Logo image
Logo image

Tunteet, jotka tekevät meistä väkivaltaisia

3 minuuttia
Tunteet, jotka tekevät meistä väkivaltaisia
Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Tunteet edeltävät aina käyttäytymistä. Ne saavat aikaan psykologisia laukaisuja ja henkisiä rakenteita jotka auttavat muistojen yhdistämisessä. Mutta mikä vielä tärkeämpää, tunteet toimivat ihmisen käyttäytymisen motivaattoreina.

Tunteet saavat meidät käyttäytymään monella eri tavalla. Ne voivat johtaa jopa väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Ollaksemme hieman tarkempia, eri tunteiden yhdistelmät voivat saada meidät käyttämään väkivaltaa, vaikka itse tunteet eivät tee meistä väkivaltaisia.

Tavallisesti me ymmärrämme tunteiden olevan psykofysiologinen reaktio jonka ihmiset kokevat yksilöllisesti. Mutta empatian ansiosta meidän tunteemme voivat myös olla tarttuvia. Voimme saada muut tuntemaan samalla tavalla kuin me itse tunnemme.

Tätä tapahtuu myöskin ryhmätasolla. Ryhmä ihmisiä voi tuntea samaa tunnetta. He voivat tuntea syyllisyyttä tai vihaa toista ryhmää kohtaan. Tämä on lähtökohta tunteiden ymmärtämiselle jotka saavat ihmiset väkivaltaisiksi.

ANCODI -hypoteesi

ANCODI -hypoteesi on nimetty kolmen tunteen mukaan: vihan (anger), halveksinnan (contempt) ja vastenmielisyyden (disgust). Kyseisen hypoteesin mukaan nämä kolme tunnetta voivat saada ihmiset käyttämään väkivaltaa. Vihamielisyys ja väkivalta ovat vihan ja raivon seurausta.

Ihmiset käyttävät eri kertomuksia levittääkseen tunteita. Kertomukset voivat olla tapa muuttaa ne ryhmän tunteiksi. Eräs esimerkki on vihapuhe vähemmistöryhmiä vastaan, tai ryhmiä vastaan joita pidetään vihollisina.

Some figure

ANCODI -hypoteesi ehdottaa, että menneet tapahtumat tai historialliset kertomukset saavat aikaan suuttumusta, joka puolestaan saa aikaan vihan tunnetta. Ryhmä arvioi nämä tapahtumat uudestaan moraalisen ylemmyyden näkökulmasta, joka viittaa toisen ryhmän moraaliseen alempiarvoisuuteen.

Tämä puolestaan johtaa halveksintaan ja ylenkatsontaan. He näkevät toisen ryhmän erillisenä ja he ajattelevat toisen ryhmän ansaitsevan välttelyä ja hylkimistä. Äärimmäisissä tapauksissa tämä johtaa ajatukseen koko ryhmän tuhoamisesta. Tunteet jotka johtavat väkivaltaan seuraavat kolmevaiheista prosessia, jota me kuvailemme seuraavaksi.

Vihaan perustuva närkästys

Ensimmäinen vaihe on vihan vaihe. Viha on tunne jota me ilmaisemme kaunan ja ärtyvyyden välityksellä. Me voimme nähdä vihan ulkoiset merkit kasvojen ilmeissä, kehonkielessä ja fysiologisissa reaktioissa. Tietyissä tilanteissa ihmiset ilmaisevat vihaa julkisella aggressiivisuudella. Hallitsematon viha voi vaikuttaa elämämme laatuun negatiivisesti.

Ensiksi, tietyt tapahtumat johtavat epäoikeudenmukaisuuden käsitykseen. Kyseiset tapahtumat saavat ihmiset etsimään syyllisiä osapuolia, olivat ne sitten yksittäisiä ihmisiä tai ryhmittymiä. Näissä tapauksissa ihmiset uskovat, että syyllinen ryhmä uhkaa “meidän” ryhmämme hyvinvointia tai “meidän” elämäntapaamme. Näistä tulkinnoista tulee vihalla latautuneita kunnes ne suunnataan syyllistä ryhmää kohtaan.

Halveksintaan perustuva moraalinen ylivalta

Seuraavassa vaiheessa me lisäämme sekoitukseen halveksinnan. Halveksinta on voimakas kunnioituksen ja tunnustuksen puutteen, tai vastenmielisyyden tunne. Halveksinta viittaa toisen ryhmän tai henkilön kieltämiseen ja nöyryyttämiseen. Siihen sisältyy myöskin “toisen” kykyjen tai moraalisen rehellisyyden epäileminen.

Halveksinnan tunteminen toista henkilöä tai ryhmää kohtaan tarkoittaa moraalisen ylemmyyden tuntemista heitä kohtaan. Henkilö joka tuntee halveksintaa toista kohtaan näkee tämän alempiarvoisena. Hän pitää tätä (ihmistä tai aihetta) arvottomana.

Ryhmät tulkitsevat uudelleen ensimmäisessä vaiheessa tunnistettuja tilanteita ja tapahtumia. He tekevät arvioinnin aikaisemmista tapahtumista moraalisen ylempiarvoisuuden asemasta. Tämä tarkoittaa sitä, että he ajattelevat “syyllisen” ryhmän olevan moraalisesti alempiarvoinen. Tämä puolestaan johtaa halveksinnan tunteeseen kyseenalaista ryhmää kohtaan.

Some figure

Inhoon perustuva eliminointi

Viimeisessä vaiheessa tulee mukaan inhon tunne. Saastumisen ja sairauksien pelko aiheuttavat tämän perusteellisen ja alkeellisen tunteen.  Se ei ole universaali pelkästään sen tunnistettavissa olevista merkeistä johtuen, mutta myöskin sen aiheuttajista johtuen. Samanlaiset asiat aiheuttavat inhoa joka puolella maailmaa, kuten lahoaminen. Inho on moraalinen tunne jota me käytämme usein oikeuttaaksemme uskomuksia ja moraalista käyttäytymistä.

Tässä vaiheessa ihmiset voivat taas arvioida tapahtumat ja päätyä johtopäätöksiin. Lopputulos on todella yksinkertainen: meidän on otettava etäisyyttä syyllisestä ryhmästä. Toinen mahdollisuus, myöskin väkivaltaisempi vaihtoehto, on se että kyseinen ryhmä on tuhottava. Tämä on kuitenkin äärimmäinen toimintatapa. Näissä tapauksissa ihmiset levittävät ympäriinsä ajatuksia käyttäen avukseen inhon tunnetta.

Kuten me voimme nähdä, tällä kolmen tunteen yhdistelmällä voi olla katastrofaalisia seurauksia. Tunteet jotka tekevät meistä väkivaltaisia perustuvat vääristyneisiin käsityksiin ja ne johtavat huonoihin lopputuloksiin ja äärimmäisissä tapauksissa vihamieliseen käyttäytymiseen. Tämän takia olisi todella tärkeää harjoittaa tunneälyä.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.