Logo image
Logo image

Tunteiden ymmärtämisen taide: empatia

2 minuuttia
Tunteiden ymmärtämisen taide: empatia
Viimeisin päivitys: 08 toukokuuta, 2017

Empatia on kykyä asettaa itsensä toisen ihmisen saappaisiin; ymmärtämällä visioita hänen todellisuudestaan ja asenteistaan ilman minkäänlaisia ennakkoluuloja.

Empatia ei ainoastaan auta muita, vaan myös itseämme.

Mitä on empatia ja miksi se on tärkeää?

Empatia on kykyä asettaa itsensä toisen saappaisiin ymmärtämällä heidän mieltään ja tunteitaan. Empatiakyky ei lähde niinkään omasta perspektiivistämme, vaan halusta päästä sisään toisen ihmisen ajatteluun, uskomuksiin, arvoihin…

Empatia lähtee validoinnista ja ymmärryksestä toisen ihmisen tunteiden todellisuudesta. Vaikka tunteemme ovat erilaiset tietyssä tilanteessa, tiedostamme toisen ihmisen tunteiden olevan silti yhtä päteviä.

Pukeaksemme ajatuksen toisenlaisiin sanoihin, katsotaan tätä esimerkkiä; yhdelle ihmiselle kasvaminen ilman sisaruksia voi olla vähäpätöinen juttu, kun taas toinen ei osaisi kuvitellakaan elämää ilman sisaruksia. Tässä tilanteessa empaattinen ihminen kykenee poistumaan “tärkeyden mittakaavastaan” ymmärtääkseen toisen kärsimystä heidän “tärkeyden mittakaavassaan.”

Some figure

Empatian taso

Joillekin empatia tulee luonnostaan, toisille se voi olla täysin mahdotonta. Ole kuitenkin varovainen! Joskus sekoitamme empatian toiseen käsitteeseen, joka on kylläkin oleellinen osa empatiaa. Puhumme tunteiden tunnistamisesta.

Viittaamme tunteiden kuten surun, ilon, pelon ja vihan tunnistamiseen. Osa ihmisistä pystyy nopeasti tunnistamaan henkisen tilansa. Toisille asia voi kuitenkin olla niin vaikea, etteivät selkeimmätkään merkit omista tunteista herätä ymmärrystä.

Empatialla on monia myönteisiä vaikutuksia. Se esimerkiksi helpottaa viestintää, lohdutusta ja ongelmanratkaisua. Empatialla on kuitenkin myös toinen, negatiivinen ääripäänsä. Jatkuva toisen kengissä kulkeminen voi johtaa psyykkiseen irtautumiseen itsestämme. Usein tällaisella irtautumisella on kova hintansa.

On tärkeää harjoitella muiden asemaan asettumista, mutta emme kuitenkaan koskaan saisi hylätä itseämme. Toinen henkilö on aina toinen henkilö ja se myös pysyy sellaisena. Ensimmäisenä meidän tulee huolehtia itsestämme.

Empatian esimerkkejä

Saatamme olla hyvin empaattisia ihmisiä, mutta jos emme koskaan laita kykyämme käytäntöön, sen hyödyt ovat näkymättömiä. Listataanpa muutama esimerkki:

 • Osaamme kuunnella ja ymmärtää toisen tunteita ja olla roikkumatta omissa tunteissamme ja sanoissamme.
 • Emme käytä ainoastaan sanoja lohduttamiseen, vaan lisäksi käytämme halauksia, taputuksia olkapäähän, suukkoja ja yksinkertaisia kosketuksia saamaan toisen tuntemaan lohtua.
 • Kykenemme auttamaan ihmisiä ongelmissaan huumorimme avulla.
 • Ilmaisemme itseämme varovaisesti, samalla kunnioittaen toisen mielipiteitä. 
 • Emme näytä tylsyyden, ärsyyntyneisyyden tai turhautumisen merkkejä toisen kertoessa meille asioitaan.
 • Emme heitä ilmoille kommenttia tai vitsiä, jonka tiedämme häiritsevän toista.
 • Annamme vanhemman ihmisen tai lapsen tiedostaa että ymmärrämme heitä. Osoitamme, että todella kuuntelemme ja ymmärrämme heitä.
 • Autamme toisia selvittämään ongelmiaan ja meillä on kyky rauhoittaa heitä.
Some figure

Esimerkkejä empatian puutteesta

Toisaalta on olemassa myös aikoja ja tilanteita, jolloin emme osoita empatiaa.

 • Uskomme omien ongelmiemme olevan ainoita maailmassa.
 • Emme kuuntele muita.
 • Heitämme ilmoille ainoastaan negatiivisia kommentteja.
 • Emme kykene tarjoamaan hymyä, ystävällisiä eleitä tai muuta miellyttävää yhteyttä toiseen ihmiseen.
 • Joka kerta kun teemme jotakin toisille, odotamme saavamme heiltä myös takaisin.

Empatian harjoittelu on hyväksi, sillä se sallii meidän ymmärtää toisia. Meidän tulee kuitenkin olla varovaisia sen kanssa; emme koskaan saisi katkaista yhteyttämme itseemme.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.