Yritysten tarve edistää mielenterveyttä työpaikalla

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto on tehnyt selväksi, että yritysten on taattava työntekijöidensä henkinen hyvinvointi ja huolehdittava siitä. Jos ne eivät puutu näihin psykososiaalisiin riskeihin, kuten ahdistukseen tai stressiin, niille määrätään sakkoja.
Yritysten tarve edistää mielenterveyttä työpaikalla
Valeria Sabater

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Valeria Sabater.

Viimeisin päivitys: 11 helmikuuta, 2023

Työntekijöiden psykologisen epämukavuuden havaitsemisen ja käsittelemisen tulisi olla tavoite kaikissa organisaatioissa. Esimerkiksi psykososiaaliset riskit, jotka johtuvat työntekijän stressistä, ahdistuksesta tai masennuksesta, jotka liittyvät kiusaamiseen, ovat kalliita sekä inhimillisesti että taloudellisesti. Se voi aiheuttaa muun muassa pahaa oloa, sairaslomaa, suurempaa tapaturmariskiä ja heikentynyttä tuottavuutta. Tästä syystä yritysten on aika edistää mielenterveyttä työpaikalla.

Näyttää kuitenkin siltä, että työhön liittyvä psykologinen puoli jätetään edelleen taustalle. Tuotanto ja tehokkuus ovat tärkeämpiä kuin inhimilliset tarpeet, samoin kuin tavoitteiden saavuttaminen ja teknisten näkökohtien arvostaminen. Tämä johtaa käsitykseen, että työelämä ei useinkaan sovi yhteen hyvän mielenterveyden kanssa.

Onneksi monet näistä todellisuuksista ovat nyt muuttumassa. Nykyään työtarkastajat arvioivat psykologisia tekijöitä, sillä on ymmärretty, että psykososiaaliset riskit ovat myös ammatillisia riskejä.

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto on määrännyt, että tästä lähtien yritysten on puututtava tähän. Muussa tapauksessa niille määrätään korkeat sakot.

Tämä on vallankumouksellinen muutos, joka voi merkitä suurta edistystä yhteiskunnassamme.

On tärkeää edistää mielenterveyttä työpaikalla.

Työntekijöiden psyykkisen epämukavuuden havaitseminen: laiminlyöty tavoite

Monet suhtautuvat yllä oleviin uutisiin skeptisesti. Se, että työturvallisuusteknikot ovat nyt velvollisia huolehtimaan, ehkäisemään ja havaitsemaan ongelmia, kuten stressiä tai ahdistusta, voi kuulostaa joillekin mahdottomalta tai pelkältä unelmalta.

Tähän asti työperäisten vaarojen on ymmärretty olevan tekijöitä, jotka liittyvät sähkövaaroihin, tulipaloihin, räjähdyksiin, saastumiseen, putoamiseen, äärimmäisiin lämpötiloihin jne. On kuitenkin unohdettu (tai tietoisesti jätetty huomiotta), että työperäisiä vaaroja koskevien määräysten tulisi sisältää myös psykologiset kysymykset. Työturvallisuuden kannalta ei todellakaan riitä, että osastolla on riittävä määrä äskettäin testattuja palosammuttimia.

Työympäristö vaikuttaa työntekijän mielenterveyteen.

Psykososiaaliset tekijät ovat olleen pitkään leimattuja

Työntekijöiden psyykkisen epämukavuuden havaitsemiseen kuuluu organisaation psykososiaalisten tekijöiden analysointi. Toisin sanoen, on välttämätöntä huolehtia kaikista työpaikan olosuhteista, jotka voivat vaikuttaa yksilön henkiseen hyvinvointiin. Pääsääntöisesti seuraavat alueet on otettava huomioon:

  • Stressi.
  • Henkinen rasitus ja väsymys.
  • Työtyytymättömyys, joka johtuu aikatauluista, organisaatiosta, palkasta jne.
  • Demotivaatio, joka liittyy työntekijän tyytymättömyyden tunteeseen.
  • Ristiriitaiset vaatimukset ja epäselvyys työntekijän vastuissa ja tehtävissä.
  • Huono organisaatio. Tämä aiheuttaa työntekijässä epävarmuutta.
  • Ongelmat ihmisten välillä. Esimerkiksi kiusaaminen, riidat, syrjintä, konfliktit jne.

