Logo image
Logo image

Yleisimmät toiminnalliset riippuvuudet

4 minuuttia
Esimerkiksi liiallinen liikunta, internetissä surffaaminen tai syöminen voivat alkaa hallitsemaan elämää haitallisella tavalla, jolloin niistä syntyy riippuvuus. Mitkä ovat yleisimpiä toiminnallisia riippuvuuksia ja mitkä ovat niiden pääpiirteet?
Yleisimmät toiminnalliset riippuvuudet
Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Yhteiskunnassamme sana riippuvuus liitetään usein päihteiden väärinkäyttöön. On kuitenkin olemassa myös erilaisia toiminnallisia riippuvuuksia, joille on ominaista tehdä jotain, joka aiheuttaa riippuvuutta. Näissä tapauksissa voimme puhua riippuvuudesta sen omalla nimellä, koska tällöin ihmiset noudattavat samaa toimintamallia, joka näkyy myös riippuvuutta aiheuttavien päihteiden käytössä.

Riippuvainen käyttäytyminen on aina tapa paeta todellisuutta, ja päihteen käyttö ei ole ainoa tapa saavuttaa se. Esimerkiksi joku, joka käyttää internetiä pakonomaisesti useiden tuntien ajan joka ikinen päivä, ja näin jättää muita tärkeitä toimia taka-alalle, voi yhtä lailla olla riippuvuus.

Psykologi asettaa kriteerit sille, onko kyseessä riippuvuus vai ei. Tätä varten kirjataan, kuinka paljon päivittäistä aikaa kyseisen toiminnan suorittamiseen käytetään, häiritseekö kyseinen toiminta henkilön jokapäiväistä elämää ja aiheuttaako kyseinen toiminta henkilössä huomattavaa epämukavuutta tai kärsimystä.

Some figure

Yleisimmät toiminnalliset riippuvuudet: kyseessä ei ole päihde, mutta olemme “koukussa” tekemään jotain

Psykologi voi ymmärtää kattavan arvioinnin jälkeen, onko kyseessä riippuvuutta aiheuttava toimintamalli ja kuinka vakava riippuvuus on kyseessä. Toisaalta, jos yhteiskunnalle on jo ongelmallista havaita riippuvuus myrkyllisestä käyttäytymisestä, on vielä haastavampaa huomata, onko kyseessä toiminnallinen riippuvuus.

Tarkastellaanpa tärkeimpiä ominaisuuksia, jotka määrittelevät erilaisia toiminnallisia riippuvuuksia:

 • Yleisimmät toiminnalliset riippuvuudet ovat toistuvia käyttäytymismalleja, jotka ainakin alkuvaiheessa tuottavat mielihyvää, mutta jotka myöhemmässä vaiheessa johtavat psykologiseen riippuvuuteen ja hallinnan menetykseen.
 • Toiminnallisen riippuvuuden ominaispiirteenä ei ole itse käyttäytyminen (esim. työskentely), vaan se tapa, jolla henkilö suhtautuu kyseiseen käytösmalliin.
 • Henkilön on noudatettava näitä käytösmalleja pakonomaisesti ja kiireellisesti huolimatta siitä, millaisia häiriöitä se voi aiheuttaa tämän lähipiirissä (esimerkiksi perheen menettäminen tai terveyden vaarantaminen).
 • Toiminnallisia riippuvuuksia ei ole listattu osana mielenterveyshäiriöitä, eikä niitä löydy DSM-diagnoosijärjestelmästä tai kansainvälisestä tautiluokitusjärjestelmästä CIE:stä, lukuun ottamatta patologista uhkapelaamista.

Siksi termiä “riippuvuus” laajennetaan ja mukautetaan uusiin realiteetteihin. Uusien teknologioiden ja passiivisten elämäntapojen syntyminen on aiheuttanut esimerkiksi sen, että riippuvuus uudesta teknologiasta on tänä päivänä jopa yhtä ongelmallista kuin päihderiippuvuus.

