Logo image
Logo image

Vasenkätisen aivot: erot aivojen toiminnassa

5 minuuttia
Oikeakätisten ihmisten maailmassa vasenkätisen aivot ovat poikkeus ja siksi niiden onkin opittava tekemään erilaisia mukautuksia. Puhumme erilaisten strategioiden luomisesta ja harjoittamisesta, jotka voisivat tehdä vasenkätisen aivoista psykomotorisella ja kognitiivisella tasolla vieläkin taitavammat.
Vasenkätisen aivot: erot aivojen toiminnassa
Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Oletko koskaan miettinyt niitä vaikeuksia, joita vasenkätisen aivot kohtaavat “oikeakätisten ihmisten maailmassa”? Tällä hetkellä suurin osa malleista ja pohjista on suunnattu nimenomaan oikeakätisille ihmisille.

Vaikka meillä on tänä päivänä käsissämme erilaisia työkaluja, jotka ottavat huomioon myös vasenkätiset ihmiset, kaikilla ei kuitenkaan ole pääsyä niihin. Tämä tuo mukanaan mukautumisen tarpeen sellaisille ihmisille, joilla vasemmalla puolella on hallitseva asema; eli toisin sanoen heillä on vasenkätisen aivot.

Tästä syystä pyrimme tässä artikkelissa vastaamaan, millaisia erityispiirteitä vasenkätisillä aivoilla on kehittyneiden sopeutumistarpeiden lisäksi. Yritämme myös ymmärtää, kuinka vasenkätiset ihmiset määrittävät toimintansa aivojen tasolla ja miten tämä voi muuttua; tietysti ottaen huomioon laajan kirjon erilaisia muuttujia, aina ihmisen anatomiasta päivittäisten toimintojen suorituskykyyn.

Some figure

Vasenkätisen aivojen lateraalisuus

Voimme sanoa, että vasenkätinen ihminen on sellainen henkilö, jolla hallitsevana tai etusijaisena asemana on kehon vasen puoli. Tästä syystä elimistö asettaa etusijalle aina hänen vasemman jalkansa, silmänsä, kätensä tai korvansa käytön minkä tahansa aktiviteetin suorittamiseen. Tämän määrittelee niin kutsuttu aivojen lateraalisuus.

Lateraalisuus kehittyy ihmisen psykomotorisista taidoista. Se sisältää sellaisia käsitteitä kuten kehonkuvan kehittämisen, lihasten kehityksen tiettyjen toimintojen suorittamiseksi sekä näiden toimintojen suorittamiseen tarvittavan tasapainon. Siksi vasenkätisen ihmisen elimistössä psykomotorinen prosessi on erilainen kuin oikeakätisen ihmisen elimistössä. Vasenkätinen ihminen vahvistaa ja antaa etusijaa vartalonsa vasemmalle puolelle, siinä missä taas oikeakätinen antaa samaa etusijaa vastakkaiselle puolelle.

Aivojen lateraalisuuden suhteen prosessi on erilainen. Tämän selittämiseksi on tärkeää selventää useimmissa aivoissa esiintyvää aivopuoliskojen preferenssiä. Vasemmalta aivopuoliskolta löytyy enemmän hallintaa esimerkiksi kielitoimintojen ja peräkkäisen tiedonkäsittelyn välillä. Oikea aivopuolisko puolestaan ​​keskittyy enimmäkseen tilaan liittyviin toimintoihin ja kehotietoihin.

Tästä syystä aivojen lateraalisuudella vasenkätisen aivoissa on yleensä sama organisaatio, mutta päinvastoin niiden toiminnallisuus on yleensä erilainen. Eli toisin sanoen se tapa, jolla kehon vasenta puolta on stimuloitu, on johtanut siihen, että kehonkuvan jakautuminen, lihasten kehitys sekä tasapaino stimuloituvat eri tavalla. Vasenkätisen ihmisen tapauksessa aivot priorisoivat oikean aivopuoliskon alueita jättämättä kuitenkaan huomiotta vasempaa aivopuoliskoa.

