7 tapaa tunnistaa myrkyllinen avioliitto

Avioliitto muuttuu myrkylliseksi silloin, kun ainakin toinen pariskunnan osapuolista kärsii enemmän kuin mitä hän on onnellinen. Pahasta olosta kasvaa rutiini ja terveellinen tunneyhteys kumppanin kanssa on mahdotonta. Raja myrkyllisen ja ongelmallisen avioliiton välillä on hyvin pieni. Siksi meidän on oltava tarkkana ja osattava tunnistaa ne merkit, jotka kertovat että kyseessä on myrkyllinen avioliitto.
7 tapaa tunnistaa myrkyllinen avioliitto
Fátima Servián Franco

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Fátima Servián Franco.

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Emotionaalinen riippuvuus, takertuva käyttäytyminen, mustasukkaisuus, manipulointi tai säännöllinen riitely osoittavat, että suhde ei voi hyvin. Lisäksi nämä käyttäytymismallit viittaavat usein epätasa-arvoiseen tilanteeseen avioliitossa. Yksi määrää ja kontrolloi, siinä missä toinen pysyy varjossa ja voi joutua toisen osapuolen manipuloitavaksi ja hallitsemaksi.

Terve parisuhde tarjoaa iloa, onnea ja hyvinvointia. Myrkyllisessä avioliitossa taas toinen tai molemmat osapuolet tuntevat olevansa onnettomia, surullisia tai ahdistuneita suurimman osan ajasta, jonka he viettävät toisen ihmisen seurassa. Tämä kärsimys aiheuttaa suurta emotionaalista rasitusta sekä parisuhteessa että perheen ytimessä. Katsotaanpa seuraavaksi, mitkä ovat kaikkein tyypillisimmät signaalit, jotka kertovat meille että kyseessä on myrkyllinen avioliitto.

“Meidät on saatu uskomaan, että jokaiselle meistä löytyy meitä täydentävä osapuoli, ja että elämällä on merkitystä vasta silloin, kun olemme löytäneet tämän toisen puolikkaan. Meille ei ole kerrottu, että olemme syntyneet kokonaisina, ja että kukaan elämässä ei ansaitse kantaa harteillaan vastuuta täydentää sitä, mikä meiltä puuttuu.”

-John Lennon-

Emotionaalinen riippuvuus luo myrkyllisiä siteitä

Emotionaalinen riippuvuus on psykologinen ansa, joka vie mukanaan mahdollisuuden tuntea olomme onnelliseksi toisen ihmisen kanssa. Emotionaalisesti riippuvaiset ihmiset kykenevät tunnistamaan kaltoinkohtelun ja vähättelyt josta he kärsivät päivittäin, mutta heillä ei ole kykyä panna loppua sille henkiselle riippuvuudelle, jota he tuntevat kumppaniaan kohtaan. He jopa pyytävät anteeksi asioista joita eivät ole tehneet, he ovat kuuliaisia ​​ja huolehtivat kaikenlaisista yksityiskohdista niin, että toinen tuntee olonsa aina mukavaksi, vaikka tämä tarkoittaisi samalla sitä, että ihminen itse joutuisi luopumaan omasta onnellisuudestaan ja hyvinvoinnistaan. Emotionaalisesti riippuvaisen ihmisen aikomuksena on voittaa puolelleen muiden hyväksyntä ja kiintymys.

Emotionaalisesti riippuvaisen ihmisen aikomuksena on voittaa puolelleen muiden hyväksyntä ja kiintymys

Emotionaalisen riippuvuuden perustana on mahdollisesti ihmisen alhainen itsetunto, mikä johtaa riippuvaisuuteen sen idean syntymisestä, joka kertoo ihmiselle ettei hän ole samanarvoinen kumppaninsa kanssa. Nämä ihmiset ovat kriittisiä itseään kohtaan ja tuntevat siksi syyllisyyttä – ja jopa siitä halveksunnasta, jota he voivat vastaanottaa kumppaniltaan. Tällaiset ihmiset eivät tiedä, että toisen halveksuminen kasvaa lähes samassa suhteessa kuin hänen oma suhtautumisensa kumppanille alistumista kohtaan.

