Logo image
Logo image

Vipassana-meditaatio henkisen puhdistumisen keinona

3 minuuttia
Vipassana-meditaatio on tehokas tapa kitkeä mielen epäpuhtauksia ja täydellisen vapautumisen kautta saavuttaa todellinen onnellisuus.
Vipassana-meditaatio henkisen puhdistumisen keinona
Viimeisin päivitys: 26 joulukuuta, 2020

 

Vipassana-meditaatio on yksi vanhimmista Intiassa harjoitettavista meditaatiotekniikoista. Se on kuin alati muuttuva tutkimusmatka, joka perustuu itsetarkkailuun ja mietiskelyyn. Vipassanassa pyritään oman mielen tutkiskelun avulla löytämään vastauksia sellaisiin elämän suuriin kysymyksiin kuten kuka minä olen, kuinka voisin päästä kärsimyksestä tai mikä on suhteeni ympäröivään maailmaan.

Meditaatiota pitkään opettaneet sanovat usein oppilailleen: “Päästäkseen sinne minne on päästävä, on ymmärrettävä missä on”. Tätä jokaisen kannattaisi pohtia omalla kohdallaan.

“Meditaatio auttaa pääsemään eroon siitä mitä ei tarvitse sietää, ja sietämään sitä mistä ei voi päästä eroon.”

-Allan Lokos-

Nykyisessä kiireisessä elämänmenossa monet haalivat itselleen valtavat määrät tekemistä, vastuita ja tavoitteita. Itse asiassa me kaikki toimimme niin. Jokaisella on suuria suunnitelmia ja toiveita tulevaisuutensa varalle.

Ennen kuin nämä tavoitteet voi saavuttaa, pitää kuitenkin muistaa lähtötilanne. Täytyy tarkastella asioita selkeästi ja puolueettomasti. Täytyy olla selvillä siitä, mikä meitä ympäröi. Täytyy myös ymmärtää, että näiden tavoitteiden saavuttaminen saattaa tuottaa meille kärsimystä.

Mihin Vipassana-meditaatio toimii apuvälineenä?

Ihmisillä on ikävä kyllä taipumus uppoutua omiin huoliinsa ja murheisiinsa. Meille on ominaista yrittää vain tilkitä ja paikkailla elämämme rempallaan olevia kohtia kunnes ne muuttuvat liian häiritseviksi. Olemme mestareita sivuuttamaan asioita. Sivuutamme myös sen tosiasian, että välinpitämättömyytemme saa meidät kompuroimaan ja joskus putoamaan syvään kuoppaan, jonka olemme itse kaivaneet. Tämä kuoppa on täynnä ristiriitaisia tunteitamme, sellaisia kuten viha ja kiukku. Ne pitävät meitä otteessaan ja estävät meitä toimimasta. Miten tällaisesta voisi vapautua?

Buddhalaisen meditaatioperinteen mukaan kaksi asiaa voi auttaa meitä: Samatha ja Vipassana. Vaikka tässä artikkelissa tutustumme jälkimmäiseen, täytyy silti korostaa, että kaikki perustuu Samathan harjoittamiselle. Jos emme pääse kosketuksiin tunteidemme kanssa, emme voi aidosti saavuttaa Vipassanaa. Tämä koskee erityisesti henkilökohtaisen kasvun tavoittelemista.

On merkillepantavaa, että vain mielenrauhan kautta voi oivaltaa uusia asioita. Itsetuntokin paranee. Tämä auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme ja paljastaa lopulta vastaukset mieltämme vaivaaviin kysymyksiin.

Mitä Vipassana-meditaatio on?

Ne, jotka eivät tiedä meditoimisesta paljoakaan luulevat epäilemättä, että kaikki meditointi on samanlaista. Aloittelija ajattelee helposti, että meditointi on vain istumista ja rentoutumista tietyssä asennossa silmät kiinni. Mutta Vipassanan harjoittajien mielestä se pitää erottaa muista meditaatiotavoista.

