Logo image
Logo image

SPIN: sosiaalisen fobian inventaario

3 minuuttia
SPIN on yksinkertaisuutensa ja hyvien psykometristen ominaisuuksiensa ansiosta loistava vaihtoehto sosiaalisen fobian havaitsemiseen.
SPIN: sosiaalisen fobian inventaario
Viimeisin päivitys: 14 joulukuuta, 2022

Sosiaalinen fobia on todella rajoittava ahdistuneisuushäiriö. Sen ratkaisemiseksi on kehitetty tehokkaita hoitomenetelmiä, mutta ensin on välttämätöntä saada oikea diagnoosi. Sosiaalisen ahdistuksen mittaamiseen käytettävien menetelmien joukossa on SPIN, eli Social Phobia Inventory, tai suomeksi sosiaalisen fobian inventaario, joka on erittäin hyödyllinen työkalu.

Tämän inventaarion antamat tiedot eivät sinällään riitä, vaan niitä on aina täydennettävä syvemmällä arvioinnilla. Se on kuitenkin tehokas ensimmäinen askel sosiaalisen fobian havaitsemisessa. Seuraavaksi tarkastelemme tämän testin tärkeimpiä ominaisuuksia.

Some figure

Sosiaalisten tilanteiden pelko

Ennen kuin opimme testin rakenteesta ja mitä se erityisesti mittaa, meidän on selvitettävä, mikä sosiaalinen fobia oikeastaan on. Tälle ahdistuneisuushäiriölle on ominaista liiallinen ja irrationaalinen sosiaalisten tilanteiden pelko.

Pelko siitä, että muut ihmiset tuomitsevat tai arvostelevat kielteisesti, saa yksilön välttämään vuorovaikutusta. Vaihtoehtoisesti hän saattaa kestää sitä pakosta, mutta tuntee tilanteessa olonsa äärimmäisen epämukavaksi.

Tähän häiriöön voi liittyä fyysisiä oireita. Esimerkiksi punastuminen, vatsavaivat, suun kuivuminen ja muut ahdistuksen fysiologiset ilmenemismuodot. Sosiaalinen fobia aiheuttaa ihmiselle suurta kärsimystä, sillä meidän kaikkien on ainakin joskus oltava kanssakäymisessä muiden ihmisten kanssa.

Päivittäiset toimet, kuten puhelimella soittaminen, epävirallinen keskustelu tai syöminen julkisesti, voivat olla todellinen painajainen sosiaalisesta fobiasta kärsivälle. Lisäksi pelättyjen tilanteiden välttäminen vain lisää epämukavuutta ja kyvyttömyyden tunnetta. Tällä tavalla häiriö jatkuu ja jatkuu.

SPIN: Social Fobia Inventory

Rakenne

SPIN on yksinkertainen testi, joka on nopea tehdä. Se koostuu 17 toteamuksesta, jotka kuvastavat sosiaaliseen fobiaan liittyviä oireita. Testiä tekevän henkilön on valittava, millä intensiteetillä kukin toteamus tai oire ilmestyi hänen elämäänsä viimeisen viikon aikana. Vastausvaihtoehtoja on viisi, välillä 0 (ei olemassa) – 4 (vammauttava, eli se häiritsee vastaajaa äärimmäisen paljon).

Toteamukset käsittelevät tilanteita, jotka liittyvät pelkoon, välttämiseen ja yksilön kokemaan psyykkiseen epämukavuuteen. Testin antama kokonaispistemäärä vaihtelee 0 ja 68 pisteen välillä. Mitä korkeampi pistemäärä, sitä todennäköisemmin henkilö kärsii sosiaalisesta fobiasta.

SPIN-kysely

 1. Pelkään auktoriteettihahmoja.
 2. Minua häiritsee, jos punastun ihmisten edessä.
 3. Juhlat ja sosiaaliset tapahtumat pelottavat minua.
 4. Vältän puhumista tuntemattomien ihmisten kanssa.
 5. Kritiikin saaminen pelottaa minua kovasti.
 6. Vältän tekemästä asioita tai puhumasta ihmisille, koska pelkään että minut nolataan.
 7. Hikoilu ihmisten edessä aiheuttaa minulle tuskaa.
 8. Vältän pippaloita.
 9. Vältän toimintaa, jossa olen huomion keskipisteenä.
 10. Minua pelottaa puhua tuntemattomien kanssa.
 11. Vältän puheiden pitämistä.
 12. Tekisin mitä tahansa välttääkseni kritiikkiä.
 13. Sydämentykytys vaivaa minua, kun olen ihmisten lähellä.
 14. Pelkään tehdä asioita, kun ihmiset saattavat katsoa.
 15. Nolostuminen tai tyhmyyden näyttäminen ovat pahimpia pelkojani.
 16. Vältän puhumasta auktoriteettihahmoille.
 17. Vapina tai tärinä muiden edessä on minulle ahdistavaa.

Lyhennetty versio

Tästä kyselystä on laadittu lyhennetty versio, joka käyttää vain toteamuksia 6, 9 ja 15. Näihin kysymyksiin annetut vastaukset ennustavat 90 prosentilla sen todennäköisyyden, että henkilö kärsii sosiaalisesta ahdistuksesta.

Some figure

SPIN -kyselyn hyödyllisyys

Tällä instrumentilla on osoitettu olevan riittävät psykometriset ominaisuudet. Lisäksi sillä on hyvä luotettavuus ja validiteetti, ja se pystyy havaitsemaan tarkasti sosiaalisen ahdistuksen. Se näyttää myös pystyvän erottamaan sosiaalisen ahdistuneisuushäiriön yleistyneestä ahdistushäiriöstä. Siksi se on luotettava mitta.

Toisaalta se on seulontamenetelmä, joten sen kapasiteetti on rajallinen. Näin ollen, jos sen soveltamisen jälkeen ilmenee muita tuloksia, jotka ovat yhteensopivia sosiaalisen ahdistuksen kanssa, perusteellisempi arviointi muita instrumentteja käyttäen on tarpeen. SPIN -kyselyn tarjoamat tiedot ovat hyödyllisiä häiriön havaitsemiseen, mutta ne eivät riitä diagnoosiin ja hoitoon.

Saatuja tietoja on siis syytä verrata ja täydentää muilla arviointimenetelmillä. Siitä huolimatta sen tehokkaat ominaisuudet, jotka on lisätty sen yksinkertaisuuteen ja nopeuteen, tekevät SPIN -kyselystä loistavan vaihtoehdon.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Bravo, M. A., González Betanzos, F., Castillo Navarro, Á., & Padrós Blázquez, F. (2017). Evidencias de validez de la versión en español del Inventario de Fobia Social (SPIN). Universitas Psychologica16(2), 152-163.
 • Connor, K. M., Kobak, K. A., Churchill, L. E., Katzelnick, D., & Davidson, J. R. (2001). Mini‐SPIN: A brief screening assessment for generalized social anxiety disorder. Depression and anxiety14(2), 137-140.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.