Emotionaalisesti riippuvainen ihminen palaa aina uudelleen ja uudelleen tähän myrkylliseen ihmissuhteeseen, samalla tavalla kuin huumeesta riippuvainen ihminen repsahtaa käyttämään huumeita uudestaan. Jokaisen käännöksen jälkeen tilanne huononee, lisäten halveksuntaa parisuhteen sisällä sekä vähentäen samalla toisesta riippuvaisen ihmisen omaa ihmisarvoa ja itsetuntoa.

Ei ole olemassa riittävää rakkautta, joka kykenisi täyttämään sellaisen ihmisen tyhjyyden, joka ei rakasta itseään.

Myrkyllinen avioliitto – kuinka sen voi tunnistaa?

Rakkaus ja riippuvuus ovat ristiriidassa ja jos ne esiintyvät suhteessa samanaikaisesti, ne tuhoavat toinen toisensa. Jos näin tapahtuu, ja vaikka parisuhde säilyisi, rakkaus menettää valoaan aina siihen pisteeseen saakka, jossa siitä kasvaa ihmiselle välttämätön tilanne, joka määrittelee oman hyvinvoinnin ja onnellisuuden. Tämä ilmiö puolestaan johtaa kunnioituksen ja hallinnan pakkomielteen rajojen ylittämiseen, jotka yhdessä sen tarpeen kanssa, jota emotionaalisesti riippuvainen ihminen tuntee tullakseen hyväksytyksi, ottavat parisuhteen ohjakset käsiinsä.

Häiritsevät tunteet ja myrkylliset parisuhteet on tunnistettu riskitekijöiksi joidenkin sairauksien ilmenemisessä.

Rakkaussuhteissa riitoja syntyy aina. Siinä ei ole mitään vikaa, että meillä on erilaisia ​​mielipiteitä ja ilmaisemme ​​niitä kumppanillemme. Ongelma syntyy kuitenkin siitä, kun riidoista, väittelyistä ja kiistoista tulee rutiineja ja rajat lakkaavat olemasta. Seuraavaksi esittelemme 7 merkkiä, jotka kertovat, että kyseessä voi olla myrkyllinen avioliitto.

  • Avioliitossa ei ole keskinäistä kunnioitusta.
  • Yhdellä parisuhteen osapuolista on suurempi valta toiseen osapuoleen nähden.
  • Parisuhteessa ei nähdä vaivaa kumppanin onnellisuuden ja hyvinvoinnin eteen.
  • Pakkomielteinen käyttäytyminen sekoitetaan rakastuneena olemiseen.
  • Puolisoa syytetään kaikesta ja tapahtui mitä tapahtui, vika on aina toisessa.
  • Pariskunnan käyttäytymismallit ovat ennen kaikkea perusteltuja.
  • Riidoista ja kiistoista on tullut jatkuva osa parisuhdetta.
Häiritsevät tunteet ja myrkyllinen avioliitto on tunnistettu riskitekijöiksi, jotka suosivat joidenkin sairauksien ilmenemistä

Kaikki nämä merkit luovat pahan olon ilmapiirin, joka estää terveen siteen ylläpitämisen. Ne eivät tee kenellekään hyvää, ja mikä pahinta, samalla ne tekevät myös paljon haittaa; jopa niin paljon, että niistä voi syntyä patologista haittaa. Tästä samaisesta syystä onkin todella tärkeää, että opimme olemaan emotionaalisesti riippumattomia, itsenäisiä ihmisiä, joilla onni lähtee aina omasta itsestämme. Tällä tavalla pystymme tuntemaan olomme onnellisiksi ilman muita ja voimme toimia hyvinvoivan parisuhteen luojina.

Riippuvuus sitoo ja manipuloi, emotionaalinen itsenäisyys taas antaa siipien lentää. Tämän vuoksi on tärkeää, että pyrimme huolehtimaan ja rakastamaan itseämme laadukkaampien ja terveempien ihmissuhteiden rakentamiseksi.

Et voi riippua toisesta ihmisesta ollaksesi onnellinen; mikään suhde ei anna sinulle sitä rauhaa, jota et ole muodostanut omassa sisimmässäsi.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.