Tunneperäinen markkinointi ostaa tunteesi

Tunneperäinen markkinointi ostaa tunteesi

Viimeisin päivitys: 14 toukokuuta, 2017

Useimmat ostopäätökset perustuvat tunteisiin ja tunneyhteyden luomiseen asiakkaan kanssa. Ajan myötä tuotteiden myynti on muuttunut ja se on käynyt läpi erilaisia vaiheita. Toisen maailmansodan jälkeisestä “laiskasta” myynnistä myyntiosastojen kehittämiseen, ja sitä kautta myyntistrategioiden keksimiseen, eli markkinoiden ja kysynnän tutkimiseen. Nykyään voimme huomata selkeän eron markkinoinnin muutoksessa; tiedonsaannin helpottuessa tuotteen sijaan pyritäänkin myymään ja ostamaan aistimuksia. Toisin sanoen ostamme tunteita.

Mielenkiintoisimpien ja tunnepitoisimpien kokemusten myynti on todellinen haaste nykypäivän markkinoijille.

Mitä on tunneperäinen markkinointi?

Tunneperäinen markkinointi on hiljattain noussut osa-alueeksi, joka keskittyy ihmisten tunteisiin, arvoihin ja aisteihin. Sen tarkoituksena on luoda asenteita ja toimia, jotka ovat suotuisia tietylle tuotteelle. Toisin sanoen tunneperäinen markkinointi tutkii tunteidemme tyydyttämistä; päämääränä on saada ihminen ostamaan ainoastaan kyseistä tuotetta. Yritykset pyrkivät luomaan odotuksia kuluttajissa heidän tunteidensa kautta.

Hiljattain todistettiin, että lähes 99 % tekemistämme ostopäätöksistä lähtee impulssien, tunteiden ja aistien kautta. Tällöin järkevä logiikka hallitsee ainoastaan hyvin pientä osaa ostoistamme. Siksi puhummekin tunneperäisestä markkinoinnista, joka aiheuttaa kuluttajassa tunneperäisen motivaation nousun.

Brändit käyttävät tunneperäistä markkinointia erottuakseen joukosta. Yritys pyrkii tutkimaan useita vaiheita kuluttajien tarpeiden ja toiveiden tunnistamiseksi, ja lopulta yritys luo viestintästrategian välittääkseen tuotteen edut ja aineettomat ominaisuudet asiakkaille. Toisin sanoen tuotteesta tehdään sellainen, joka pakottaa kuluttajan ostamaan sen.

Lähes kaikki tuotteet tarjoavat samanlaisia etuja. Tästä syystä on ryhdytty levittämään tunneperäistä mainontaa, jolla korostetaan arvoja. Tuotteissa korostetut arvot pyrkivät vetoamaan kuluttajan tunteisiin, toiveisiin ja pyrkimyksiin. Avainasemassa toimii siis tunneperäisten suhteiden luominen.

Tulevaisuuden tuotteet tulevat vetoamaan mielemme sijasta sydämeemme. Yritys pyrkii vastaamaan kysymykseen: Minulla on asiakas, kuinka voin auttaa häntä?

Kuluttajat ja tunteet

Sekä taloustieteilijät että tutkijat tarkkailevat yksilöllistä käyttäytymistä. Yritykset hyödyntävät tietoa ihmisen tunteista luodessaan ja markkinoidessaan tuotteitaan. Prosessista voidaan käyttää termiä neuromarkkinointi, joka perustuu aivojen tutkimukseen ja hankintaprosessia säätelevän mallin ymmärtämiseen.

Asiantuntijat väittävät, että kuluttajien huomio saadaan tunteita herättävien kuvien avulla, ei järkevien argumenttien avulla. Mitä voimakkaampi asiakkaan tunne, sitä syvällisempi neurologinen yhteys hänen aivoissaan syntyy. Brändien ja yritysten tavoitteena onkin kattaa odotukset, jotka avaavat tien kuluttajan sydämeen. Tällöin on tarpeen tulkita kuluttajan ajatuksia, tunteita ja tunnelmia, jotka oleellisesti herättävät myös unelmia.

Toisin sanoen tunneperäiset markkinointistrategiat edellyttävät vaikutelmaa houkuttelelevista verkostoista. Nuo verkostot perustuvat iloon ja hyvinvointiin, joita yksilö voisi kokea elämänsä ainutlaatuisissa hetkissä ja tilanteissa. Erot brändien väliltä löytyvätkin juuri niiden rakentaminen tunteiden kautta.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.