Logo image
Logo image

Rakkaus ja vastuu: pidä huolta siitä, mitä rakastat

4 minuuttia
Jos rakastat, välität, hoidat ja huolehdit. Jos rakastat jotakuta, otat vastuun teoistasi, sanoistasi ja käyttäytymisestäsi varmistaaksesi sen, että arvostamasi ihminen voi tuntea olonsa hyväksi. Jos taas laiminlyöt tämän näkökohdan, voit menettää kaiken.
Rakkaus ja vastuu: pidä huolta siitä, mitä rakastat
Kirjoittanut Valeria Sabater
Viimeisin päivitys: 10 joulukuuta, 2021

Rakkaus ja vastuu ovat saman kolikon kaksi puolta. Pariskunta, lapset, perhe, ystävät ja jopa sinä itse. Kiintymys niitä ihmisiä kohtaan jotka ovat osa elämäämme, sekä itseämme kohtaan, tarkoittaa sitä, että toimimme vastuuntuntoisesti, välitämme teoistamme ja pidämme huolta meille rakkaiden ihmisten hyvinvoinnista. Tämä on jotain hyvin yksinkertaista, mutta samalla kuitenkin usein laiminlyömme sen.

Teemme näin esimerkiksi silloin, kun syytämme jotakuta muuta tietyistä ongelmista tai tilanteista. Usein meillä on tapana sysätä olosuhteiden taakka toisten harteille emmekä huomaa, että mekin olemme toisinaan osasyynä moniin ongelmiin. Suhde – oli se sitten pariskunta, ystävyyssuhde tai perheside – on vuorovaikutusta kahden ihmisen välillä, jotka ruokkivat toisiaan.

Tällä pienellä planeetalla kaikella on merkitystä: sanoilla, teoilla, sanoilla ja myös sillä, mitä ei sanota. Jotta tämä kallisarvoinen maailma pyörisi edelleen samalla kirkkaudella, meidän on opittava olemaan vastuullisia. Meillä on mahdollisuus hyödyntää tätä psykologista osa-aluetta älykkyydellä ja herkkyydellä.

“Vastuu alkaa unissa.”

– W. B. Yeats

Some figure

Rakkaus ja vastuu: pilarit, jotka tukevat sitä

Yksi asia, josta psykoterapeutti Albert Ellisillä oli tapana huomauttaa on se, että monet ihmiset haluavat välttää vastuuta. On aina helpompaa jäädä taka-alalle tai antaa muiden ottaa tilanne omalle vastuulleen. Siksi, jos todella haluamme omaksua aktiivisen roolin elämän, rakkauden ja onnen teatterissa, meillä on velvollisuus olla vastuullisia.

Viime vuosina tämä aihe on avannut täysin uuden tutkimusalan, joka kokoaa yhteen yhä enemmän tutkimustyötä. Näin ollen esimerkiksi Missourin yliopiston teettämät tutkimukset muistuttavat meitä siitä, että jos haluamme vapaasti tehdä päätöksiä, olla itsenäisiä, luoda ystävyyssuhteita, parisuhteita tai perhesiteitä, meidän on kehitettävä tätä osaamista. Lisäksi vastuullisuus ja onnellisuus ovat kaksi ulottuvuutta, jotka kulkevat aina käsi kädessä.

Katsotaanpa nyt, mitkä pilarit tukevat tätä suhdetta.

Se, mitä sanot ja teet toiselle: ole vastuussa teoistasi

Mikään, mitä teemme (tai emme tee), ei jää huomaamatta siltä henkilöltä, joka rakastaa meitä. Joskus unohdamme tämän. Laiminlyömme toisen näkökulman keskittymällä yksinomaan omaamme. Emme kalibroi käyttäytymisemme tai sanojemme vaikutusta ajatellen, että ihminen, joka rakastaa meitä, ei ottaisi tätä tai tuota huomioon. Kaikki, mitä sanomme tai jätämme sanomatta kuitenkin käsitellään ja suodatetaan tunteiden tasolla.

Rakkaus ja vastuu kulkevat käsi kädessä, koska se pakottaa meidät mittaamaan omaa käyttäytymistämme huomattavasti enemmän edistääksemme meille tärkeiden ihmisten hyvinvointia.

