Logo image
Logo image

Psykososiaalinen kuntoutus: elämän uudelleenrakentamisen taito

2 minuuttia
Psyykkisen sairauden kanssa eläminen ei ole helppoa. Ihmiset menettävät usein täysin kosketuksen aiempaan elämäänsä, mistä ei ole apua toipumisessa. Psykososiaalinen kuntoutus on holistinen lähestymistapa, joka auttaa potilaita rakentamaan elämänsä uudelleen ja elämään mahdollisimman täysipainoista elämää.
Psykososiaalinen kuntoutus: elämän uudelleenrakentamisen taito
Gema Sánchez Cuevas

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi Gema Sánchez Cuevas

Kirjoittanut Sonia Budner
Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Tässä artikkelissa puhumme eräästä terapiassa käytetystä strategiasta, josta on ollut apua monille psykologisista häiriöistä kärsiville ihmisille. Psykososiaalinen kuntoutus on niittänyt mainetta niiden hoitojen joukossa, joiden tarkoituksena on motivoida potilaita hillitsemään oireitaan. Psykososiaalista kuntoutusta kokeilevien potilaiden sopeutumiskyky paranee yleensä huomattavasti.

Tällainen hoitomuoto on holistinen lähestymistapa, joka edistää potilaan toipumista ja integroitumista uudelleen yhteisöönsä. Se auttaa myös parantamaan potilaan elämänlaatua.

Psykososiaalisen kuntoutuksen ensisijainen tavoite on kehittää potilaan taitoja ja auttaa häntä tunnistamaan omat vahvuutensa. Tämä auttaa parantamaan niiden potilaiden kykyjä, jotka kärsivät jonkinlaisesta psykologisesta muutoksesta. Kroonisesti sairaille potilaille se on mahdollisuus saada jälleen oma elämä ja ihmissuhteet haltuun.

Vielä suhteellisen vähän aikaa sitten (1970-luvulle asti) vakavista mielisairauksista kärsivät potilaat vietiin laitokseen. Nykyään yritetään kovasti poistaa psyykkisten sairauksien stigmaa ja edistää potilaan autonomiaa. Tavoitteena on romuttaa stereotypioita, torjua ennakkoluuloja ja auttaa psyykkisistä sairauksista kärsiviä potilaita integroitumaan täysin yhteisöönsä.

Some figure

Voimaannuttaminen

Psykososiaalinen kuntoutus on prosessi, joka on suunniteltu edistämään potilaiden täydellistä toipumista. Se keskittyy voimaannuttamiseen ja selviytymisstrategioiden luomiseen potilaan kohtaamiin haasteisiin.

Koska jokainen potilas on erilainen, hoito pohjautuu yksilöityihin ohjelmiin. Ne auttavat psyykkisistä sairauksista kärsiviä ihmisiä löytämään merkityksen, toivoa ja tilaisuuksia henkilökohtaiseen kasvuun.

Psykososiaalinen kuntoutusmenetelmä

Vaikka hoidossa käytetyt menetelmät voivat vaihdella, tärkeimpiin interventioihin kuuluvat tiedon lisääminen häiriöstä, kognitiivisten kykyjen harjoittaminen sekä tuen ja koulutuksen tarjoaminen potilaalle, jotta tämä voisi sopeutua työ- ja sosiaaliseen elämään.

Monet potilaat eivät ole ollenkaan tietoisia sairaudestaan. Psykososiaalisen kuntoutuksen aikana he oppivat tunnistamaan sairautensa oireet, pyytämään apua huomatessaan oireita ja noudattamaan joitakin itsehoidon ohjeita.

Toinen ratkaisevan tärkeä osa psykososiaalista kuntoutusta on kognitiivisten kykyjen harjoittaminen. Siinä keskitytään erilaisiin keskittymistekniikoihin sekä luokitteluun, suunnitteluun ja muistiin. Potilaat harjoittelevat myös sosiaalisia taitoja henkilökohtaisen ja työelämän varalta.

Psykososiaalisen kuntoutuksen avainperiaatteet

Mielenterveysalan ammattilaisten työtä ohjaavat tietyt perusperiaatteet psykososiaalisessa kuntoutuksessa.

Ensiksi, tämä lähestymistapa korostaa jokaisen potilaan kasvu- ja kehityspotentiaalia. Se keskittyy myös opettamaan potilaille heidän itsemääräämisoikeudestaan. Se painottaa enemmän yksilön vahvuuksia kuin hänen sairauttaan ja korostaa sitä, että jokaisella ihmisellä on erilaiset tarpeet.

Some figure

Psykososiaalinen kuntoutus on holistinen lähestymistapa

Tämän kaltainen terapia työstää eri puolia lopullisena tavoitteenaan kehittää potilaan kykyjä, kuten sosiaalisia taitoja, itsetuntoa, ongelmanratkaisua, sinnikkyttä ja stressinhallintaa.

Mitä työhön tulee, psykososiaalisen kuntoutuksen ammattilaiset uskovat, että ihmiset suhtautuvat positiivisemmin sosiaalisiin kontakteihin tuntiessaan itsensä tuotteliaiksi. Tämä puolestaan kohentaa itsetuntoa ja auttaa parantamaan elämänlaatua.

Kuntoutusohjelmaan kuuluvat myös sosiaaliset suhteet ja se, että ihmisellä olisi asuinpaikka. Tavoitteena on, että psykologisista häiriöistä kärsivät voisivat asua kotona aina kun mahdollista, joko yksin tai perheenjäsenten kanssa. Soluasuminen on myös hyvä vaihtoehto.

Mielenterveyshäiriöistä kärsivien potilaiden ihmissuhteet usein heikkenevät sairauden seurauksena. Sosiaalisten taitojen, kuten verbaalisen ja nonverbaalisen kommunikaation ja empatian harjoitteleminen on tärkeää, jotta potilaat tuntisivat kuuluvansa johonkin ja heidän perustarpeensa sosiaalisten suhteiden osalta täyttyisivät.

Psykososiaalinen kuntoutus on tehokasta

Näiden hoitojen tehokkuudesta on paljon tieteellistä näyttöä. Tutkimukset osoittavat, että hoito hyödyttää potilaita joiden psyykkiset häiriöt vaikuttavat haitallisesti elämänlaatuun. Monet maat ympäri maailmaa käyttävät tätä lähestymistapaa.

Psykososiaalinen kuntoutus auttaa potilaita saamaan takaisin sosiaalisen elämänsä, palaamaan töihin ja nauttimaan itsenäisestä elämästä.

 


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


Wang, L., Zhou, J., Yu, X., Qiu, J., & Wang, B. (2013). Psychosocial Rehabilitation Training in the Treatment of Schizophrenia Outpatients: A Randomized, Psychosocial Rehabilitation training-and Monomedication-Controlled Study. Pakistan journal of medical sciences, 29(2), 597–600.

Sundaram, S. K., & Kumar, S. (2018). Tracing the development of psychosocial rehabilitation from its origin to the current with emphasis on the Indian context. Indian journal of psychiatry, 60(Suppl 2), S253–S257. doi:10.4103/psychiatry.IndianJPsychiatry_437_17

Cherry, Kendra (2019) What Is Psychosocial Rehabilitation? Verywell Mind. Recuperado de https://www.verywellmind.com/psychosocial-rehabilitation-4589796


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.