Taidot ammatillisen menestyksen saavuttamiseen

28.7.2017

Menestyksen polku vaatii osakseen sekoituksen useita tekijöitä, siitä ei ole epäilystäkään. Asiantuntijat sanovat, etteivät ammatilliset taidot ole niinkään välttämättömiä tavoitteen saavuttamiseksi, vaan ennemminkin ne mitä kutsumme ”pehmeiksi taidoiksi”.

Esimerkiksi saapuessasi työhaastatteluun: ”kovat” taidot ovat niitä, jotka saavat sinut astumaan ensimmäiseen tapaamiseen, mutta ”pehmeät” taidot määrittävät saatko työpaikan vai et.

Mikä on ero pehmeiden ja kovien taitojen välillä?

Ammatillisessa ympäristössä ”kovat” taidot ovat ne osaamisalueet, jotka liittyvät itse uraan tai yhtiöön, ja sallivat sinun onnistua tietyssä tehtävässä.

Esimerkiksi tietotekniikassa se tarkoittaisi ohjelmointikieliä ja niiden toteuttamista. Kirjoittamisessa puolestaan kyse olisi kielen tuntemisesta ja kyvystä välittää tunteita ja ajatuksia.

Voi olla, että kysyt nyt itseltäsi: miksi tuhannet ohjelmoijat ja kirjailijat eivät koskaan saavuttaneet uransa huippua ja miksi muut, kenties vähemmän lahjakkaat ihmiset saavuttivat menestyksen ja saivat tunnustusta?

Vastaus löytyy ”pehmeistä” taidoista. Merkitys, kyvyt ja ominaisuudet vaihtelevat työtavoista sosiaaliseen suorituskykyyn, aina itsetuntemukseen, johtajuuteen ja tunneälyyn saakka.

Nämä ovat taitoja jotka täydentävät niitä ”kovia”, mutta tekevät eron kauan odotettujen ja haluttujen tavoitteiden saavuttamisessa. Pehmeät taidot voivat olla läsnä jokaisessa ihmisessä, vaikkakaan ei ole montaa, jotka oikeasti osaavat ottaa hyödyn niistä.

Kuinka hyötyä pehmeistä taidoista

Pehmeät taidot ovat taitoja, käyttäytymismalleja ja tottumuksia, jotka erottavat sinut muista. Toisin sanoen ne erottavat sinut vertaisistasi, kollegoistasi ja kilpailijoistasi.

Voit käyttää niitä yrittäessäsi saadan uuden työpaikan, korotuksen tai ylennyksen. Ne ovat hyödyllisiä myös konfliktien ratkaisussa, projekteissa ja toisten ihmisten kanssa käydyssä vuorovaikutuksessa.

Tällä hetkellä suuret yritykset ympäri maailmaa eivät halua palkata ainoastaan päteviä ammattilaisia. He haluavat palkata ihmisiä, jotka osoittavat arvonsa, energiansa, sitoutuneisuutensa ja tehokkuutensa kaikilla työn osa-alueilla.

Sinulla voi olla kymmeniä todistuksia, tutkintoja tai sertifikaatteja, etkä siltikään onnistu saavuttamaan kovasti haluamaasi tavoitetta. Miksi? Koska sinun täytyy vielä työstää ja oppia pehmeitä taitojasi.

Mitä ovat menestyksen kannalta parhaat taidot?

  1. Sosiaaliset taidot: Kuten aiemmin mainitsimme, henkilö voi olla erittäin pätevä teoriassa, mutta jos se ei välity muille, on vaikeaa päästä pitkälle. Menestyneet ammattilaiset ovat heitä, jotka ymmärtävät mikä motivoi ryhmää. Tämä puolestaan muodostaa yhteyden ihmisten kanssa psyykkisestä näkökulmasta. Toisin sanoen he lisäävät kanssaihmistensä arvoa, eivät vain tietämystä. Ajattele parasta opettajaa, joka sinulla on koskaan ollut yliopistossa tai lukiossa. Oliko hän paras opettamaan tietämyksensä tietystä aineesta, vai koska hän oli mahtava persoona?
  2. Avoimuus kritiikille: On totta, ettei kukaan pidä kritisoinnista, etenkin jos ajattelemme olevamme täydellisiä tai erityisin päteviä siinä mitä teemme. Vieläkin enemmän silloin, kun kyse on työstä. Avoimuus erilaisille mielipiteille ja näkökulmille on välttämätöntä ammatillisen menestyksen saavuttamiseksi. Muista, että parhaat neuvot saattavat tulla vähiten odotetuista lähteistä. Henkilö, joka ei ole saman alueen asiantuntija eikä hänellä ole kymmeniä todistuksia roikkumassa seinällä, voi antaa sinulle uuden ja objektiivisen näkökulman siihen, mitä teet. Älä ota puolustuskantaa saadessasi kritiikkiä, sillä se tuomitsee sinut epäonnistumaan. Opi kuuntelemaan ja arvostelemaan kritiikkiä hiljaa ja ota siitä opiksesi.
  3. Tuottavat tavat: On olemassa lukuisia tuottavuutta tukevia tapoja, kuten rutiinien luominen tai esityslistojen ylläpito. Suurin osa menestyneistä ammattilaisista ei koskaan jätä aikataulujaan, satoi tai paistoi. He usein asettavat myös hälytyksiä muistuttamaan seuraavista kokouksistaan, ovat täsmällisiä ja toteuttavat päivittäistä työjärjestelmää, joka ei jätä tilaa häiriötilanteille. Rentoutumiseen, hauskanpitoon ja muuhun henkilökohtaiseen toimintaan heillä on aikaa toimistosta tai yrityksestä poistumisen jälkeen. Kotona on tärkeää muistaa nukkua, syödä hyvin ja unohtaa työhön liittyvät ongelmat. Pidä taukoja matkasi varrella, mikäli ne ovat välttämättömiä. Et voi suoriutua hyvin väsyneenä. Nämä kaikki ovat tuotteliaita tapoja.
  4. Sinnikkyys: Ensinnäkin, on tärkeää olla rehellinen itselleen ja tunnustaa virheensä ajoissa (mikä ei tarkoita oman hautansa kaivamista tai potkuja). Monet yritykset asettavat tämän tyyppiset arvot taitojen ja kykyjen edelle. He pitävät enemmän heistä, jotka myöntävät olleensa väärässä eivätkä tee samaa virhettä uudelleen, tai heistä joilla on rohkeutta sanoa ”en tiedä” tai ”en ymmärrä”. Ihmisyys on yksi niistä arvoista, jota monikansalliset yritykset arvostavat tänä päivänä. Joten menestyäksesi, sinun tulee olla rehellinen, objektiivinen ja vastuullinen, ja luottaa aina projektiisi.