Tässä mielessä on tärkeää huomata, että aivojen lateraalisuuden täydellinen määritelmä osuu samanaikaisesti sen vaiheen kanssa, jossa ihminen (tai tässä vaiheessa vielä lapsi) alkaa oppia useita akateemisia taitoja, kuten lukemista ja kirjoittamista. Kyseessä on siis tapahtuma, jolla voi olla vaikutusta näiden taitojen kehitykseen.

Vasenkätisen aivot ja akateemiset taidot

Lateraalisuus tarkoittaa tietyn käden käyttöä akateemisissa toiminnoissa, kuten kirjoittamisessa. Tämän oppimisprosessin avulla herkkiä piirejä ja moottoreita syntyy kirjoittamiseen liittyvillä aivojen osa-alueilla.

Vasenkätisen ihmisen aivoissa, vaikka nämä piirit kehittyvät normaalilla tavalla, se voi aiheuttaa vaikeuksia tässä toiminnassa. Tämä johtuu siitä, että kirjoittamallaan tavalla vasenkätinen ihminen ei näe selvästi, mitä tekee. Tämä taas tekee hänestä alttiimman tekemään enemmän virheitä oppimisprosessissa sekä aiheuttaa myös muita vaikeuksia, kuten käden värjääntymistä lyijyllä tai musteella kirjoittaessa.

Toisaalta vasenkätinen ihminen voi kokea vaikeuksia myös lukemisessa. Tämä johtuu siitä, että aivojen luontainen suuntaus olisi lukea oikealta vasemmalle, toisin kuin miten sitä tehdään esimerkiksi suomen ja englannin kielillä eli vasemmalta oikealle. Tämä puolestaan aiheuttaa vaikeuksia lukemisen organisoinnissa, mikä voi ennakoida lapselle mahdollista viivästystä tämän taidon opettelussa.

Toinen vaikeus, mihin monet vasenkätiset lapset törmäävät kouluympäristössä on nopea väsymys, jota lapsella voi ilmaantua esimerkiksi lyijykynään ja paperiin liittyvien toimintojen sekä kädentaitojen, kuten leikkaamisen kanssa.

Näiden toimintojen kehittämisessä vasenkätiset aivot ovat yleensä hitaampia, koska tässä tapauksessa aivojen on laskettava linjojensa suunta. Samalla tavalla niiden on oltava myös huolellisempia, jotta käsi ei sotkisi kirjoitusta tai piirrustusta käden seuraaman linjan seurauksena.

Onko vasenkätisen aivoilla jotakin etua luovuuden suhteen?

Vasemmalle aivopuoliskolle ominaisia ​​piirteitä ovat visuaaliset taidot, luovuus, syntetisointikyky sekä taiteellinen kyky. Tästä syystä vasenkätisen aivot ovat monesti herkemmät, luovemmat ja mielikuvituksellisemmat.

Tämä johtuu siitä stimulaatiosta, jota tämä aivopuolisko tarjoaa sen kehittymisen aikana, mikä puolestaan voi antaa näille ominaisuuksille suurempaa merkitystä kehittäen samalla helpommin sellaisia tehtäviä, jotka vaativat enemmän luovuutta, kuten taidetta. Itse asiassa jotkut maailman tunnetuimmista taiteilijoista ovat myös olleet vasenkätisiä, näistä esimerkeistä voimme mainita muun muassa kuuluisat renessanssitaitelijat Leonardo Da Vinci, Rafael sekä Michelangelo.

Tästä huolimatta on tärkeää selventää, että myös oikeakätisen aivot ovat samalla tavalla kykeneviä kehittämään tätä kapasiteettia. On kuitenkin totta, että vasenkätisen ihmisen aivoilla, joilla tämä stimulaatio on jatkuvaa, voi olla joitakin etuja tämänkaltaisten taitojen ja kykyjen kehittämisessä.

