Logo image
Logo image

Ystävyyden hyödyt tutkimusten valossa

4 minuuttia
Ystävyyden hyödyt tutkimusten valossa
Viimeisin päivitys: 30 syyskuuta, 2019

Ystävät ovat yksi suurimmista tuen lähteistä, joita elämässämme voi olla. Jokainen, joka on ollut kyllin onnekas ja löytänyt hyviä ystäviä ympärilleen, tietää tämän. Ystävyys merkitsee, että voimme luottaa johonkuhun joka rakastaa meitä, ja he puolestansa voivat luottaa meihin. Yhdessä voimme lievittää elämässä eteemme tulevia ongelmia. Ystävyys myös rikastuttaa ja tuo väriä elämäämme. Ystävyyden hyödyt ovat moninaiset, ja tutkimukset luovat omalta osaltaan valoa näihin eri aspekteihin.

Hyvien ystävien ei tarvitse olla täydellisiä. Heidän ei myöskään tarvitse olla aina valmiina täyttämään tarpeitamme. Riittää, että he hyväksyvät meidät, ovat kiinnostuneita elämäämme koskevista asioista ja haluavat kuunnella meitä. Ystävyys on yksinkertainen, mutta sitäkin perustavammanlaatuinen lahja.

“Ystävyys on vaikeampaa ja oudompaa kuin rakkaus. Siksi sinun tulee suojella sitä, millä hinnalla hyvänsä.”

-Alberto Moravia-

Useat tutkimukset ovat todistaneet, että hyvät ystävät auttavat kohentamaan kokonaisvaltaista terveydentilaamme, niin fyysisesti kuin psyykkisestikinJotta voisimme ymmärtää ystävyyden vaikutukset laajemmin, käymme alla lävitse tutkimusten todentamat ystävyyden hyödyt.

1. Ystävät auttavat alentamaan stressin tasoa

Stressiin on monia eri syitä. Yksi yleisimmistä syistä on vaikeus käsitellä riittävällä tasolla jokapäiväisen elämän sisältämiä jännitteitä. Stressi esiintyy paineena kohtaamamme todellisuuden ja siihen sopeutumiseen käyttämiemme voimavarojen välillä.

Some figure

Ystävät auttavat omalta osaltaan meitä tuon paineen säätelyssä. Se tosiseikka, että meillä on tilaa epäitsekkäälle kommunikaatiolle, vähentää stressiämme. Se tuetuksi tulemisen kokemus, jonka ystävyys meille tarjoaa, auttaa vähentämään ahdistustamme. Näin ystävät auttavat meitä hallitsemaan stressitasoamme, ja sen myötä stressin negatiivisia vaikutuksia elämässämme.

2. Ystävät edistävät kokonaisvaltaista hyvinvointiamme

Journal Proceedings of the National Academy of Sciences –tutkimuksen mukaan niillä ihmisillä, joilla on hyviä ystäviä, on kohentunut yleinen terveydentila. Tämä ei ole kovinkaan yllättävää, kun otamme huomioon ystävyyden elämänlaatua parantavat ominaisuudet.

Kun ympärillämme on ihmisiä, jotka aidosti välittävät ja huolehtivat meistä, se saa meidät huolehtimaan myös itsestämme. Yksinäisyydentunteella ja yksinololla on sen sijaan taipumus johtaa meitä laiminlyömään ja hylkäämään itsemme. Mikäli yksilö uskoo, ettei kukaan välitä, hänen on vaikeampi välittää itsestään. Tällä puolestaan on negatiivinen vaikutus yksilön terveydentilaan.

3. Ystävyys lieventää kipua

Julkaisu nimeltä Psychosomatic Medicine käsitteli tutkimusta kivun ja hellyyden välisestä suhteesta. Sen mukaan ne ihmiset, joiden ympärillä on rakastavia ihmisiä, kokivat kivun vähemmän intensiivisenä.

Sama tapahtui myös päinvastaiseen suuntaan. Niinpä tulokset osoittivat eristäytyneempien ihmisten kokevan kivun voimakkaampana. Meidän on muistettava, että fyysisen kivun ohessa silloin kuvaan astuu myös psyykkinen kärsimys. Ihmisillä, joilla on ystäviä, on myös tasapainoisempi tunne-elämä. Se puolestaan sai heidän kokemuksensa fyysisestä kivusta vähenemään.

