Sano hyvästit ahdistukselle tietoisuustaidon avulla

Sano hyvästit ahdistukselle tietoisuustaidon avulla

Viimeisin päivitys: 17 marraskuuta, 2017

Ihmisillä on kykyä tuntea erilaista pelkoa kuin eläimillä on, nimittäin psykologista pelkoa. Sen suuri erikoisuus piilee siinä, että sillä ei ole mitään tekemistä oikean, objektiivisen tai välittömän vaaran kanssa. Tietoisuustaito voi auttaa sinua pääsemään yli tästä psykologisesta pelosta, johon viittaamme: ahdistus.

Psykologinen pelko viittaa aina johonkin mitä voisi tapahtua, tai johonkin mikä on jo tapahtunut, mutta voisi tapahtua uudestaan. Se ei viittaa mihinkään, mitä tapahtuu juuri tällä hetkellä.

Henkilön keho, joka kärsii tästä pelosta, on ”tässä ja nyt” -tilassa. Mutta heidän mielensä on tulevaisuudessa. Heidän mielensä odottaa mahdollisia todellisuuksia, tai menneiden todellisuuksien uusiutumista. 

nainen ja pelot

Tietoisuustaito ja ajattelun vaiva

Ajattelun vaiva viittaa mielen ja kehon koordinoimattomaan tilaan. Ajatukset kulkevat yhteen suuntaan, tunteet toiseen, ja fyysiset tuntemukset kolmanteen suuntaan. Tietoisuustaidon avulla pyrimme koordinoimaan nuo elementit täydelliseen harmoniaan.

Yksinkertaisesti sanottuna, emme elä nykyhetkessä. Itse asiassa, koemme elämän sirpaleisessa tasossa. Meidän havaintomme todellisuudesta on hajaantunut, repeytynyt ja vääristynyt. Sen lisäksi meillä on hairahduksia huomiossa sekä tulkitsemisessa. Ja lopuksi, patologinen ahdistus tulee peliin mukaan.

Ahdistuneen henkilön mielellä on oma elämänsä. Se elää erillään kehosta ja objektiivisesta todellisuudesta. Ahdistunut mieli pyrkii jatkuvasti välttämään tulevaisuuden vaaroja. Ja asia on näin aina siihen asti, kunnes elimistö alkaa kärsimään kaikennäköisistä eri ahdistuneisuushäiriöistä.

Ajattelun vaiva on koordinaation puutteen tila mielen ja kehon välillä. Ajatukset, tunteet ja fyysiset tuntemukset ovat kaikki eri taajuuksilla.

Ahdistus kokemusperäisenä välttämisenä tietoisuustaidossa

Tietynlaista käyttäytymisen tapaa, jota ahdistuksesta kärsivät ihmiset käyttävät, kutsutaan ”kokemusperäiseksi välttämiseksi” (tietoisuustaidon mukaan). Kokemusperäistä välttämistä esiintyy, kun henkilö ei toivo olevan yhteydessä tiettyihin kokemuksiin (ruumiilliset kokemukset, tunteet, ajatukset, muistot jne.). Siitä syystä henkilö muuttaa taajuuksia ja tapaa miten nuo tilanteet ilmenevät, sekä kontekstia, joka tuottaa niitä.

Kokemusperäinen välttäminen ei salli meidän olla yhteydessä tiettyjen kokemusten kanssa, ja se saa meidät muuttamaan niiden luontoa. Tämä edistää ahdistuneisuushäiriöitä.

Tällaiset toimet pyrkiä välttämään näitä kokemuksia johtavat täysin päinvastaiseen. Ne vain pahentavat tilaisuuksia, kunnes ne saavat henkilön entistä enemmän tuntemaan olevansa ilman kontrollia. Eli ihmisillä, joilla on huomattavissa kokemusperäisen välttämisen kuvioita, on vielä korkeampi mahdollisuus kehittää enemmän pelkoa.

Nämä ihmiset myös pakenevat enemmän odottamattomissa paniikkikohtauksissa kuin ihmiset, jotka hyväksyvät paremmin omat sisäiset kokemuksensa. Ajatusten ja tunteiden tukahduttaminen edistää selvästi yleistynyttä ahdistuneisuushäiriötä, erityisiä fobioita, sekä post-traumaattista stressihäiriötä.

mies on työntänyt päänsä kuivaan maahan

Kaikkein tärkeimmät ominaisuudet, jotka ovat yleisiä kaikille ahdistuneisuushäiriöille, ja johon tietoisuustaito on suoraan suunnattu, ovat:

  • Käyttäytymis- ja kokemusperäinen (selitetty jo yllä)
  • Kognitiivinen jäykkyys (toisin sanoin taipumus ajatella aina samalla tavalla, harkitsematta muita vaihtoehtoja)
  • Jäykkä vastauksien valikoima (aina saman asian tekeminen, jumissa oleminen)

Miten tietoisuustaito voi auttaa meitä vähentämään ahdistuksen vaikutuksia?

