Thomas Szasz, maailman radikaalein psykiatri

Thomas Szasz, maailman radikaalein psykiatri

Viimeisin päivitys: 11 tammikuuta, 2019

Unkarilaissyntyisen psykiatrin Thomas Szaszin nimi herättää monenlaisia tunteita psykiatrian piireissä. Häntä rakastetaan ja toisaalta vihataan. Häntä arvostetaan ja toisaalta epäillään. Kaikesta huolimatta hänen teoriansa mullistivat psykiatriaa 1960-luvulla.

Thomas Szasz syntyi Budapestissa, Unkarissa vuonna 1920. Kun hän oli 18-vuotias, hänen perheensä muutti New Yorkiin. He olivat juutalaisia ja heidän piti paeta natsien vainoja. Thomas Szasz erottui aina muista erinomaisena opiskelijana. Hän suoritti ensin tutkinnon fysiikassa ja jatkoi sitten opintojaan saavuttaen lääketieteen tohtorin arvon yhdysvaltalaisessa Cincinnatin yliopistossa.

“Ihmiskunnan vitsaus on erilaisuuden pelko ja kaikenlaisen poikkeavuuden torjuminen: monoteismi, monarkia, yksiavioisuus ja meidän aikakautemme yksioikoinen lääketiede. Käsitys siitä, että on vain yksi tapa elää ja vain yksi oikea tapa harjoittaa uskonnollisia, poliittisia, seksuaalisia ja lääketieteellisiä asioita, on perimmäinen syy ihmiskunnan suurimpaan uhkaan: oman lajinsa yksilöihin, jotka taipuvat varmistamaan oman lajinsa pelastumisen, turvallisuuden ja puhtauden.”

-Thomas Szasz-

Ollessaan 30-vuotias Thomas Szasz suoritti myös tutkinnon psykoanalyysissä Chicagon psykoanalyysin ja psykoterapian tutkimuksen ja opetuksen instituutissa (Chicago Institute for Psychoanalysis). Hänestä tuli myöhemmin psykiatrian emeritusprofessori Syracusen yliopistossa New Yorkin osavaltiossa. Hänet nimettiin merkittävän yhdysvaltalaisen psykiatrien ammatillisen järjestön, Amerikan psykiatrisen yhdistyksen (engl. American Psychiatric Association, APA), jäseneksi koko eliniäkseen.

Thomas Szasz ja myytti mielen sairaudesta

Ratkaiseva tekijä, joka sinkosi Thomas Szaszin maailmanmaineeseen käyttäytymistieteissä, oli hänen kirjansa “The Myth of Mental Illness” julkaiseminen. Tämä teos aiheutti paljon polemiikkia heti julkaisemisensa jälkeen vuonna 1961.

tekevät töitä miehen päässä

Thomas Szasz aloitti kritisoimalla DSM:ää, mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden diagnoosijärjestelmää, jota useimmat pitävät psykiatrian kiistattomana kulmakivenä. Tämä yhdysvaltalainen psykiatrian käsikirjana pidetty diagnoosijärjestelmä sisältää kuvauksen kaikista Amerikan psykiatrisen yhdistyksen luokittelemista mielen sairauksista ja mielentilan häiriöistä. Sen lisäksi että DSM luokittelee mielen sairauksia ja mielentilan häiriöitä, se antaa myös niille määritelmät ja suosittelee niihin hoitoja.

DSM luokitteli “poikkeaviin vaivoihin” homoseksuaalisuuden, avioeron, rikollisuuden ja monia muita niihin kuulumattomia nimikkeitä. Tämä on naurettavaa, sillä tätä psykiatrian manuaalia käytetään miljoonien ihmisten hoitamiseen ympäri maailmaa. Thomas Szasz kritisoi ankarasti tätä käsikirjaa. Hän oli jopa sitä mieltä, että tällä manuaalilla ei ollut lainkaan tieteellistä perustaa.

Thomas Szasz piti psykiatriaa sosiaalisen valvonnan muotona

Thomas Szaszin kiistellyin mielipide on se, että psykiatria on sosiaalisen valvonnan keino sen sijaan, että se olisi tieteenala. Thomas Szasz esitti tämän ajatuksen tunnetuimmissa teoksissaan ja yhä uudelleen elämänsä aikana. Hän oli sitä mieltä, että mielisairautta ei ole olemassa. Thomas Szasz väitti, että mieli ei voi sairastua, koska mieli ei ole fyysinen. Hänen mielestään syynä tähän on yksinkertaisesti se, että yhteiskunta kieltäytyy hyväksymästä joitakin käyttäytymisen muotoja. Tämän vuoksi nämä käyttäytymisen muodot leimataan “sairauksiksi”. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset tahtovat kaikkien käyttäytyvän siten kuin useimmat ihmiset käyttäytyvät. He kutsuvat tällaista käyttäytymistä “normaaliksi” käyttäytymiseksi.

Thomas Szasz sanoi myös selkeästi, että psykiatria ei diagnostisoi vaan pelkästään leimaa ihmisiä heidän sairauksiensa kautta. Hän vastusti ankarasti lapsuuden aikaisten sairauksien erittelemistä. Näihin kuuluu muun muassa viime aikoina paljon huomiota osakseen saanut aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö ADHD.

Thomas Szasz mullisti psykiatriaa ja politiikkaa

Toinen asia, jonka Thomas Szasz kyseenalaisti, oli psyykelääkkeiden käyttö. Hän esitti vastalauseensa siihen, että valtio saneli yhteiskunnalle, mitä psykoaktiivisia aineita voi käyttää ja mitä ei voi käyttää. Tämän vuoksi jotkut psykiatriset lääkeaineet ovat sallittuja, kun taas toiset aineet kuten marihuana ovat kiellettyjä. Tämä pätee edelleen, vaikka on tieteellisesti osoitettu todeksi se, että psykiatristen lääkkeiden käytöllä ja väärinkäytöllä on vakavia seurauksia.

polku aivoihin

Tämän vuoksi Thomas Szasz liittyi antipsykiatriana tunnettuun liikkeeseen, jonka David Cooper ja Ronald David Laing olivat perustaneet 1950-luvun loppupuolella. Hänen seuraajiinsa kuuluivat tunnetut älyköt kuten ranskalainen filosofi Michel Foucault, italialainen psykiatri, neurologi ja professori Franco Basaglia sekä espanjalainen televisiojuontaja Ramon Garcia. On kiistatonta, että Thomas Szasz takasi antipsykiatrian liikkeelle suurimman mahdollisen huomion.

Thomas Szasz puolusti erityisesti mielisairaiksi leimattujen henkilöiden yksilöllisiä vapauksia ja kansalaisoikeuksia. Hän oli sitä mieltä, että yhteiskunta on kautta aikojen syrjinyt mielenterveyden häiriöistä kärsiviä monin eri tavoin. Hän katsoi, että lääketiede hoiti heitä vain näennäisesti auttaen heitä elämään “normaalia elämää”.

Thomas Szaszin uskomukset ovat edelleen päteviä, vaikkakin DSM on saavuttanut kaikkien yleisen hyväksynnän. Biologisen psykiatrian soveltaminen ympäri maailmaa on vielä liian rajallista DSM:n määrittelemien mielentilan häiriöiden hoidossa. Olipa Thomas Szasz sitten oikeassa tai väärässä, meidän tulisi ottaa hänen näkökulmansa huomioon.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.