaiset ominaisuudet:
  • Nöyryys.
  • Itsehillintä.
  • Harkitsevaisuus ja varovaisuus.
  • Anteeksianto ja myötätunto.
 6. Transsendenssi:
  • Kauneuden arvostus.
  • Pelko ja kunnioitus.
  • Kiitollisuus.
  • Toivo ja optimismi.
  • Leikkisyys ja huumori.
  • Hengellisyys ja tavoitteet.

Positiivisuuden korostamisen tärkeys opetuksessa

Sortumatta liialliseen optimismiin, yleisesti ajatellaan että mitä enemmän harjoitamme näitä hyveitä ja vahvuuksia, sitä onnellisemmiksi voimme tulla. Tämä luo hienoja tapoja edetä kun on aika optimoida koulutusta ja opetusta joita tarjoamme yhteiskunnassamme niin lapsille kuin aikuisillekin.

Vahvuuksiemme korostaminen auttaa meitä edistämään näiden henkilökohtaisten, emotionaalisten, kognitiivisten ja käyttäytymispätevyyksien kehitystä. Elokuva, joka auttaa meitä ymmärtämään näiden ihmisen vahvuuksien korostamisen tärkeyden, on “Dead Poets’ Society”, eli suomeksi “Kuolleiden runoilijoiden seura”.

Voitaisiin kiistellä jäykkyyden vähentämisen ja joustavuuden lisäämisen puolesta, sillä näkökulman ottamisen oppiminen, avoin mieli ja kyky ymmärtää ja oppia samalla kun on tiedostava, tietoinen ja kykenevä arvioimaan kaikki mahdollisuudet, ovat kaikki olennaisessa asemassa vahvojen ihmisten luomisessa, sellaisten ihmisten jotka ovat kykeneviä pärjäämään maailmassa.

Koska kuten olemme todenneet, opetuksella täytyy olla kyky edistää positiivisia muutoksia ihmisissä ja parantaa heidän pätevyyttään kaikilla tasoilla, avaten ovia ja korostaen mitkä lopputulokset ovat todella olennaisia kehityksellemme maailman olentoina.

Viime vuosina olemme todistaneet “inhimillistämisen” taipumuksen opetuksessamme, joka kasvavassa määrin painottaa sosiaalista ja emotionaalista älykkyyttä menestyksen ja hyvän kehityksen takeena.

Some figure

Toisin sanoen, edistämällä ihmisten vahvuuksien kehitystä, autamme lapsia tulemaan onnellisemmiksi, varmemmiksi itsestään ja kykenevemmiksi tekemään omia päätöksiään. Silti, vielä nykyäänkin on olemassa suuri vajavaisuus kun on aika henkilökohtaistaa opetusta ja oppimista kouluissa.

Tämä johtuu suurelta osin liian suurista luokkakoista, mikä tekee tehtävästä mahdottoman. Mutta on olemassa myös tietämättömyyden ja “inertian” eli toimettomuuden vaihe, joka köyhdyttää niitä vähiä mahdollisuuksia tähän perinteisen koululaitoksen sisällä. Tunnettu lainaus Einsteiniltä menee näin:

“Olemme kaikki neroja. Mutta jos arvostelet kalaa sen puuhunkiipeämistaidon mukaan, se elää koko elämänsä kuvitellen olevansa tyhmä.”

Pistetään nämä asiat merkille ja perehdytään jokaiseen vahvuuteemme.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.