Logo image
Logo image

Psykogeeniset neurologiset oireet

4 minuuttia
Pyörtyminen, äänen menettäminen, kyvyttömyys liikuttaa kättä tai jalkaa, vapina... Joskus mielemme voi tuottaa suuriakin rajoituksia, jotka jäljittelevät tavalla tai toisella niitä, jotka aiheutuisivat vammoista muissa kehonosissa.
Psykogeeniset neurologiset oireet
Viimeisin päivitys: 21 helmikuuta, 2023

Ensiapuhenkilökunta kohtaa usein tilanteita, joissa ei tiedetä miten toimia. Jotkut ihmiset esimerkiksi saapuvat sairaalaan kärsittyään epilepsiakohtauksen kaltaisesta episodista, mutta lääketieteelliset testit eivät kuitenkaan paljasta niille minkäänlaista neurologista alkuperää. Ihmiset saattavat myös kärsiä hetkellisestä sokeudesta, äänen menetyksestä tai raajan tilapäisestä liikkumattomuudesta.

Nämä poikkeukselliset oireet voivat kestää muutamasta tunnista muutamaan viikkoon. Niin arvaamatta kuin ne tulevatkin, niillä on taipumus myös hävitä yhtä arvaamatta. On kuitenkin erittäin todennäköistä, että näistä tapauksista kärsivät kokevat ne useammin kuin kerran. Psykogeeninen toimintahäiriö, vaikka se onkin harvinainen (vaikuttaa noin kahteen 100 000 ihmisestä), on yleensä tällaisten hyvin stressaavien tapahtumien takana.

Ihmiset, jotka kärsivät tämäntyyppisistä episodeista, tuntevat olevansa väärinymmärrettyjä. Heidän ympärillään olevat saattavat ajatella, että he ovat keksineet oireensa kiinnittäkseen muiden huomion itseensä, tai että heillä on taka-ajatuksia. Muiden mielestä voi nimittäin vaikuttaa melko epäilyttävältä, että oppilas ei jostain kumman syystä pysty puhumaan maanantaiaamuna kun hänen olisi palattava kouluun.

On kuitenkin tärkeää kuunnella henkilöä, joka näyttää olevan kipeä tai joka kärsii äkillisestä fyysisestä rajoituksesta. Inhimillinen kärsimys löytää aina tietyt kanavat osoittaakseen ongelmat ulospäin. Joskus nämä voivat olla niitä haitallisimpia.

Kattava neurologinen arviointi mahdollistaa tiettyjen lääketieteellisten ongelmien sulkemisen pois. Usein se johtaa psykologisen tilan diagnoosiin.

Some figure
Lapsilla ja nuorilla on usein psykogeenisiä oireita.

Psykogeeniset neurologiset oireet

Psykogeeniset neurologiset oireet ovat tiloja, joissa esiintyy neurologisia ilmentymiä, mutta joilla on psykologinen alkuperä. Tällä hetkellä ne tunnetaan konversiohäiriönä tai dissosiatiivisena häiriönä.

1800-luvulla Sigmund Freud nimesi nämä tilat “hysteriaksi” ja määritteli ne tilanteiksi, joissa kärsijä osoittaa ratkaisematonta sisäistä konfliktia.

Nykyään tämäntyyppisiä häiriöitä ymmärretään paremmin. Ensinnäkin on pidettävä mielessä, että ne eivät ole vapaaehtoisia tai tietoisia tekoja. Ne, jotka väittävät kärsivänsä äkillisistä kouristuskohtauksista (joilla ei ole selvää neurologista tilaa), eivät tee sitä saadakseen huomiota.

Münchenin Ludwig Maximiliansin yliopiston (Saksa) tekemä tutkimus vahvistaa, että nämä tapahtumat eivät ole niin harvinaisia kuin voisi kuvitella. Itse asiassa 4 470 potilaasta, joilla oli neurologisia ongelmia sairaalan ensiapupoliklinikalla, 405:llä (9 prosentilla) todettiin psykogeeninen toimintahäiriö. Toisin sanoen heidän oireidensa laukaisija oli psyykkinen.

Tutustutaanpa paremmin tähän usein tuntemattomaan kliiniseen todellisuuteen.

Psykogeeniset neurologiset oireet ovat seurausta nykyisistä stressitekijöistä ja menneistä traumaattisista tapahtumista.

Potilas, joka kärsii tetraplegiasta ja puheongelmista

Melbournen yliopisto (Australia) ja Lontoon King’s College (Iso-Britannia) tutkivat Melbournessa asuneen 23-vuotiaan eteläaasialaistaustaisen naisen silmiinpistävää tapausta. Psykogeeniset neurologiset oireet, joita hän osoitti saapuessaan ensiapuun, olivat hyvin poikkeuksellisia. Yhtenä hetkenä hänellä näytti olevan neliraajahalvaus ja seuraavana selektiivinen mutismi.

Täydellisen neurologisen tutkimuksen jälkeen hänellä diagnosoitiin konversiohäiriö ja hänet ohjattiin psykologiseen terapiaan. Kun hän aloitti työskentelyn psykologien kanssa, hän ei enää osoittanut oireita. Hän väitti vain kokeneensa leuassa jännitystä. Terapian edetessä hänen stressaava tilanteensa selvisi.