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto väittää, että yli puolet eurooppalaisista pitää stressiä suurimpana ongelmana missä tahansa työympäristössä. Pitkällä aikavälillä tämä aiheuttaa fyysisiä ja henkisiä sairauksia. Mielenterveydellä on kuitenkin edelleen stigma.

Tohtori Michael T. Fordin Albanyn yliopistossa (USA) tekemän tutkimuksen mukaan monet työntekijät kokevat näissä tilanteissa tietynlaisen epäoikeudenmukaisuuden ja hylkäämisen tunteen.

Kuten monia muitakin mielenterveysongelmiin liittyviä asioita, stressiä ja ahdistusta ei oteta huomioon. Niillä on negatiivinen leima, eivätkä organisaatiot pidä mielenterveyttä ongelmana. Jos työntekijä kärsii henkisestä epämukavuudesta, ongelma on hänen, sillä se ei koskaan ole yrityksen “syy-seuraus” -vastuu.

Työpaikan mielenterveysongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan toimia

Eurooppalainen aloite pakottaa yritykset havaitsemaan työntekijöiden psyykkiset epämukavuudet on hyvä uutinen. Mutta jotain selvää on lisättävä. On hyödytöntä testata työntekijöitä psykososiaalisten näkökohtien arvioimiseksi, jos muutoksia ei synny jälkeenpäin.

Jos havaitaan, että 70 prosentilla työvoimasta on korkea stressitaso, pelkkä se tieto ei riitä, vaan on ryhdyttävä toimiin. Koska ympäristö, jossa on paljon psyykkistä uupumusta, johtaa huonoon suorituskykyyn. Se johtaa myös johonkin paljon vakavampaan: mahdollisiin tapaturmiin, sydän- ja tuki- ja liikuntaelimiin liittyviin ongelmiin ja vielä pahempiin mielenterveysongelmiin.

Stressi on kaikkien psykososiaalisten ongelmien substraatti. Se syntyy aina, kun meille asetetut vaatimukset ovat suurempia kuin kykymme selviytyä niistä. Tämä on kuitenkin monien organisaatioiden ikuinen johtoaihe. Kaikki yritykset eivät todellakaan ole halukkaita mukauttamaan työoloja työntekijöidensä resursseihin ja olosuhteisiin.

Kuinka edistää mielenterveyttä työpaikalla ja ehkäistä psykososiaalisia ongelmia

Työstressillä on suuri stigma. Jos henkilö kärsii stressistä, se nähdään hänen henkilökohtaisena ongelmanaan, koska hän ei tiedä miten sopeutua työnsä olosuhteisiin.

On tärkeää pitää mielessä eräs asia: yrityksen huomion kiinnittäminen työstressiin ei ole vain moraalinen velvollisuus, vaan se on lakisääteinen velvollisuus, jota työnantajan on noudatettava. Euroopassa sitä säätelee puitedirektiivi 89/391/CEE.

Siksi psykososiaalisten ongelmien ehkäisyssä ei riitä pelkkä työntekijöiden psyykkisen epämukavuuden havaitseminen. On otettava käyttöön mekanismit, jotta ongelma ei pääse äärimmäisiin mittasuhteisiin. Työnantajat ovat velvollisia takaamaan oikeat työolot, joissa heidän työntekijöidensä mielenterveydestä huolehditaan.

Työntekijöiden on kuitenkin myös opittava tekniikoita ja strategioita välittääkseen henkistä hyvinvointiaan työpaikalla. Haasteiden joustava kohtaaminen, hyvät tunneälytaidot ja arjen stressin hallinta ovat myös ensiarvoisen tärkeitä. Se on haaste, josta jokaisen on otettava vastuu, niin esimiesten kuin työntekijöidenkin.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Empaattinen johtajuus
Mielen Ihmeet
Lue se täällä Mielen Ihmeet
Empaattinen johtajuus

Miten empaattinen johtajuus tarkalleen ottaen eroaa muista johtajuustyypeistä? Voimmeko oppia johtamaan tällä tavalla?


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Robbins, J. M., Ford, M. T., & Tetrick, L. E. (2012). Perceived unfairness and employee health: A meta-analytic integration. Journal of Applied Psychology, 97(2), 235-272. http://dx.doi.org/10.1037/a0025408

Mielen Ihmeet -sivuston sisältö on laadittu ainoastaan informatiivisiin ja opetustarkoituksiin. Se ei korvaa ammattilaisen diagnoosia, neuvoja tai hoitoa. Askarruttavissa asioissa on parasta kääntyä luotetun ammattilaisen puoleen.