Logo image
Logo image

Pareton periaate lisää tehokkuuttasi

3 minuuttia
Pareton periaate lisää tehokkuuttasi
Viimeisin päivitys: 27 syyskuuta, 2017

Eräs kuuluisa Yhdysvaltain armeijan veteraani ja poliitikko on sanonut: “Menestyksen saavuttamiseen ei ole salaisuuksia. Se on valmistelun, kovan työn ja epäonnistumisista oppimisen seurausta.” Tätä lainausta tutkisteltaessa Pareton periaate saattaa vaikuttaa merkityksettömältä. Se, mitä tämä kuuluisa sosiologi puolestaan näytti kannattavan, oli tavoitteiden saavuttamista minimaalisin ponnistuksin.

Vilfredo Federico Pareto syntyi Pariisissa italialaiseen perheeseen. Kun Pareto esitti tämän kuuluisan periaatteen yli 100 vuotta sitten, monet ihmiset uskoivat siihen aivan kuin se olisi ollut laki. Katsotaanpa tätä periaatetta tarkemmin.

Pareton periaate

Pareton periaate tunnetaan myös 80/20 -sääntönä. Tämä johtuu siitä, että tämä italialaisfilosofi ja -sosiologi esitti, että 80 % hyödystä tulee 20 %:sta ponnistuksia. Tätä periaatetta voidaan soveltaa menestykseen millä tahansa elämänalueella, olipa sitten kyseessä yksilön henkilökohtainen, ammatillinen tai sosiaalinen elämä.

Pareto, joka oli myös aikansa kuuluisa taloustieteilijä, todella luotti tehokkuuteen. Hän ei uskonut kokoaikaista ponnistelua vaativaan panostukseen (jatkuva), vaan paremminkin suoritukseen, joka todella tuotti hyviä tuloksia (valikoiva).

Vaikkakin on räikeän yksinkertaistettua väittää, että Pareton periaate on tapa saavuttaa menestystä ilman vaivannäköä, se sisällyttää todellisen tuotteliaisuuden ja selkeän asianmukaisiin tehtäviin keskittymisen joka tasolla.

Pareto puhui ponnistelun vähentämisen puolesta monilla elämän osa-alueilla. Hän uskoi, että meidän tulisi yksinkertaisesti vahvistaa asioita, joista on seurauksena todella suuri hyöty. Siitä huolimatta, että 80/20 -sääntö oli yksinkertaistettu, hänen tutkimustensa tuloksena syntynyt päätelmä oli, että 15-25 % työponnistuksella voimme saavuttaa 75-85 % menestyksen.

Kuinka tulkita Pareton periaatetta?

Pareton periaatteella on selkeitä tosielämän sovellutuksia. Se yksinkertaisesti toteaa, että 80% seurauksista, jotka tapahtuvat meille, saa alkuperänsä 20 %:sta syitä. Pareto havaitsi muutamia ainutlaatuisia tilanteita. Yksi esimerkki näistä on, että 20 % väestöstä omistaa 80 % kaikesta varallisuudesta. Tämä, muiden havaintojen ohella, johti hänet ehdottamaan seuraavaa:

  • 20 % asiakkaista yleensä tuottaa n. 80 % yrityksen tuloista.
  • 80 % yksilön henkilökohtaisesta tyytyväisyydestä on seurausta 20 %:lta ihmisiä saadusta palautteesta. Nämä ihmiset kuuluvat heidän lähipiiriinsä. Heiltä yksilö vastaanottaa rakkautta, ystävyyttä, ymmärrystä jne.
  • Kuntoillessasi, ainoastaan 20 % toiminnasta tuottaa 80 % saamastasi hyödystä.

On järkeenkäypää, että Pareto uskoi 20 % ponnisteluista, mikäli ne ovat keskitettyjä, voivan tuottaa 80 % menestyksestä. Vastakohtaisesti, mikäli ponnistelut ovat huonosti hallittuja, menestyksen taso jää huomattavasti alhaisemmaksi. Tämä on totta, vaikka ponnisteluja olisikin toteutettu samassa määrin.

Sosiologina ja taloustieteilijänä Vilfredo Pareto aivan ilmeisesti perusti tutkimuksensa tosielämän esimerkkeihin. Hän esitti tavan tietoisesti hyödyntää tätä periaatetta, koska alitajuisesti teemme niin joka tapauksessa.

Some figure

Emme välttämättä tiedosta, että itse asiassa elämme Pareton periaatteen mukaan. Voimme kuitenkin helposti saada tämän selville. Saatat jo seurata tätä periaatetta, mikäli:

  • Delegoit toisille tehtävät, jotka eivät mielestäsi ole korkealla tärkeysjärjestyksessä.
  • Teet sitä mitä haluat, mutta et käytä suurinta osaa päivästä sen tekemiseen. 
  • Teet mitä toiset haluavat sinun tekevän, mutta käytät aina enemmän aikaa siihen, mitä sinä haluat tehdä.
  • Elät sekä teet työtä tavalla jolla haluat, ja teet niin niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa haluat olla.
  • Teet aktiviteetteja jotka vaativat paljon vaivannäköä, uhraamatta niille suurta osaa päivästäsi, ainoastaan tarvittavan ajan.

Kuten voimme yhdessä todeta, Pareton periaatteella voi olla mielenkiintoisia käytännön sovelluksia. Vaikka se vaatiikin ponnistelua ja kestävyyttä, tämä periaate myös epäsuorasti antaa meidän ymmärtää tehokkaan ajankäytön tarpeellisuuden. Se on eittämättä erinomainen sääntö, jota voidaan soveltaa jokapäiväiseen elämään. Se on yksinkertainen, täydentää yksilön todellisia vahvuuksia, ja mikäli hän kykenee optimoimaan tuon 20 % ponnistelun, tuloksia tulee saman tien.

Minulla ei ole onnea. Minulla on sinnikkyyttä, yritystä ja uhrauksia

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.