Vasenkätisen aivojen psykologiset ominaisuudet

Toiminnallisten kuvien avulla tehdyssä tutkimuksessa on havaittu, että vasenkätisen ihmisen aivojen aivokurkiaisen koko on suurempi. Tutkijat ovat antaneet tälle ilmiölle myös selityksen, sillä voidakseen integroida tietoja asianmukaisesti sekä kehittää toimintoja sopivalla tavalla, vasenkätisen aivojen on luotava tähän tehtävään enemmän interhemisfäärisiä yhteyksiä.

Lisäksi on havaittu, että vasenkätisen ihmisen aivoissa ohjaamista ja suuntaamista sekä kiertoa hallinnoivat aistit ovat erilaisia. Toisin sanoen esimerkiksi sellaisissa toiminnoissa, joissa vasenkätistä pyydetään kääntämään esinettä, hän tekee sen myötäpäivään, kun taas oikeakätinen tekee sen normaalisti vastapäivään.

Lisäksi graafisen tiedon käsittelytapa suoritetaan vasenkätisen aivoissa oikealta vasemmalle. Nämä ominaisuudet taas tarjoava vasenkätiselle sellaisia etuja, kuten kolmiulotteisten esineiden helpompaa käsittämistä sekä tilallisen ja visuaalisen havainnollistamisen tarkempaa kehittämistä.

Toinen ominaisuus, joka on todettu niillä ihmisillä joilla hallitsevana puolena toimii vasemman puolen aivopuolisko, liittyy siihen, miten he saavat tietoa ympäristöstään. Vasenkätisen tapauksessa ihminen pyrkii muodostamaan kokonaiskuvan keskittyäkseen myöhemmin sen yksityiskohtiin. Tämä puolestaan helpottaa sitä, miten hän saavuttaa epätavanomaisia yhtenäisyyksiä tai ratkaisuja arkipäiväisiin ongelmiin.

Some figure

Vasenkätisen aivojen joustavuus ja mukautuvuus

Monissa tapauksissa vasenkätiset ihmiset elävät paineen alla, sillä he ovat joutuneet jo pienestä lapsesta lähtien sopeutumaan maailmaan, joka on tarkoitettu oikeakätisille. Sivuvaikutuksena tämä paine tekee monissa tapauksissa vasenkätisestä taitavamman psykomotorisella tasolla. Lisäksi se voi parantaa myös interhemisfäärisiä yhteyksiä helpottaen samalla uuden tiedon sisäistämistä ja oppimista.

Tämä sopeutumiskyky lisää myös joustavuutta ja etenkin kognitiivista joustavuutta, sillä se antaa vasenkätisen aivoille parempaa pätevyyttä useamman samanaikaisen tehtävän suorittamiseksi ja uusien asioiden löytämiseksi sekä muuttuviin vaatimuksiin mukautuvien ratkaisujen luomiseksi.

Yhteenveto

Vasenkätiset elävät maailmassa, joka on suunniteltu ja suunnattu oikeakätisille. Siksi heidän on monissa tapauksissa mukauduttava tähän ympäristöön. Tämä puolestaan saa vasenkätisen aivot harjoittamaan joitakin strategioita, jotka voivat tarjota niille kognitiivista etua tietyissä tilanteissa.

Vaikka lukemisen ja kirjoittamisen oppimisessa voi esiintyä joitakin vaikeuksia, aivojen kehittämien strategioiden avulla ne opitaan asianmukaisella tavalla. Samoin ne luovuuden edut, joita vasemman aivopuoliskon jatkuva stimulointi tuottaa, tekevät vasenkätisen aivoista ketterämmän ja mielikuvituksellisemman luomaan vaihtoehtoisia ratkaisuja.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Andrade-Valbuena, L. P. (2016). Diferencias en flexibilidad cognitiva entre zurdos y diestros manuales. Recuperado de https://reunir.unir.net/handle/123456789/4573
  • Pérez, J. A. P. (2009). Cerebro Derecho, Cerebro Izquierdo. Implicaciones Neuropsicológicas de las Asimetrías Hemisféricas en el Contexto Escolar. Psicología educativa, 15(1), 5-12.
  • Taco, C. L. A. (2014). Lateralidad zurda, un problema y una solución. Alétheia, 2(1), 29-38. https://doi.org/10.33539/aletheia.2014.n2.1089

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.