Logo image
Logo image

Psykoterapiassa tarvittavat neuvontataidot

3 minuuttia
Neuvontataidot määrittävät suurelta osin alan ammattilaisen laadun. Tässä artikkelissa kerromme kaiken merkittävimmistä neuvontataidoista ja kuinka ne sopivat terapian puitteisiin.
Psykoterapiassa tarvittavat neuvontataidot
Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Neuvontataidot ovat tärkeitä terapeuteille. Tästä syystä psykologien ja psykoterapeuttien tulee käyttää niitä kaikkien terapiaistuntojen aikana. He oppivat nämä taidot samalla tavalla kuin muutkin psykologiset menetelmät.

Terapiasuhteen käsite on peräisin Bordinin useita vuosikymmeniä sitten esittämästä psykodynaamisesta mallista. Se on tärkeän muutoksen aineosa missä tahansa terapiamallissa. Sitä täytyy siis käyttää koko hoidon ajan, jos sen halutaan todella toimivan.

Terapiasuhteessa on kolme eri osatekijää:

 • Potilaan ja terapeutin välinen yhteys, joka on tunnesävyn sekä yhteistyön määrittelemä.
 • Yksimielisyys saavutettavista tavoitteista.
 • Yksimielisyys saavutettavien tavoitteiden eteen vaadittavista tehtävistä.

Jotkut tutkijat, kuten Carl Rogers ja hänen humanistinen psykologiansa, ehdottavat, että kaikissa terapioissa tulisi olla seuraavia ainesosia:

Rogers itse asiassa uskoi, että nämä osatekijät ovat välttämättömiä minkä vain muutoksen tapahtumiseksi. Myös muut taidot, jotka hyödyntävät terapiasuhteen luomista, ovat tärkeitä tämän tärkeän liittouman lisäksi.

Yksi terapeutin tärkeimmistä neuvontataidoista on kyky luoda hyvä yhteys ja suhde potilaan kanssa.

Terapeuttien tärkeät neuvontataidot

Some figure

Tutkiakseen neuvontataitojen käytössä huomioon otettavia muuttujia, Sloane ja muut tutkijat tekivät vuonna 1975 tutkimuksen, jossa keskityttiin merkitykseen, jonka potilas antaa näille muuttujille ja siihen, että he pitävät syytä menestykselleen pakollisena:

 • Terapeutin persoonallisuus.
 • Terapeutin kyky kuunnella.
 • Terapeutin tapa rohkaista potilasta asteittain tekemään asioita, joita tämä ei itse usko pystyvänsä tekemään.
 • Terapeutin kyky puhua potilaan ymmärtämällä tavalla.
 • Terapeutin tarjoama apu potilaalle, jotta hän ymmärtää itseään.

Muita taitoja

Muut kirjailijat, kuten Ackerman S. J. ja Hilsenroth M. J. (2003) arvioivat tämän aiheen julkaisuja ja selvittivät, että tervettä liittoumaa todennäköisimmin edistäviä terapeuttien ominaispiirteitä ovat:

 • Joustavuus. Tapa, jolla terapeutti hyväksyy ja muokkaa kommunikointitapansa kyseiseen tilanteeseen ja edessään olevaan potilaaseen sopivaksi.
 • Kokemus. Kuinka terapeutti osoittaa kliinisen kokemuksensa.
 • Rehellisyys. Uskooko potilas terapeutin olevan vilpitön?
 • Kunnioitus. Kunnioittaako terapeutti potilaan arvoja ja kuinka hän ilmaisee ja kommunikoi niistä yleisesti ottaen?
 • Uskollisuus. Potilas voi luottaa terapeuttiin.
 • Itsevarmuus. Potilas kokee, että terapeutti tietää mitä tekee.
 • Terapeutti osoittaa kiinnostusta potilasta ja tämän ongelmia kohtaan.
 • Huomio. Ammattilainen on tietoinen siitä, mitä terapiaistunnossa tapahtuu. Tällä tarkoitetaan siis potilaan sanallista ja sanatonta viestintää.
 • Läheisyys. Potilas tuntee terapeutin olevan lähellä.
 • Lämpö. Terapeutti on mukava ja lämminhenkinen.
 • Avoimuus. Terapeutti ymmärtää ja hyväksyy muut näkökulmat.

Voimme siis päätellä tällä hetkellä, että terapeutin ominaispiirteiden tärkeydestä on riittävästi tietoa nimenomaisen hoidon tulosten kannalta. Jotkut tutkimukset osoittavat, että hoidon tehokkuus ja istuntojen vähentäminen on merkittävästi parempaa silloin, kun nämä menetelmät otetaan käyttöön. Kun niitä ei käytetä, tapahtuu päinvastoin.

Mitä terapiaistunnon aikana tapahtuu?

Some figure

Jotkut tutkimukset paljastavat, että ensimmäinen istunto, eli kun potilas ja terapeutti kohtaavat ensimmäistä kertaa, on määrittelevä useimpien potilaiden keskuudessa. Terapeutit, jotka onnistuvat saamaan potilaan koukkuun jatkuvaan hoitoon, osoittavat parempaa verbaalista huolettomuutta ja diagnostiikkataitoja kuin terapeutit, joilta tämä ei onnistu.

Jos eristetään hoidon ulkopuoliset tekijät, kuten potilaan taloudelliset mahdollisuudet tai istuntoon tulemiseen käytettävä matkanteko, ovat useimmat asiantuntijat samaa mieltä kahdesta perustavanlaatuisesta syystä, jotka selittävät terapian keskeyttämisen:

 • Terapeutin henkilökohtaiset piirteet ja kiinnostuksen puute ehdotetun väliintulon lähestymistapaa kohtaan.
 • Potilas uskoo, että hän on kehittynyt riittävästi päättääkseen olla jatkamatta.

Keskeyttämisestä huolimatta tutkimukset osoittavat, että terapeutin sanalliset taidot vaikuttavat hoidon lopulliseen menestykseen siinä suhteessa, että keskeyttämislukumäärä on merkittävästi alhaisempi niitä omaavilla terapeuteilla.

Terapeuttien neuvontataidot: yhteenveto

Mainitsimme siis tutkimusten valossa, että terapeuttien on tärkeää oppia hyödyllisiä terapiataitoja. Ei riitä, että he vain tietävät oman alansa läpikotaisin, vaan heidän täytyy myös osata laittaa ne käytäntöön, esitellä ne oikealla tavalla ja muokata niitä potilaasta toiseen. Harjoittelusta on paljon apua tässä tarkkuustehtävässä.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Vallejo, P, M.A. (2016). Manual de Terapia de Conducta. Editorial Dykinson-Psicología. Tomo I.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.