Logo image
Logo image

Albert Banduran itsetehokkuuden teoria

3 minuuttia
Oletko varma, että pystyt saavuttamaan tavoitteesi vai epäiletkö omia kykyjäsi? Tunnetko pystyväsi tekemään kaiken, mitä olet päättänyt tehdä, vai päinvastoin, oletko sitä mieltä, että se ei ole helppoa?
Albert Banduran itsetehokkuuden teoria
Sergio De Dios González

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi Sergio De Dios González

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Oletko yksi niistä ihmisistä, jotka eivät koskaan anna periksi ennen kuin he saavuttavat tavoitteensa? Vai luovutatko ensimmäisen esteen kohdatessasi? Luotatko siihen, että pystyt saavuttamaan tavoitteesi, vai epäiletkö omia kykyjäsi voittaa vaikeudet? Vastauksesi riippuu siitä, miten koet itsetehokkuuden omalla kohdallasi.

Itsetehokkuus on uskoa kykyihisi selviytyä erilaisista tilanteista. Sillä voi olla tärkeä rooli, ei vain siinä, miten koet itsesi, vaan myös asenteissasi sekä mahdollisuuksissasi saavuttaa menestyksekkäästi tavoitteesi ja päämääräsi elämässä.

Itsetehokkuus

Kuuluisalle psykologille Albert Banduralle, sosio-kognitiivisen teorian luojalle, itsetehokkuuden käsite oli perustavanlaatuinen. Bandura korosti havainnoivan oppimisen, sosiaalisen kokemuksen ja vastavuoroisen determinismin roolia persoonallisuuden kehityksessä. Tämä teoria viittaa siihen, että asenteesi, lahjakkuutesi ja kognitiiviset kykysi auttavat sinua ymmärtämään sitä, mitä kutsutaan itsejärjestelmäksi.

Itsejärjestelmällä on tärkeä rooli siinä, miten havaitset tilanteet ja kuinka toimit erilaisissa tilanteissa. Itsetehokkuus on olennainen osa tätä järjestelmää.

Banduran mukaan itsetehokkuus on uskoa kykyysi organisoida ja toteuttaa tarvittavat toiminnot erilaisten tilanteiden hallitsemiseksi. Toisin sanoen se on uskoa kykyysi menestyä tietyssä tilanteessa. Bandura kuvaili, että nämä uskomukset määrittävät ajattelutapasi, käyttäytymisesi ja tunteesi.

Vuonna 1977 Bandura kirjoitti kirjan itsetehokkuudesta, ja siitä lähtien aiheesta on tullut yksi psykologian tutkituimmista. Kuten Bandura ja muut psykologit ja tutkijat ovat osoittaneet, itsetehokkuus voi vaikuttaa kaikkeen, aina psykologisista tiloista käyttäytymiseen ja motivaatioon.

Itsetehokkuuden rooli

Asenteella on keskeinen rooli itsetehokkuuden prosessissa. Pääsääntöisesti voit tunnistaa tavoitteet, jotka haluat saavuttaa, sekä kaikki näkökohdat, jotka kaipaavat parantamista. Kaikki eivät kuitenkaan pysty osoittamaan tarvittavia asenteita saavuttaakseen tavoitteensa, ja heillä on tapana pysähtyä puoliväliin. Toiset eivät ehkä edes aloita, koska he olettavat epäonnistuvansa.

Bandura ja muut havaitsivat, että yksilön itsetehokkuudella on merkittävä rooli siinä, kuinka tavoitteita, tehtäviä ja haasteita lähestytään.

Millaisia ovat ihmiset, joilla on vahva itsetehokkuuden tunne?

Ihmiset, joilla on vahva itsetehokkuuden tunne, näkevät vaikeat ongelmat tehtävinä, jotka on voitettava. He kehittävät syvempää kiinnostusta toimintaan, johon he osallistuvat, ja toipuvat nopeasti takaiskuista ja pettymyksistä. Lisäksi he ovat sitoutuneempia etuihinsa ja toimintoihinsa.

Millaisia ovat ihmiset, joilla on heikko itsetehokkuuden tunne?

