Prozac: ihmeitä tekevä lääke?

Prozac: ihmeitä tekevä lääke?
Francisco Pérez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Francisco Pérez.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Marylla oli ollut ongelmia muiden ihmisten kanssa lähes koko aikuiselämänsä ajan. Hän on riidellyt niin vanhempiensa, naapureidensa kuin miehensä kanssa. Tämä 39-vuotias nainen on kokenut masennusta ja bulimiaa sekä huumeriippuvuutta ja yrittänyt itsemurhaa kahdesti. Psykiatri määräsi Marylle masennuslääkkeeksi doksepiinia, mutta Mary ei pitänyt siitä, miltä tämä lääke sai hänet tuntemaan. Pari vuotta sitten psykiatri ehdotti kuitenkin hänelle uutta lääkettä nimeltään Prozac. Ja näin Mary myös teki.

Kuukauden kuluttua Mary oli jo vaihtanut psykoterapian kouluun ja kokopäiväiseen työhön. Hän myös heitti roskiin apteekista saamansa rauhoittavat ja muut lääkkeet. Hän kertoi tuntevansa vointinsa “sataprosenttisesti paremmaksi”. Nyt hänellä on hyvät suhteet vanhempiinsa. Maryn mielestään häntä arvostetaan töissä ja hän ei vietä päiviään enää ajattelemalla asioiden negatiivista puolta. “En saa enää raivokohtauksia. Avioliittoni on viisi kertaa parempi kuin mitä se oli aikaisemmin”. (Cowley, 1990a, s. 39.)

Prozac: lääke, joka ilmestyi lehden kanteen

Kun tietyn lääkkeen käyttö antaa myönteisiä vaikutuksia sen käyttäjille ja se esiintyy jopa Newsweek-lehden kannessa, on tarpeen, että pysähdymme ja analysoimme sitä perusteellisesti. Mutta ottamatta huomioon tiedotusvälineiden reaktiota, onko se yhtä vallankumouksellinen lääke kuin mitä puolestapuhujat väittävät sen olevan?

Joiltakin osin näyttää siltä, ​​että Prozac todella ansaitsee sille annetut kiitokset. Se otettiin käyttöön vuonna 1987, ja se on tällä hetkellä maailmalla yleisimmin määrätty masennuslääke. Vaikka se onkin erittäin kallis lääke, totuus on, että se näyttää onnistuneen muuttamaan tuhansien masentuneiden ihmisten elämää. Vaikka Prozacin patentin voimassaolo päättyi vuonna 2001 Yhdysvalloissa ja muutama vuotta aikaisemmin ympäri Eurooppaa, sen terapeuttisesta merkityksestä keskustellaan edelleen.

“Monet ihmiset alkoivat myöntää, että he kärsivät masennuksesta ja että he olivat hoidossa, koska oireet eivät olleet havaittavissa. Tämä on ollut erittäin tärkeä virstanpylväs.”

-Lopez Ibor-

Sen lisäksi, että monilla masennuslääkkeillä on vakavia sivuvaikutuksia, niitä on väärinkäytetty jo useiden vuosikymmenten ajan

Oli aika, jolloin masennusta hoitivat pääasiassa psykiatrit. Näissä hoidoissa käytettyjä lääkkeitä kutsuttiin trisyklisiksi masennuslääkkeiksi (kuten amitriptyliini ja klomipramiini). Näiden lääkkeiden sivuvaikutukset olivat sekä epämiellyttäviä että monissa tapauksissa myös tuntemattomia, joten monet potilaat ja lääkärit väärinkäyttivät niitä mittaamatta, millaisia näiden masennuslääkkeiden suuren ja toistuvan kulutuksen seuraukset voisivat todellisuudessa olla.

Prozacin ilmestyessä, joka oli käytännössä yhtä tehokas kuin tuolloin käytössä olevat lääkkeet mutta jolla oli ilmeisesti vähemmän sivuvaikutuksia, myös perusterveydenhuollon lääkärit alkoivat määrätä sitä potilailleen. Näin ollen masennuslääkkeiden käytön pelko väheni jonkin verran siitä huolimatta, että ammattilaiset eivät alussa suostuneetkaan sen määräämiseen.

Millainen lääke Prozac on?

Prozac ei itsessään ole lääkeaine, vaan se on fluoksetiinia sisältävän masennuslääkkeen markkinanimi. Prozac toimii estämällä serotoniinin takaisinottoa, eli kyseessä on selektiivinen serotoniinin takaisinoton estäjä eli SSRI-lääke. Toisin kuin muut masennuslääkkeet, Prozacilla näyttää olevan vain vähän sivuvaikutuksia, ja lisäksi yliannostuksen todennäköisyys on hyvin pieni. Siten olemme voineet huomata, että monet ihmiset, jotka eivät ole reagoineet kunnolla muuntyyppisiin masennuslääkkeisiin, vastaavat Prozacilla suoritettuun hoitoon menestyksekkäästi.

Toisaalta, meidän tulee myös huomauttaa, että Prozacilla voi olla oma varjopuolensa, kuten millä tahansa muullakin lääkkeellä. Jotkut Prozacia ottavat ihmiset voivat kokea voimakasta vapinaa ja rauhattomuutta. Toiset ihmiset taas kehittävät itsemurha-ajatuksia. Lisäksi osa potilaista on kertonut, että Prozac saa heidät alttiiksi väkivaltaisille kohtauksille. Itse asiassa jotkut puolustusasianajajat ovat myös käyttäneet tätä Prozacin oletettua sivuvaikutusta puolustuksena murhaoikeudenkäynneissä. He väittävät, että juuri kyseinen lääke on johtanut heidän asiakkaansa vaaralliseen käytökseen. (Marcus, 1991.)