Yleisimmät toiminnalliset riippuvuudet: internet

Jos meidän tulisi mainita yksi asia, joka on ominaista nykypäivän yhteiskunnalle, on se massiivinen internetin käyttö. Tarvitsemme nettiä yhä laajemmin niin pankkisiirtojen tekemiseen, sähköpostien kirjoittamiseen, paperihommien suorittamiseen kuin etätöiden tekemiseen.

Vaikka nämä käyttötarkoitukset olisivat tapa perustella päivittäisen internetin käyttöä optimaalisella ja välttämättömällä tavalla, me kaikki tiedämme, että sen käyttö menee usein paljon tätä pidemmälle. Tärkeimpiä näistä tarkoituksista, joita voisimme kutsua “virkistäväksi toiminnaksi”, ovat sosiaalinen media, nettivideopelien pelaaminen sekä postaaminen foorumeilla tai online-chatissa. Mutta milloin tästä käytöksestä syntyy riippuvuus? Mitkä ovat internetriippuvuuden ominaisuudet?

 • Netissä vietetään liian pitkiä aikoja :40-80 tuntia viikossa ja jopa 20 tunnin jaksoja keskeytyksettä.
 • Riippuvuutta aiheuttavan käyttäytymisen salaaminen.
 • Piristeiden käyttö.
 • Unihäiriöt.
 • Liiallinen väsymys.
 • Riippuvainen käytös johtaa opintojen tai työn laiminlyöntiin.
 • Terveydelliset ongelmat (esim. rannekanavaoireyhtymä).
 • Riippuvuus kohdistuu yleensä tiettyyn sovellukseen, joka toimii laukaisijana liialliselle internetin käytölle.

Kuten näemme tästä yllä olevasta listasta, internetriippuvuudessa esiintyy pakonomaista käyttäytymistä ja selkeitä oireita. Joskus emme itsekään tiedä, missä kulkee raja esimerkiksi työtarkoitukseen tarvittavan netinkäytön ja riippuvuutta aiheuttavan käyttäytymisen välillä. Nämä ominaisuudet tarjoavatkin meille omalta osaltaan selkeää apua, jotta voisimme tunnistaa helpommin, milloin internetin käyttö on kontrolloitua ja milloin taas ei.

Toiminnalliset riippuvuudet: ruoka tai hyperfaginen toiminta

Ruokaan liittyviä ongelmia tutkitaan yleensä bulimian ja anoreksian yhteydessä. Syömiseen liittyvässä riippuvuudessa ei kuitenkaan seurata pakonomaisesti lukuja tai omaa painoa, mutta samalla se pitää sisällään kaikki ne komponentit, joita voidaan pitää itse riippuvuutena.

Joitakin ruokariippuvuuden pääpiirteistä ovat seuraavat:

 • Ruokaa syödään kerralla merkittäviä määriä.
 • Ruokaa syödään suuria määriä tuntematta fyysistä nälkää.
 • Syömistä jatketaan niin pitkään, kunnes henkilö tuntee epämiellyttävää ähkyä.
 • Syyllisyyden ja epätoivon tunteet liian suurten ruokamäärien jälkeen.
 • Emotionaalisten näkökohtien merkitys. Hyperfagia on yleensä seurausta jatkuvasta ahdistuneisuudesta tai masennuksesta.

Näin ollen ruokariippuvuudella on omia erityispiirteitä, jotka erottavat sen muista syömishäiriöistä. Yksi suurimmista haasteista onkin tietää, miten se voidaan diagnosoida oikeaoppisesti.

Liikuntariippuvuus

Liikunta ja urheilu ovat varsin kaukana käsitteistä, joilla on yleensä negatiivinen sävy. Samalla emme kuitenkaan voi unohtaa, että myös liikunta voi muuttua riippuvuudeksi silloin, kun pakkomielteistä liikunnan harrastamista käytetään jonkun muun toiminnan välttämiseen ja epätasapainoisen nautinnon etsimiseen suhteessa muihin elämän osa-alueisiin.

