Psyykkisen hyvinvoinnin eri tasot

Psyykkisen hyvinvoinnin eri tasot

Viimeisin päivitys: 18 marraskuuta, 2017

Kun sanomme jonkun ihmisen olevan “terve” tai puhumme “hyvästä terveydentilasta”, useimmiten ajattelemme yksilön olevan hyvässä fyysisessä kunnossa. T erveyden määritelmä pitää toki sisällään fyysisen terveyden, mutta se sisältää myös mielen ja tunne-elämän hyvinvoinnin.  Psyykkisen hyvinvoinnin eri tasot sisältävät itsensä hyväksymisen, sosiaaliset taidot sekä yksilön omien vaikutusmahdollisuuksien tiedostamisen ympäristöönsä nähden.

Psyykkinen hyvinvointi sisältää joukon tuntemuksia, jotka viittaavat meidän kykyymme hahmottaa omaa elämäämme maailmanlaajuisella tasolla. Ne eivät ole välttämättä suorassa yhteydessä miellyttävien kokemusten tai henkilökohtaisten toiveidemme täyttymyksen kanssa. Sen sijaan ne koskettavat ympäristöämme laajemmissa mittasuhteissa.

“Se, joka elää tasapainoisessa suhteessa itsensä kanssa, elää tasapainoisessa suhteessa maailmankaikkeuden kanssa.”

– Marco Aurelio –

Psykologi Carol Ryff on omistanut elämänsä tutkiakseen sitä, millä tekijöillä tai ulottuvuuksilla on merkittävä vaikutus elämämme laatuun. Tutkija on kehittänyt kyselylomakkeen, jonka tarkoituksena on mitata yksilön psyykkisen hyvinvoinnin tasoa. Hän on poiminut 6 kriteeriä, jotka ovat oleellisia itsensä toteuttamisen ja yksilön henkilökohtaisen potentiaalin saavuttamiselle. Psykologin tekemä tutkimus, jossa hän käytti edellä mainittua kyselylomaketta, osoittaa psyykkisen hyvinvoinnin olevan rinnastettavissa yksilön ikään, sukupuoleen, sosio-ekonomiseen asemaan ja etniseen alkuperään (Ryff ja Singer 2008).

Tyttö kädet koholla

Psyykkisen hyvinvoinnin eri tasot

Psyykkisen hyvinvoinnin eri tasot on kuvattu seuraavasti:

 1. Itsensä hyväksyminen

Tämä ulottuvuus käsittää kaikkien yksilön elämän osa-alueiden ja hänen oman menneisyytensä hyväksymisen, juuri sellaisena kuin se tapahtui. Tällainen hyväksyntä auttaa yksilöä olemaan vajoamatta kyvyttömyyden ja voimattomuuden ansaan. Sen avulla hän ymmärtää, että on liian myöhäistä muuttaa tai puuttua menneisiin tapahtumiin.

Mieti hyväksytkö kehosi, tunteesi ja ajatuksesi. Mikäli hyväksyt, omakuvasi on myönteisempi. Saatat kuitenkin kärsiä huonosta itsetunnosta ja ponnistella hyväksyäksesi itsesi sellaisena kuin olet. On mahdollista, että tämä tyytymättömyys saa sinut ymmälle. Saattaa olla, ettet edes osaa sanoa, mistä sinun tulisi aloittaa muuttaaksesi niitä asioita, joihin itse asiassa pystyt vaikuttamaan.

 1. Olosuhteiden hallinta

Tämä ulottuvuus viittaa kykyyn käsitellä vaikeita ympäristötekijöitä. Se merkitsee vaikeisiin olosuhteisiin sopeutumista.

Mikäli hahmotat vaikutusmahdollisuutesi korkeina, saat kokemuksen kyvystäsi vaikuttaa ympäristöösi ja hallita monimutkaisia tilanteita. Jos sitä vastoin koet vaikutusmahdollisuuksiesi olevan vähäiset, näiden tutkimustulosten mukaan päivittäiseen elämään kuuluvien vaikeuksien voittaminen tuottaa sinulle suurempaa hankaluutta.

“Elämä on matka. Jos rakastut siihen matkaan, tulet olemaan ikuisesti rakastunut.”

