Synektiikka ja luova ongelmanratkaisu

Kun meillä on ongelma joka meidän on ratkaistava, meidän tähän ratkaisuun suunnattu luovuutemme ja henkiset prosessimme ovat tiedostamattomia. Synektiikka tutkii näitä, ja muuttaa ne sovellettavaksi ongelmanratkaisun metodologiaksi.
Synektiikka ja luova ongelmanratkaisu
Andrés Navarro Romance

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Andrés Navarro Romance.

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Kun on kyse synektiikasta, luovuudesta ja ongelmanratkaisusta, aivot ovat kuin jäävuoren huippu: havaitsemme vain pienen osa kokonaisuudesta. Eli kun tämä elin havaitsee ongelman, sen on ratkaistava se. Huomattava osa henkisistä prosesseista jotka johtavat tähän ratkaisuun ovat tiedostamattomia, ja tässä synektiikka tulee mukaan peliin.

Sana synektiikka on peräisin kreikankielisestä sanasta synektikós, joka tarkoittaa ”erilaisten ja ilmeisesti irrelevanttien elementtien yhdistämistä”. Kyseessä on luova metodologia ongelmanratkaisua varten. Lisäksi yksi sen tavoitteita on hyödyntää tällaisen prosessoinnin ominaisuuksia. Tämä tarkoittaa aivoriihiä ja ongelmanratkaisumenetelmien keksimistä, jotka perustuvat kokemuksiin.

Viimeinen sovellettava ongelmanratkaisustrategia tulee pitkälti laskelmista, joista et ole tietoinen.

Scamper-menetelmä

synektiikka auttaa ongelmanratkaisussa

Synektiikan käsite yhdistettynä luovuuteen sai alkuperänsä Arthur D. Littlen teoksista 1900-luvun puolivälissä. Hänen tutkimuksiinsa perustuen tiedemiehet George M. Prince ja William J. J. Gordon viimeistelivät tämän tekniikan kaikkien ominaisuuksiensa ja strategisten osiensa kanssa. 

Tämän termin ensimmäinen etymologia vastaa kreikankielistä sanaa, joka tarkoittaa käsitettä ”ilmeisesti erilaisten ja irrelevanttien elementtien liittämistä ja yhdistämistä keskenään”.

Nykypäivänä, sen jälkeen kun tärkeä aukko organisatorisessa ympäristössä ja työympäristössä on täytetty, tämä termi on laajennettu synonyymi ongelmanratkaisulle ryhmän näkökulmasta ja luovuuden käyttämisestä ydinstrategiana. Siksi se kunnioittaa sen nimen tarkoitusta, sillä luovat ratkaisut saavutetaan synektiikan avulla. Niitä ei ole selitetty pelkkien osien loppusummalla.

Synektiikka ja luovuus: ominaisuudet ja tekniikat

Synektiikka, joka nähdään teoriana, sisältää useiden ihmisten integroidun toiminnan, jotka ryhmäkokoonpanosta peräisin käsittelevät ongelmien lähestymistapaa ja ratkaisuja. Kuten mainitsimme aikaisemmin, luovuudella on erittäin tärkeä osa tässä, ja se käyttää lähes tiedostamattomia psyykkisiä mekanismeja tietoisesti. Tässä piilee synektiikan toiminnallisuus.

Tämän tekniikan toteuttamisen tavoite on lisätä menestyksekkäiden ongelmanratkaisujen todennäköisyyttä. Tämä todennäköisyys kuitenkin muuttuu riippuen siitä, onko innovaatiota mahdollista kehittää ja minkä verran. Tämä perustuu myös ryhmän jäsenten synergiseen vaikutukseen.

Jos sovitulla ratkaisulla on rajattu sovellusalue, luovuus katoaa ratkaisusta. Siksi tavoiteltujen ratkaisujen täytyy olla sekä innovatiisia että täytäntöönpanokelpoisia.

Synektiikka ja luovuus perustuvat seuraaviin tiloihin:

  • Sama psyykkinen prosessi toimii kaikissa ratkaisunhakutilanteissa, oli kyseessä sitten taiteellisempi tai tieteellisempi näkökohta.
  • Innovatiivinen prosessi on luova prosessi, joka on konkreettisesti määritelty ja kuvailtu, ja sitä voidaan opettaa ja sitä voidaan ymmärtää.
  • Sekä yksilö että ryhmä suorittavat luovan prosessin samankaltaisella tavalla, ja yksilöiden innovaatiot täydentävät ryhmän innovaatioita.

“Sinä voit tehdä mitä minä en voi. Minä voin tehdä mitä sinä et voi. Ja yhdessä voimme tehdä suuria asioita.”

-Äiti Teresa-

Synektiikka yrittää asettaa sivuun sen mitä jo tiedämme, ja se antaa tien sille mitä pidämme outona. Tästä syystä tämä tekniikka pyrkii saamaan meidät kohti luovia ja innovatiivisia ratkaisuja tavallisten ratkaisujen sijaan.

hukassa

Synektiikka asettuu vastakkain yksilön kanssa käyttäen hänen omia henkisiä prosessejaan, jotka ovat piilossa rationaalisen ajattelun takana. Tämä asettaa yksilön yhteyteen henkisen sisällön kanssa, joka on piilossa syvällä alitajunnassa.

Analogiat

Saadaksemme nämä mekanismit toimimaan, meidän tulee huomioida ainakin viisi vaihetta tai tekniikkaa. Niiden tarkoitus on tutkia saman ongelman eri puolia, jotta pääsemme tavallisten ja odotetuimpien ratkaisujen tuolle puolen. Nämä tekniikat ovat:

  • Suora analogia. Tämä tapahtuu ongelmien suoran vertailun avulla. Sen tavoite on saada ongelma irti kontekstistaan ja asettaa se eri olosuhteisiin. Tarkoitus on pohtia ongelmaa laajemmin ja vapaammin.
  • Henkilökohtainen analogia. Tässä yksilöt puhuttelevat ongelmaa ensimmäisessä persoonassa, jotta he voivat samaistua siihen. Tässä yksilö voi eläytyä ongelmaan voidakseen ratkaista sen ja tunnistaa tunteet, jotka ovat osa tätä tapausta.
  • Päinvastainen analogia. Tässä tavoite on päästä eroon ongelmasta löytämällä käsitteitä, jotka ovat sitä vastaan. Tällä tavalla kyseinen ongelma voidaan määritellä ja uusia näkökulmia voidaan omaksua.
  • Symbolinen analogia. Tässä vaiheessa ongelmat määritetään sanoiksi runollisessa olemuksessa. Määrittelevien ydinsanojen löytäminen voi jo itsessään saada alulle keskustelua, jota ei ole koskaan ennen aloitettu.
  • Mielikuvituksellinen analogia. Tämä tilanne on samankaltainen kuin ongelma, mutta mielikuvituksellisesta näkökulmasta nähtynä, erillään konkreettisesta ja loogisesta ajattelutavasta. Tämä antaa uutta suuntaa tavallemme ajatella.

Lyhyesti sanottuna, näiden tekniikoiden soveltaminen voi johtaa erilaiseen ajatteluun ja tuoda meidät lähemmäs jotain epätavallista. Täten on mahdollista saavuttaa innovatiivisia ja tehokkaita ratkaisuja paremmalla todennäköisyydellä kuin mitä tavallisen aivoriihen avulla.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.