Perusteettomia pelkoja?

Monet alan koulutetut ammattilaiset eivät hyväksy näiden raporttien päätelmiä. Jopa ryhmä Yhdysvaltain hallituksen asiantuntijoita, jotka koottiin yhteen Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkehallinnon FDA:n pyynnöstä, ei löytänyt näyttöä Prozacin sivuvaikutusten osoittamiseksi (FDA, 1991). Jotkut asiantuntijat kuitenkin ehdottavat, että jopa 15 prosentilla Prozacin käyttäjistä esiintyy jonkinlaisia sivuvaikutuksia. Valitettavasti julkinen kiinnostus Prozacia kohtaan on osoittautunut ongelmaksi terveydenhuollon työntekijöille.

Lääkkeen laaja julkisuus lisää myös sitä mahdollisuutta, että potilaat, joilla esiintyy surun ja masennuksen jaksoja, eivät välttämättä harkitse muiden tarkoituksenmukaisempien vaihtoehtoisten toimenpiteiden toteuttamista. Yksi näistä vaihtoehtoisista hoidoista, jolla on myös todistettu kliininen tehokkuus, on psykoterapia.

Prozacin laaja julkisuus on johtanut siihen, että kaikki potilaat eivät välttämättä harkitse muiden vaihtoehtoisten toimenpiteiden, kuten psykoterapian, mahdollisuutta

Vaikka Prozac voi saada meidät tuntemaan olomme paremmaksi, totuus on se, että voimme maksaa mielialamme parantamisesta hinnan, joka on kaukana apteekin hyllyjen hinnoittelusta; kyse on omasta kehostamme ja omasta terveydestämme. Kuten tavallisen flunssankin kanssa on, lähitulevaisuudessa nämä lääkkeet eivät vielä omaa “taianomaista” parannusta masennukseen ja muihin mielenterveyshäiriöihin.

Kyseenalaistettu tehokkuus

Prozacin maine, tuo masennuslääke, josta on kasvanut 2000-luvun symboli ja jolla on 40 miljoonaa käyttäjää ympäri maailmaa, on myös vakavasti kyseenalaistettu. PLoS Medicinen julkaiseman meta-analyysin tulosten mukaan fluoksetiinilla, eli tämän “onnellisuuspilleriksi” kutsutun lääkkeen aktiivisella aineella, on sama vaikutus kuin sokerilla valmistettujen pillereiden syöminen voi tuottaa.

Tämä tarkoittaa samaa kuin se sanonta, jonka mukaan Prozac on lumelääke (silloin, kun kyse on ihmisistä joilla on lievä tai kohtalainen masennus). Sama tapahtuisi myös kahden muun myydyimmän masennuslääkkeen, venlafaksiinin (Efexor) ja paroksetiinin (Serotax) kanssa. Tutkimuksen päätelmänä oli se, että näillä masennuslääkkeillä esiintyisi niiltä vaadittuja vaikutuksia vain silloin, jos potilaan kokema masennus on erittäin vakavaa.

Onko siis kyse tehokkaasta masennuslääkkeestä vai onko se vain lumelääke? Älkäämme unohtako, että miljoonat ihmiset sanovat, että se on todellakin auttanut heitä masennusoireiden hoidossa. Tässä kohtaa viittaamme Spiegeliin (1989), jonka mukaan “vaikka masennuslääkkeillä on sivuvaikutuksia, niiden yleinen menestysmarginaali on erittäin hyvä”. Tästä ja kaikesta muusta huolimatta, ennen kuin päätät kääntyä lääkityksen puoleen on parasta, että suuntaat ensin neuvottelemaan asiasta asiantuntevan ammattilaisen kanssa, joka kykenee tarjoamaan sinulle erilaisia ​​vaihtoehtoja, koska kuten sanomme, masennukseen ei ole olemassa taianomaista parannuskeinoa.

Prozac: solmu purettavaksi

Vaikka Prozacilla voi olla myönteisiä vaikutuksia masennukseen tai se voi olla lumelääke, keskustelu voi johtaa tätä pidemmälle. Ovatko masennuslääkkeet todella tehokkaita? Kuten aiemmissa linjauksissa on todettu, Prozacin myötä onnellisuutta kasvattaneilta ihmisiltä on saatu lukuisia todistuksia. Mutta onko kyseessä todellinen onnellisuus? Vai pidetäänkö sitä pikemminkin pienenä euforian tilana, jota ylläpidetään ajan myötä?

On tärkeää analysoida masennukseen johtaneita syitä. Yleisellä tasolla, kun olemme masentuneita, meillä on taipumusta nähdä tumma ja surullinen visio elämästä. Ulkoiset olosuhteet ovat hukuttaneet meidät, emmekä ole tienneet miten käsitellä niitä. Tällä tapaa olemme hiljalleen uppoutuneet niiden synkkään mereen ja mielialamme on laskenut. Masennusta voi tuottaa myös erityinen tapahtuma, kuten läheisen kuolema.

Jos masennus johtuu sopimattomasta elämäntilanteen kohtaamisesta tai traumaattisesta kokemuksesta, missä määrin masennuslääke voi auttaa? Jos aivoistamme löytyy “solmu”, paras tapa päästä eroon siitä on oppia purkamaan tämä solmu. Samoin paras tapa ratkaista ongelmamme on oppia hallitsemaan niitä. On aika pohtia tätä!


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.