Ahdistuksen parantaminen tietoisuustaidolla on prosessi, joka sisältyy yhdistämisestä. Salliaksemme tämän tapahtua, kaikki erotetut ja eristetyt tai laiminlyödyt palaset tulisi yhdistää henkilön omatuntoon. Tietoisuustaito perustuu kolmeen peruspäämäärään hoitaaksemme ahdistusta:

  • Tietoisuuden laajentaminen kokemuksien kautta. Kyse on tunteellisten vastausten tarkkailemisesta lisätyllä selkeydellä. On kyse enemmän tietoisena olemisesta ulkoisista toimista ja sisäisestä välttämisestä, jota suoritat kontrolloidaksesi tätä ahdistusta.
  • Radikaalin muutoksen tuottamista asenteissa elämää kohtaan. Yritämme muuttaa henkistä asennettamme, liian kriittistä ja kontrolloivaa, tasapainoisempaan, myötätuntoisempaan ja ei-tuomitsevaan asenteeseen. Me hyväksymme sisällön, riippumatta sen merkistä.
  • Elämän yleisen laadun parantaminen. Painotamme kognitiivista joustavuutta ja keskitymme täysin nykyhetkeen synnyttääksemme muutoksia, jotka rikastuttavat elämäämme.

Ahdistuksen hoitaminen tietoisuustaidolla sisältyy yhdistämisestä. Erotetut, eristetyt ja laiminlyödyt palaset tulisi yhdistää omatuntoon.

tyytyväinen nainen ruohikolla

Mitä voimme saavuttaa pitkittyneestä tietoisuustaidon harjoittamisesta?

Pitkittynyt tietoisuustaidon harjoittaminen voidaan nähdä kolmena prosessina, jotka ottavat osaa progressiivisesti:

  • Tietoiseksi tuleminen kaikesta henkilön sisäisestä sisällöstä voimakkaalla selkeydellä.
  • Itsenäkemyksen laajentaminen ja saada perspektiiviä ja syvyyttä siitä mitä tapahtuu sekä tapahtumien seurauksista.
  • Tietoisesti ajattelun, tunteiden, muistelemisen, tunteiden ja kuvien ilmiöiden salliminen, sen sijaan että sulkisimme ne pois.

Tämän salliminen johtaa lopulta tämän sisällön luonnolliseen hajoamiseen. Tämän luonnollisen hajoamisen kierre on samanlainen kuin muidenkin elävien olentojen. Tämä sisältö ilmenee meidän tietoisuutemme tarkkailemisessa, se kehittyy, ja se kuolee.

Tietoisuustaidon harjoittaminen auttaa meitä näkemään kuinka ajatuksemme, tunteemme ja tuntemuksemme muuttuvat nopeasti. Oivallamme, ettei ole tapaa ylläpitää ja korjata ”miellyttäviä” tasoja, emmekä etenkään voi hylätä ”epämiellyttäviä” tasoja.

Tietoista altistamista pelolle, tai pelolta karkaamisen lopettamista

Tämän tyyppisessä altistamisessa l ähestymme sitä mitä pelkäämme ja pysymme sen lähettyvillä, kunnes ahdistus vähenee ja viimein katoaa.

Ahdistukseen liittyvien tunteiden tarkkailemisen avulla, ilman tuomitsemista ja ilman että pyrimme pakenemaan tai välttämään niitä, voimme vähentää tunteellista reagointikykyämme. Yleisesti tunteellinen levottomuus koetaan vähemmän epämiellyttävänä sekä vaarallisena, sillä sen subjektiivinen tarkoitus on muuttunut. Tämä voi johtaa sietokyvyn kehittämiseen, jota meillä on haitallisia ajatuksia ja tilanteita kohtaan.

Täten, tietoisuustaidon avulla voimme tarkoituksenmukaisesti harjoittaa läsnäoloa epämiellyttävyyden avulla. Tämä kasvattaa kykyämme käsitellä tilannetta. Tiedämme, että ahdistus vaatii vastustusta voidakseen pysyä paikoillaan tai lisääntyäkseen. Tämän haastavuus on siinä, että olemme sen kanssa läsnä vaadittavan määrän aikaa.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.