Sitä vastoin ihmiset, joilla on heikko itsetehokkuuden tunne, välttävät haastavia tehtäviä aina kun voivat. He uskovat, että vaikeat tehtävät ja tilanteet ovat heidän ulottumattomissaan. Tämän seurauksena he menettävät nopeasti luottamuksensa henkilökohtaisiin kykyihinsä ja keskittyvät epäonnistumisiin ja negatiivisiin tuloksiin.

Some figure

Miten itsetehokkuutta kehitetään?

Uskomukset itsetehokkuudesta alkavat syntyä varhaislapsuudessa, kun alat käsitellä erilaisia kokemuksia, tehtäviä ja tilanteita. Itsetehokkuuden tunteen kasvu ei kuitenkaan pääty tähän, vaan se jatkuu koko elämäsi ajan, kun hankit uusia taitoja, kokemuksia ja tietoja.

Banduran mukaan itsetehokkuudella on neljä päälähdettä:

1. Mestarikokemukset

Bandura sanoi, että “Tehokkain tapa kehittää vahva itsetehokkuuden tunne ovat mestarikokemukset”. Toisin sanoen, tehtävän onnistunut suorittaminen vahvistaa tätä tunnetta. Toisaalta, jos tehtävää tai haastetta ei käsitellä riittävästi, se voi heikentää itsetehokkuuttasi.

On tärkeää jakaa tavoitteet pieniin osiin ja asettaa välitavoitteita. Toimimalla näin helpotat lopullisen tavoitteesi saavuttamista. Kun saavutat pienet tavoitteet, vahvistat itsetehokkuuttasi. Esimerkiksi kahdessa päivässä ei voi laihtua 20 kiloa. Sinun on asetettava realistisia tavoitteita. Varaa itsellesi tarvittava aika ja kehitä paras toimintasuunnitelma.

2. Muiden kokemukset

Toinen tärkeä itsetehokkuuden lähde on nähdä muiden ihmisten suorittavan tehtävä onnistuneesti. Banduran mukaan samanlaisten ihmisten menestys samassa yrityksessä auttaa uskomaan, että sinulla on myös valmiudet tehdä vastaavia toimintoja ja menestyä.

3. Sanallinen suostuttelu

Bandura totesi, että meidät voidaan saada uskomaan, että meillä on tarvittavat taidot ja kyvyt menestyäksemme. Siksi suullisen rohkaisun saaminen muilta auttaa sinua voittamaan epäluulosi. Tällä tavalla keskityt antamaan parhaasi suorittaaksesi käsillä olevan tehtävän.

Huomaa kuitenkin, että aivan kuten muut voivat rohkaista sinua tietyllä hetkellä, he voivat myös lannistaa sinua. Usein et ehkä edes aloita haastetta ympäristösi lannistamisen vuoksi. Siksi on tärkeää osata antaa toisten sanoille oikea arvo. Jotkut ihmiset kohottavat sinua, toiset ovat neutraaleja ja jotkut lyttäävät sinut. On tärkeää olla tekemisissä niiden ihmisten kanssa, jotka kohottavat sinua tai ainakin ovat neutraaleja, mutta eivät niiden kanssa, jotka lyttäävät sinut. Jos he tekevät niin, sinun on oltava vahva ja hyväksyttävä se henkilökohtaisena haasteena.

4. Emotionaaliset ja psykologiset tilat

Myös omilla tunnereaktioillasi ja reaktioillasi tilanteisiin on tärkeä rooli itsetehokkuudessa. Mielialasi, tunnetilasi, fyysiset reaktiosi ja stressitasosi voivat todellakin vaikuttaa siihen, miten tunnet henkilökohtaiset kykysi eri tilanteissa.

Bandura huomautti, että emotionaalisten ja fyysisten reaktioiden voimakkuus ei ole tärkeää, vaan pikemminkin se, miten ne havaitaan ja tulkitaan. Tällä tavalla stressin minimoiminen ja mielialan kohottaminen vaikeiden tai haastavien tehtävien edessä auttaa sinua parantamaan itsetehokkuuttasi.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.