  • Asiantuntijoiden mukaan Vipassanaa on harjoitettu jo yli 2 500 vuotta sitten. Kirjoitettujen lähteiden perusteella se on alkujaan peräisin Intiasta.
  • Sana vipassana merkitsee asioiden selkeää havaitsemista eli niiden näkemistä sellaisina kuin ne todella ovat.
  • Pohjimmiltaan juuri tämä auttaa meitä oivaltamaan asioita, mikä vuorostaan auttaa kitkemään harhaluuloja ja vääriä uskomuksia.
  • Yksi Vipassana-meditaation periaatteista on, että elämä on monikerroksista. Vain meditaation avulla on mahdollista harjaannuttaa silmänsä näkemään kirkkaasti noiden kerrosten läpi.
Some figure

 Miten Vipassana-meditaatiota harjoitetaan?

Vipassana-meditaatio vaatii harjoittajaltaan aivan tietynlaista asennoitumista. On unohdettava kaikki mitä ennestään tietää tai luulee tietävänsä meditoimisesta. On karkoitettava mielestään kaikki meditoimiseen liittyvät ennakkoluulot ja -odotukset.

Meditaatio on keino, jolla voi kirkastaa omia tavoitteitaan. Sen avulla voi tyhjentää mielensä ja olla aiempaa vastaanottavaisempi uudelle tiedolle ja kokemuksille. On syytä muistaa, että mieli voi olla hyvin petollinen. Joskus jäämme jumiin ajatusten, käsitysten ja uskomusten monimutkaiseen vyyhtiin. Tällöin on vaikeaa olla avoin meitä ympäröiville asioille. Vipassana-meditaatio kuitenkin vaatii avointa mieltä.

  • Vipassana-meditaatiossa oman mielen tutkiskeluun yhdistetään hengitysharjoituksia. Hengitysharjoitusten aikana tarkkaillaan kehon tuntemuksia.
  • Tämän lisäksi harjoituksessa keskitytään katsomaan jotakin pientä yksityiskohtaista asiaa, kuten kynttilän liekkiä tai muuta vastaavaa. Tällä tavoin voi havainnoida, kuinka mieli vaeltaa ja harjoittaa samalla aistimus- ja havainnointikykyään.
  • Samoin sisään- ja uloshengityksen aikana tarkkaillaan kehon fyysisiä tuntemuksia. Aivan kuin skannaisimme vartalomme pala palalta ja pystyisimme näkemään kaikki tuntemuksemme.

Henkinen osuus

Nyt olemme käyneet läpi Vipassana-meditaation fyysisen puolen, ja on aika keskittyä meditaation henkiseen osuuteen. Siinä paneudutaan johonkin tiettyyn kysymykseen tai tarkkaillaan jotain ulkoista tapahtumaa. Tarkkailun kohteena on se, mitä on sisällä. Mieli täytyy puhdistaa peloista, ideoista, ajatuksista ja uskomuksista. Kun niistä päästää irti, mieli voi rentoutua.

Jotkut vertaavat Vipassana-meditaatiota villin norsun kesyttämiseen. Aluksi norsu on vauhko ja rauhaton. Mutta jos sitä lähestyy hyväntahtoisesti, se avautuu ja muuttuu vastaanottavaiseksi.

Some figure

Lopuksi

Vipassana-meditaation harjoittamisesta on monia hyötyjä. Meditaation suuntana se on yksi perustekniikoista ja saa harjoittajansa näkemään asiat uudessa valossa. Sen ansiosta elämästä tulee tiedostavampaa. Vipassana-meditaatio auttaa näkemään asiat sellaisina kuin ne todella ovat.

Kaikkein edistyneimmät Vipassanan harjoittajat voivat saavuttaa Vipassanan syvän ymmärtämyksen. Siinä mennään vielä hieman syvemmälle mielen ja kehon välisen yhteyden tutkimisessa. Syvän ymmärtämyksen kuuteentoista vaiheeseen kuuluu muun muassa sen ymmärtäminen, että henkisellä ja fyysisellä olotilalla on syy-seuraussuhde mielen epäpuhtauksien kanssa.

Vipassana-meditaatio on loistava keino tasapainoisen ja avoimen mielen saavuttamiseksi.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.