Tarkastellaanpa liikuntariippuvuuden pääpiirteitä:

 • Liiallinen huoli ja pakkomielteiset ajatukset liikunnan harrastamisesta.
 • Liikuntaa harrastetaan enemmän kuin kerran päivässä vammoista tai sairastumisesta huolimatta.
 • Vieroitusoireiden esiintyminen silloin, kun liikuntaa ei harrasteta.

Yleisimmät toiminnalliset riippuvuudet: pakonomainen ostaminen ja töiden tekeminen sekä seksiriippuvuus

On olemassa muitakin hyvin yleisiä toiminnallisia riippuvuuksia, jotka ovat aivan yhtä ongelmallisia kuin mikä tahansa päihderiippuvuus, sillä ne aiheuttavat samankaltaisia häiriöitä sekä riippuvuudesta kärsivän henkilön että tämän lähipiirin elämässä.

Ostoriippuvuus

Ostoriippuvuutta esiintyy yleensä 30–40-vuotiailla naisilla. Riippuvuudelle aletaan altistua 18–20-vuotiaana ja sen kehittyminen on jatkuvaa. Yhteys ahdistukseen, masennukseen, päihderiippuvuuteen ja syömishäiriöihin on korkea.

Ennen ostamista henkilöllä esiintyy yleensä dysforista tunnelmaa, jota seuraa ostamisen odotuksesta johtuvaa jännitystä. Erilaisia tarpeettomia esineitä hankitaan mielihyvän saavuttamiseksi, jotta tämän jälkeen henkilön mielessä syntyy katumusta käytetystä rahasta ja hallinnan menetyksestä. Tämä sykli toistetaan yhä uudelleen ja uudelleen kasvavan pahan olon välttämiseksi.

Työriippuvuus

Tässä riippuvuudessa henkilöllä esiintyy toistuvia ajatuksia, jotka liittyvät tuottamisen tarpeeseen sekä kognitiivisia vääristymiä työn asettamista vaatimuksista.

Henkilöllä alkaa esiintyä ärtyneisyyttä, ahdistusta ja laskenutta mielialaa silloin, kun työn suoritusta haittaavat esimerkiksi lomat ja vapaat.

Some figure

Seksiriippuvuus

Seksiriippuvuudesta kärsivällä ihmisellä esiintyy impulsiivista seksuaalista käyttäytymistä, jota hän itse ei voi kontrolloida riippumatta siitä, haluaako hän itse todellisuudessa noudattaa kyseisiä käytösmalleja. Voimme puhua ei-toivotusta hallitsemattomasta käytöksestä.

Henkilökohtainen ja emotionaalinen tyydytys tapahtuu yksinomaan yhteisymmärrykseen perustuvassa seksuaalisessa kanssakäymisessä aikuisten kanssa sekä parafilisen käyttäytymisen kautta.

Toiminnalliset riippuvuudet tyydytyksen lähteenä

Kaikissa näissä toiminnallisissa riippuvuuksissa ongelman puhkeaminen on yhteydessä käytökseen, joka näkyy ensisijaisena ja yksinomaisena tyydytyksen lähteenä. Monet näistä malleista eivät sinällään ole patologisia ja monissa tapauksissa ne voivat olla jopa sosiaalisesti hyväksyttyjä ja arvostettuja.

Tästä syystä onkin syytä muistaa, että addiktion muodostavan käyttäytymisen diagnosoimiseksi sen on täytettävä seuraavat kliiniset ominaisuudet: käyttäytymisen hallinnan menetys, psykologinen riippuvuus tai himo, sietokyky, pidättäytyminen ja vakavat haitalliset vaikutukset.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • CEDE (2012): Psicología clínica. CEDE. Madrid.
 • Graña, J.L. (1994). Conductas adictivas. Teoría, evaluación y tratamiento. Debate. Madrid.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.