– Peter Hagerty –

 1. Positiiviset ihmissuhteet

Tämä ulottuvuus mittaa ihmisten kykyä olla avoimessa ja vilpittömässä vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

Mikäli olet tyytyväinen rakentamiisi ihmissuhteisiin, edistät sellaisten tunnesiteiden syntymistä, jotka nostavat tunne-elämäsi laatua. Tämä edellyttää suurempaa empatiakykyä ja avoimuutta toisia ihmisiä kohtaan. Mikäli saat tämän mittarin avulla tulokseksi matalamman arvon, on mahdollista, että vuorovaikutus toisten kanssa tuottaa sinulle hankaluuksia. Sinun voi olla vaikeata avautua ja luottaa toisiin, sekä pitää huolta ihmissuhteistasi.

Kädet kiinni käsissä

 1. Autonomia

Tämä ulottuvuus arvioi ihmisten itsenäisyyttä eri elämän osa-alueilla. Se kuvaa tuntemusta omasta kyvystä tehdä valintoja ja itsenäisiä päätöksiä. Se sisältää henkilökohtaisten kriteereiden sekä henkilökohtaisen ja emotionaalisen itsenäisyyden säilyttämisen kyvyn, vaikka ne olisivatkin ristiriidassa toisten kanssa.

Korkea autonomian taso edellyttää yksilöltä kykyä käyttää hyväkseen suurempaa vastusta sosiaalista painostusta tai omia impulssejaan vastaan. Matala autonomian taso voi puolestaan tarkoittaa sitä, että yksilö antaa toisten ihmisten mielipiteiden ohjailla itseään. Sen lisäksi, huomioidessaan toisten mielipiteet, hän saattaa myös antaa oman sosiaalisen verkostonsa luoman sosiaalisen paineen ohjata häntä.

 1. Henkilökohtainen kasvu

Tämä ulottuvuus mittaa ihmisten kykyä oppia omista kokemuksistaan, sekä heidän avoimuuttaan uusille kokemuksille ja haasteille.

Mikäli edistät henkilökohtaista kasvuasi, on mahdollista, että olet jatkuvalla oppimisen matkalla. Saatat kokea, että sinulla on kyky oppia eteesi tulevista tilanteista ja hankkimastasi tiedosta sekä voimavarat itsesi kehittämiseen. Mikäli mielestäsi tämä ainainen itsensä kehittämisen tarve ei kuulu tyyliisi, saatat kokea olevasi jumiutunut, ikävystynyt ja kärsiväsi motivaation puutteesta. Et ehkä todellakaan halua kehittää uusia oppimistilanteita etkä tuoretta kasvukäyttäytymistä. Tai saatat sen sijaan tuntea itsesi kyvyttömäksi siihen.

 1. Elämän tarkoitus

Tämä mittaa ihmisten tarvetta löytää tarkoitus, joka tuo merkityksen heidän elämälleen. Yksilön on asetettava itselleen selkeitä ja hyväksyttäviä tavoitteita. Näiden tavoitteiden on oltava realistisia.

Mikäli yksilö saa korkeat pisteet tästä ulottuvuudesta, se tarkoittaa hänen uskovan hänen elämällään olevan tarkoituksen. Hän kykenee näkemään tarkoituksen menneisyydessään, nykyisyydessään ja tulevaisuudessaan. Mikäli yksilö saa alhaiset pisteet tässä kohdassa, häneltä puuttuu selkeä tarkoitus. On mahdollista, että hän kokee elämänsä suunnan puuttuvan, kyenneensä kadottamaan sen tai olevansa eksyksissä.

7. Toisilta ihmisiltä saatava tuki: paras hyvinvointimme tukipilari

Toisilta ihmisiltä saatava tuki on ennealtaehkäisevä tekijä monia eri sairauksia vastaan. Ihmissuhteidemme laatu ja se kuinka hahmotamme ne, on meille hyvin tärkeää.

Kuinka tunneäly vaikuttaa psyykkiseen hyvinvointiimme?