4. Sydämemme vahvistuu 

Yhdysvalloissa sijaitsevassa Duken yliopistossa suoritettu tutkimus esitti todisteita siitä, että niiden ihmisten sydän, joilla oli vahvoja ystävyyssuhteita, oli paremmassa kunnossa. Tämä tutkimus itse asiassa rinnasti ystävyyden kuntoiluun. Molemmilla tekijöillä on myönteinen vaikutus sydämelle.

Some figure

Tämä tutkimus perustui tuhannen yksilön seurantaan. Kaikilla heillä oli sydänoireita. Viiden vuoden sisällä puolet niistä, joilla ei ollut ystäviä, menehtyi. 85 prosentilla niistä, joilla oli ystäviä, havaittiin terveydentilan kohenemista.

5. Ystävyyden hyötynä on pidempi elämä

Vuonna 2010 ryhmä tutkijoita Iso-Britanniasta teki yhteenvedon 148 tutkimuksesta, jotka käsittelivät kiintymyssuhteiden ja kuoleman välistä suhdetta. He halusivat määrittää näiden tutkimusten yhdenmukaisuuden tuossa suhteessa. Heidän analyysinsa sisällytti kaiken kaikkiaan 3000 ihmistä.

Tulokset olivat ylivoimaisia. Kaikissa tähän saakka suoritetuissa tutkimuksissa yksinäisyyden ja kuoleman välillä oli selvä yhteys. Oli ilmiselvää, että ne ihmiset, joilla oli ystäviä, elivät pidempään. Ystävyyden hyödyt ovat kiistämättömiä tässä suhteessa.

6. Ystävyys auttaa ehkäisemään ylipainoa

Vaikka saattaakin olla vaikea uskoa, tiede ei ole vielä pystynyt selittämään kaikkia ylipainon syntyyn vaikuttavia tekijöitä. Vaikka tiedämmekin, että geneettiset, aineenvaihdunnalliset ja psyykkiset tekijät vaikuttavat omalta osaltaan sen syntyyn, lopullisia syitä ei ole vielä kyetty määrittämään. Jotkut teoriat itse asiassa vahvistavat painonnousun olevan itsepuolustuksen muoto. Sen todennäköisyys lisääntyy yksilön epävarmuustekijöiden lisääntyessä.

Aikauslehti Annals of Behavioral Medicine julkaisi tutkimuksen tämän aspektin selventämiseksi. Siinä viitataan ystävyyteen suunnattoman tärkeänä tunne-elämän korvaavana tekijänä. Sen merkitys on itse asiassa aivan yhtä suuri kuin ruoan. Niillä ihmisillä, joilla on ystäviä, ei ole taipumusta pakonomaiseen syömiseen.

7. Ystävyyden hyödyt mielemme terävyyden kannalta

Inhimillinen vuorovaikutus stimuloi aivojamme. Pelkästään jo pitkän keskustelun tai omasta todellisuudestamme poikkeavan näkökulman pohdiskelun seurauksena aivotoimintamme aktivoituu. Toisaalta eristyneillä ihmisillä on puolestaan taipumus kärsiä kognitiivisten kykyjen taantumisesta.

Some figure

Niiden kohdalla, jotka kärsivät meilenterveydellisistä häiriöistä, tämä on vieläkin tärkeämpää huomioida. Itse asiassa yksi mielenterveyden häiriöihin vaikuttavista tekijöistä on juuri eristäytyneisyys. Yksi parantumista edistävä tekijä sen sijaan on ystävyys.

Ystävä on kuin aarre, jonka tärkeyttä ei tule aliarvioida. Sen sijaan että pyrkisimme “saamaan uusia ystäviä”, päämäärämme tulisi olla kehittyminen hyväksi ystäväksi. Kaikki muu tulee elämäämme sen seurauksena. Ystävyyden hyödyt, jotka ovat saavutettavissamme, ovat suunnattomat. Kaiken tämän lisäksi ystävät tarjoavat elämäämme lisäannoksen hellyyttä, joka on paras vasta-aine katkeruudelle.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.