Tämä nuori nainen pystyi hädin tuskin muistamaan menneisyyttään ja hänen nykyisyyttään hallitsi syvä identiteettikriisi sekä perhe- ja kumppanipaineet. Hänen neurologiset psykogeeniset oireensa olivat vastaus käsittelemättömään traumaan ja elämään, joka ei ollut sopusoinnussa hänen tarpeidensa kanssa.

Psykogeenisten neurologisten oireiden ilmentymät

Psykogeeniset neurologiset oireet ilmenevät monin tavoin. Ilmenemismuodot ovat erittäin silmiinpistäviä ja niillä on yleensä neurologinen alkuperä. Ne ovat seuraavat:

 • Ongelmat koordinaatiossa ja tasapainossa.
 • Äkillinen halvaus missä tahansa osassa kehoa. On yleistä tuntea ongelmia kävelyssä, liikkumisessa jne.
 • Nielemisongelmat.
 • Äänen menetys.
 • Tajunnan menetys.
 • Epilepsiaa muistuttavat kohtaukset.
 • Kaksoisnäkö.
 • Muutokset kuuloaistissa.
 • Tunnon menetys.
 • Virtsankarkailuongelmat.

Alkuperä

Psykogeeniset neurologiset oireet ilmaantuvat aina yhtäkkiä. Ne ovat myös lyhytkestoisia, muutamasta tunnista enintään kahteen viikkoon.

Kaikissa tapauksissa on ensiarvoisen tärkeää sulkea pois neurologinen alkuperä. Aina kun ammattilainen tekee diagnoosin psykogeenisestä neurologisesta tilasta tai konversiohäiriöstä, hänen on selvitettävä syyt.

 • Pääsääntöisesti psykologinen trauma laukaisee psykogeeniset neurologiset oireet. Myös stressaava elämä voi johtaa näihin olosuhteisiin.
 • Persoonallisuushäiriöt, kuten välttelevä häiriö tai rajatilapersoonallisuushäiriö, voivat myös olla laukaisimia.
 • Oireita ilmenee enemmän naisilla, joiden suvussa on esiintynyt konversiohäiriöitä.
Some figure
Potilaat, joilla on psykogeenisiä neurologisia oireita, tarvitsevat kehollisen kokemuksensa validointia.

Sopivin hoito

Ihmiset, joilla on psykogeenisiä neurologisia oireita, joutuvat usein käsittelemään ympäristönsä väärinkäsityksiä. On esimerkiksi ollut tapauksia, joissa merijalkaväen sotilaat ovat tarvinneet pyörätuoleja, koska heidän jalkansa tuntuivat halvaantuneilta. He pystyivät kuitenkin kävelemään taaksepäin. Näiden psykogeenisten neurologisten ilmenemismuotojen mielivaltaisuus on äärimmäisen suuri, mikä voi tarkoittaa, että niistä kärsivän epäillään huijaavan.

Nämä potilaat tarvitsevat tunteidensa ymmärtämistä ja validointia. Jos heidän todellisuutensa kielletään, heidän kärsimyksensä ja lyhyellä aikavälillä myös oireensa lisääntyvät. Jokaiselle kivun tunteelle, fyysiselle rajoitukselle tai ilmaistulle ongelmalle on annettava ymmärrystä.

Tästä syystä terapeuttinen lähestymistapa on monialainen:

 • Psykologinen terapia on välttämätöntä. Esimerkiksi kognitiivinen käyttäytymisterapia tai EMDR-hoito, jos trauma on läsnä.
 • Myös fysioterapia auttaa. Sen avulla henkilö voi maksimoida fyysisen toiminnan ja ehkäistä lisäongelmia. Se myös suosii kaivattua mielen ja kehon harmoniaa.
 • Lääketieteellinen hoito voi olla välttämätöntä psykoaktiivisten lääkkeiden muodossa.

Lopuksi potilaiden on hyödyllistä ymmärtää, että heidän rajoittavien fyysisten oireidensa takana piilee emotionaalinen laukaisin, jota on hoidettava. Kun he ymmärtävät mitä heille tapahtuu, heidän ahdistuksensa lievenee. Tämä rohkaisee heitä sitoutumaan psykologiseen terapiaan.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Anderson JR, Nakhate V, Stephen CD, Perez DL. Functional (Psychogenic) Neurological Disorders: Assessment and Acute Management in the Emergency Department. Semin Neurol. 2019 Feb;39(1):102-114. doi: 10.1055/s-0038-1676844. Epub 2019 Feb 11. PMID: 30743296.
 • Lempert T, Dieterich M, Huppert D, Brandt T. Psychogenic disorders in neurology: frequency and clinical spectrum. Acta Neurol Scand. 1990 Nov;82(5):335-40. doi: 10.1111/j.1600-0404.1990.tb03312.x. PMID: 2281751.
 • Mumenthaler M. Nachweis neurologischer Symptome psychogenen Ursprungs [Diagnosis of neurological symptoms of psychogenic origin]. Schweiz Rundsch Med Prax. 1992 Nov 24;81(48):1446-51. German. PMID: 1448639.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.