Ihmiset, joilla on korkea tunneäly, ovat optimistisempia, heillä on parempi itsetunto ja suurempi empatiakyky. Tämä auttaa edistämään yksilön psyykkistä hyvinvointia. Ihmiset, jotka kykenevät tunnistamaan omat tunteensa kokevat itsensä tyytyväisemmiksi. Siksi heidän kokemuksensa omasta hyvinvoinnistaan on kokonaisvaltaisesti positiivisempi.

“Mikäli kannustat itseäsi henkilökohtaiseen kasvuun, on mahdollista että tunnet olevasi jatkuvalla oppimisen matkalla. Saatat kokea, että sinulla on kyky oppia eteesi tulevista tilanteista ja hankkimastasi tiedosta, sekä voimavarat itsesi kehittämiseen.”

Auringon valossa hymyilevä nainen

Kuinka voit parantaa psyykkistä hyvinvointiasi ja elää täydemmin?

 • Löydä intohimosi

  Saattaa olla, että intohimosi löytyy työstä, jossa vietät jo muutenkin tuntikaupalla aikaa joka päivä. On parasta käyttää tuo aika tavalla, joka motivoi sinua. Saattaa kuitenkin olla, että löydät mielenkiintosi kohteen harrastuksesta, joka tuo sinulle täyttymyksen tunteen. Esimerkkeinä voivat olla musiikki, urheilu tai käsityötaito.

 • Älä yritä muuttaa itseäsi

  Hyväksy itsesi niiltä osin, joita et voi muuttaa. Mikäli yrität muuttaa itseäsi, synnytät vain levottomuutta ja itsesi hylkäämisen tunteita. Voit lisätä hyvinvointiasi, kun annat itsellesi ja omalle luonteellesi mahdollisuuden. Valjastat kaikki omat positiiviset kokemuksesi palvelemaan itsetuntosi kohenemista, kun hyväksyt ne osana itseäsi. Mikäli sen sijaan valjastat negatiiviset kokemuksesi, itsetuntosi heikkenee.

 • Ympäröi itsesi positiivisilla ihmisillä

  Positiiviset ihmissuhteet – ajan viettäminen ihailemiesi ihmisten kanssa, joiden seurassa löydät täyttymyksen tunteen – on tärkeä tekijä, joka vaikuttaa suoranaisesti fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Myrkylliset ihmissuhteet saavat psyykkisen hyvinvointisi tason laskemaan ja lisäävät stressiä elämääsi.

 • Opi virheistäsi

  Kaikki elämässä ei mene suunnitelmiesi mukaan. Tieto siitä, kuinka voit sopeutua olosuhteisiisi ja käsitellä turhautumisiasi, on olennainen osa onnellisemmasta elämästä nauttimista, joka sisältää vähemmän epärealistisia odotuksia. Pidä mielessäsi, että olet epätäydellinen, aivan kuin kaikki muutkin. Sitä et yksinkertaisesti pysty muuttamaan. On kuitenkin sinun omissa käsissäsi, kuinka käytät hyväksesi oman epätäydellisyytesi positiivista kääntöpuolta.

Ruohikossa makaava nainen

 • Uskalla kokeilla uusia asioita

  Mukavuusalueeltasi ulos astuminen ja tuntemattomien alueiden tutkiminen pitää sinut aktiivisena ja motivoituneena. Iästäsi riippumatta voit aina löytää uusia matkakohteita, ihmissuhteita ja oppimiskokemuksia. Kokeile esimerkiksi uusia aktiviteetteja, tapaa uusia ihmisiä, vaihtele työmatkasi reittiä jne.

 • Usko omaan potentiaaliisi

  Sinulla on aivan uskomaton potentiaali löydettävänä, yhdessä monien sisäisten voimavarojesi ja mahtavien henkilökohtaisen kasvun mahdollisuuksien kanssa. Usko itseesi ja mahdollisuuksiisi.  Visualisoi omat tavoitteesi ja aloita ottamalla pieniä askelia niiden saavuttamiseksi.  Psyykkinen hyvinvointi voi auttaa sinua saavuttamaan suuremman kypsyyden tason, tasapainon ja kyvyn syvenevään itsetuntemukseen. Kaikessa on kyse yhden pienen askeleen ottamisesta. Pidä mielessäsi, että ei ole koskaan liian myöhäistä kehittää fyysistä, psyykkistä, emotionaalista eikä sosiaalista hyvinvointiasi.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.