Viisi sellaisten ihmisten luonteenpiirrettä, jotka eivät koe olevansa rakkauden arvoisia

Ihmisten, jotka eivät tunne olevansa rakkauden arvoisia, on vaikea pyytää palveluksia. He tuntevat olonsa todella hyväksi kun he saavat muiden huomion, mutta samalla he kokevat, etteivät he vain ansaitse sitä.
Viisi sellaisten ihmisten luonteenpiirrettä, jotka eivät koe olevansa rakkauden arvoisia
Gema Sánchez Cuevas

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Gema Sánchez Cuevas.

Viimeisin päivitys: 10 syyskuuta, 2021

Ihmiset, jotka eivät tunne olevansa rakkauden arvoisia, rakentavat usein elämänsä siten, että heidän suorituskykynsä rajoittuu pahasti. Itsetunnon puute osoittautuu kuitenkin suureksi kompastuskiveksi heidän henkilökohtaisen kehityksensä polulla.

Lisäksi niillä ihmisillä, jotka eivät koe olevansa rakkauden arvoisia, on myös vaikeuksia luoda terveitä suhteita muihin. Tästä syystä se riski, että he joutuvat myrkylliseen tai ikävään ihmissuhteeseen, kasvaa.

Muutoksen kannalta on tärkeää, että he tuntevat olevansa rauhassa itsensä kanssa. Jos näin ei tapahdu, heidän on vaikea jatkaa kasvuaan ja saavuttaa minkäänlaista tasapainoa tai vakautta elämässään.

Ihmisissä, jotka eivät tunne olevansa rakkauden arvoisia, on joitain yhteisiä piirteitä. Tässä on viisi niistä.

“Ihmisen olo ei voi olla mukava, jos hän ei hyväksy itseään.”

Mark Twain-

1. Halu miellyttää muita on suuri

Ihmiset, jotka eivät tunne olevansa rakkauden arvoisia uskovat, että heidän on mentävä ylimääräinen kilometri saadakseen hyväksynnän muilta. He investoivat paljon resurssejaan tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Tämä ilmenee jatkuvassa halussa miellyttää muita.

Heille sosiaalinen vahvistaminen on erittäin tärkeää. Se, että joku tunnistaa heidän työnsä tai sen arvon, on osoitus siitä, että työ on kannattanut. Toisaalta he tuntevat todellista kritiikin pelkoa. Tämä johtuu siitä, että heillä on taipumus ottaa kritiikki hyvin henkilökohtaisesti. Heidän sisimmässään on äärimmäisen voimakas sosiaalisen hylkäämisen pelko.

Ihmisillä, jotka eivät tunne olevansa rakkauden arvoisia, on yleensä matala itsetunto.

2. Epäily halvauttaa heidät

Toinen piirre, joka luonnehtii ihmisiä jotka tuntevat etteivät he ole rakkauden arvoisia, on jatkuva itsensä epäily siitä, mitä he ajattelevat, tuntevat ja ovat. Heidän pelkonsa olla väärässä on toistuvaa ja voimakasta. He näkevät mahdollisuudet tai haasteet ansoina, joissa he voivat mennä pieleen ja osoittavat näin muille, kuinka vähäisiä he todella ovat. Siksi he epäröivät ennen kuin ryhtyvät mihinkään asiaan, johon voi liittyä riskejä.

Näissä tapauksissa henkilö lähtee ajatuksesta, että hänen mielipiteensä eivät oikeastaan ole kovin arvokkaita. Tästä syystä hän mieluummin pitää ne omana tietonaan. Hän välttelee niiden tarkentamista ja pitää mieluummin kiinni muiden mielipiteistä. Kun hän työskentelee tiimissä, hän yleensä jättää päätöstenteon muiden tehtäväksi. Hän tuntee olonsa paljon mukavammaksi, kun hänelle annetaan helppoja tai vaatimattomia tehtäviä.

3. He eivät kysy, eivätkä varmasti vaadi

Tällaisten ihmisten on erittäin vaikea pyytää mitään. Tämä tarkoittaa toisinaan sitä, että heidän on tehtävä äärimmäisen kiireellisiä viime hetken pyyntöjä. Luonnollisesti tämä jättää hyvin vähän liikkumavaraa niille, jotka haluavat auttaa heitä.

He uskovat, että he eivät ansaitse muiden apua. Samaan aikaan heillä on taipumus ajatella, että avunpyyntö heijastaa heikkoutta.

Lisäksi he pelkäävät konfliktia, joka voi syntyä, jos he esittävät pyynnön ja se hylätään. Tässä mielessä he yrittävät vaikuttaa mahdollisimman vähän muiden elämään. He ajattelevat “jos he pysyvät kaukana minusta, minun on helpompi piiloutua ja he eivät näe heikkouksiani”.

Huolestunut nainen katselee ulos ikkunasta

4. He piilottavat tunteensa

Ihmiset, jotka eivät tunne olevansa rakkauden arvoisia, myös piilottavat tunteensa. He antavat vähän arvoa tunteilleen, aina siihen pisteeseen asti, että he monesti jättävät ne kokonaan huomiotta. Näissä tapauksissa heillä on taipumus tuntea olevansa aina jonkin verran kontekstin ulkopuolella, väärässä paikassa, tai he uskovat että muita haittaa heidän läsnäolonsa.

Heidän on erittäin vaikea ilmaista tunteitaan. Tämä johtuu siitä, että heistä tuntuu että heidän tunteillaan ei ole oikeastaan väliä. Lisäksi he pyytävät usein anteeksi tilanteissa, joissa he havaitsevat että he eivät voi enää pitää tunteitaan sisällään. Tämä koskee erityisesti tunteita, joihin liittyy väittämistä, kuten vihaa.

5. He arvostavat äärimmäisyyksiin niitä, jotka tarjoavat heille huomiota

Vaikka se jollain tavalla tuntuu ristiriitaiselta, ihmiset, jotka eivät tunne olevansa rakkauden arvoisia, luovat vahvat emotionaaliset siteet muihin. Ei kuitenkaan ole harvinaista, että he jättävät huomiotta epäkunnioituksen, jota he saattavat kohdata. He oikeastaan näkevät sen vain yhtenä haavana muiden muassa, joka on aiheutettu heidän pahoinpidellylle psyykkiselle keholleen. Samaan aikaan heillä on taipumusta yliarvostaa jokaista, joka tarjoaa heille huomiota ja kiintymystä.

Heistä voi tuntua siltä, että toisella ihmisellä on sitä, mitä häneltä itseltään puuttuu: kiintymystä itseään kohtaan. Valitettavasti tämä ei useinkaan johda suurempaan itsensä arvostukseen, vaan yritykseen rakentaa symbioottinen suhde. Heidän on todellakin äärimmäisen helppo idealisoida toinen henkilö ja tulla myöhemmin tästä riippuvaiseksi.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Bourbeau, L. (2003) Las cinco heridas que impiden ser uno mismo. OB Stare.
  • Stamateas, B. (2012). Heridas emocionales. B De Books.
  • Vallespir, N. (2018). Del amor al amparo: La envoltura amatoria del cuerpo. Revista uruguaya de Psicoanálisis (en línea), 127, 125-142.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.