Vastuu omien virheiden ottamisesta

Kypsä ihminen, joka omaa riittävät emotionaaliset taidot, pystyy itse ottamaan vastuun virheistään ja korjaamaan ne. Tällaisen ihmisen mieleen tulee harvoin asettaa pelkästään toinen vastuuseen tapahtuneesta. Tällainen ihminen ei missään vaiheessa pyri heijastamaan syyllisyyden tunteita muihin ihmisiin.

Jos jotain on tapahtunut ja olet itse vastuussa siitä suoraan tai epäsuorasti, sinun on otettava tässä tilanteessa askel rohkeasti eteenpäin ja löytää keino käsitellä tätä tilannetta.

Tiedä, mikä on oikein ja mikä väärin

Vastuullisuus ja tietoisuus ovat onnellisen ihmissuhteen kaksi perusteellista pilaria. Kyky nähdä kunkin tilanteen todellisuus, tunnistaa mitä tapahtuu, tietää mikä on oikein ja mikä on väärin sekä toimia kaiken tämän mukaisesti, on taito, joka edistää emotionaalista terveyttämme.

Valitamme usein ihmisistä, jotka “eivät ole tietoisia tästä tai tuosta”, jotka toimivat ajattelematta tekojensa seurauksia ja musertavat meidät lapsellisella itsekkyydellään ja käyttäytymisellään. Harvat asiat ovat yhtä välttämättömiä kuin asianmukaisen tietoisuuden kehittäminen, jonka ansiosta opimme toimimaan oikein kussakin tilanteessa.

Sinä olet minun vastuullani (ja minä olen sinun)

Rakkaus ja vastuu ovat kuin lanka, joka kietoutuu päivittäiseen osallisuuteen, aitoon haluun huolehtia ja suojella niitä keitä me rakastamme ja jotka puolestaan rakastavat meitä. Sen ymmärtäminen, että toinen on meidän vastuullamme (ja me olemme tämän vastuulla), tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että jokaisen tulisi pyrkiä edistämään toisten hyvinvointia, olemaan apuna eikä esteenä ja toimimaan sinä impulssina joka antaa siivet, eikä jonakin joka tekee vastarintaa tai kahlitsee paikoilleen.

Some figure

Tiedä mitä tarvitset ja minä kerron mitä tarvitsen

Toinen vastuun periaate tunnesiteissä on antaa toiselle sitä, mitä hän tarvitsee. Monissa tapauksissa tiedämme, miten voimme ilmaista tätä ulottuvuutta: meidän kaikkien on tunnettava että meitä rakastetaan, kunnioitetaan, arvostetaan ja tuetaan olosuhteista huolimatta.

On myös tärkeää tietää, miten ilmaisemme muille mitä haluamme, mitä emme halua ja mitä tarvitsemme. Meillä on vastuu ilmaista ja vaatia sitä mitä tarvitsemme ja haluamme, eikä odottaa että muut arvaavat, mistä on kyse.

Rakkaus ja vastuu

Ihmissuhde, olipa kyse ystävyydestä, kumppanista tai sukulaissuhteesta, antaa meille myös merkityksen ja tarkoituksen. Tätä meidän on pohdittava ja pidettävä mielessä koko ajan. Tällainen asetelma pakottaa meidät ottamaan vastuun monista eri näkökohdista eikä vain niistä, jotka keskittyvät yksinomaan toiseen osapuoleen.

Vastuuntuntoisuus tarkoittaa myös rakastamiseen panostamista, koska mikään ei ole yhtä ravitsevaa. Kun näin tapahtuu, jotain palaa aina meille takaisin, ravitsee meitä aina ja antaa meille elintärkeän merkityksen. Se, että huolehdimme siitä mitä haluamme, on samalla huolehtimista siitä mikä antaa meille merkityksen ja onnen.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Sheldon, K. M., Gordeeva, T., Leontiev, D., Lynch, M., Osin, E., Rasskazova, E., & Dementiy, L. (2018). Freedom and responsibility go together: Personality, experimental, and cultural demonstrations. Journal of Research in Personality73, 63–74. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2017.11.007

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.