5 askelta parisuhteen aloittamiseen parhaalla mahdollisella tavalla

2.2.2016

Tasapainoisen parisuhteen perustana toimivat tietyt kulmakivet, jotka suhteen molemmat osapuolet ovat pystyttäneet. Tämä perusta syntyy silloin kun kumpikin osapuoli päättää yhdessä elää pariskuntana yhdessä sovitusti tiettyjä perusedellytyksiä noudattaen.

Jotta suhde olisi mahdollisimman kestävä ja tarjoaisi toivotunlaista pysyvyyttä ja tasapainoa, parin olisi hyvä omistaa sopiva määrä aikaa sen pohjustamiseen. Muutoin saattaa käydä niin, että suhde kallistuu jommankumman kumppanin mieltymysten mukaiseksi ja jättää huomioimatta toisen osapuolen tarpeet ja ajatukset.

Jo kauan ennen kuin näitä kulmakiviä asetetaan parisuhteen perustaksi, ennen kuin kahdesta ihmisestä muodostuu yksi yksikkö, ”me”, on ehdottoman tärkeää, että kumpikin osapuoli näyttää toiselle heidän omat arvonsa ja yksilöllisen luonteensa ja persoonansa. 

Ihmissuhteen alkuaskeleet ovat hyvin tärkeitä, sillä silloin meillä on tilaisuus esitellä oma itsemme kunnolla toiselle, jotta voisimme paremmin perustaa parisuhteen yhdessä kummankin tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Sen vuoksi olisikin tärkeä ottaa huomioon seuraavat suositukset:

 1. Ennen kuin teistä tulee pari, olkaa ystäviä 

On hyvin tärkeää, että kumppanisi tai tuleva kumppanisi on myös ystäväsi. Paras keino saada selville se, täydentävätkö luonteenne toisiaan ja jos teistä todella voisi tulla hyvä ja tasapainoinen pari, on olla ensin ystävyyssuhteessa.

Ystävyys on ihmissuhde, joka pohjautuu vilpittömyyteen, luottamukseen ja kommunikaatioon. Ystävyydessä voimme esiintyä omana itsenämme juuri sellaisena kuin olemme sen sijaan, että esittäisimme jotain, mitä toinen ihminen haluaa meidän olevan, odottaa meidän olevan tai vaatii meidän olevan.

 2. Anna suhteen muodostua luonnollisesti

Älä pakota suhdetta syntymään. Tällä tarkoitetaan sitä, että on parempi nauttia nykyhetkestä ilman kärsimätöntä huolehtimista ja miettimistä sen suhteen, miten asiat teidän välillä kehittyvät tulevaisuudessa.

Ei ole olemassa parempaa tapaa edetä tässä asiassa kuin spontaanisti ja luonnollisesti kahden ihmisen välille kehittyvistä tunteista, asenteista ja yllätyksistä rauhassa nauttimalla.

Hymyilevä pariskunta

 3. Anna itsellesi huomiota ja kunnioita itseäsi

Uuden parisuhteen aloittaminen ei todellakaan tarkoita sitä, että sinun pitäisi kadottaa yksilöllisyytesi! Pyri kehittämään ja pitämään kiinni omista kiinnostuksenkohteistasi, toiveistasi ja tavoitteistasi, ja mikäli kaikki sujuu hyvin, muodostuu niistä lopulta osa jotain monimutkaisempaa ja monipuolisempaa kokonaisuutta: parisuhdetta.

Tämän tehdäksemme meidän täytyy muistaa olla jättämättä itseämme sivuosaan keskittyessämme parisuhteessamme toiseen ihmiseen, sillä tämä ei kerro tarpeeksi korkeasta itsekunnioituksesta, joka puolestaan on ehdoton edellytys terveen ja tyydyttävän parisuhteen aloittamiselle.

Aivan parisuhteen alkumetreiltä alkaen on hyvä, ettei pelkää näyttää toiselle ihmiselle sitä kuka on: toiveita, unelmia, ajatuksia ja tunteita.

Lisäksi molemminpuolisen kunnioituksen tulisi olla läsnä missä tahansa parisuhteessa aina sen ensihetkestä alkaen. 

 4. Tarkkaile, opi tuntemaan ja kunnioita toista ihmistä

On äärimmäisen tärkeää oppia tuntemaan kumppaniehdokkaan arvot, tunteet, mielipiteet, asenteet ja tavat sekä meidän seurassamme että muiden ympärillä olevien ihmisten seurassa.

Toisen ihmisen parempi tunteminen auttaa meitä kunnioittamaan hänen arvojaan ja elämänkatsomustaan ja hyväksymään hänet sellaisena kuin hän todellisuudessa on sen sijaan, että päätyisi lopulta katkerana miettimään, miksi ihminen ei ole sellainen kuin odotimme hänen olevan tai minkälainen haluaisimme hänen olevan.

Kun tekee näin jo ennen virallisen parisuhteen muodostamista, voimme jo etukäteen arvioida, täydentävätkö persoonamme toisiamme ja onko niitä helppo sovittaa yhteen vai ei. Tämän pohjalta tulevan parisuhteen perustan luominen tulee huomattavasti helpommaksi.

5. Älä kiirehdi virallistamaan suhteen laatua

Viimeisenä mutta ei missään nimessä vähäisempänä – kun olemme viettäneet tarvittavan ajan ystävyyssuhteessa toisiimme syvällisemmin tutustuen ja tarkkaillen sekä omia että toistemme tuntemuksia, voimme lopulta yhdessä tehdä päätöksen alkaa kutsua suhdettamme oikeaksi parisuhteeksi. Meistä tulee virallisesti oikea ”pari” ja tiedämme jo siinä vaiheessa hyvin, että meidät ovat saattaneet yhteen sellaiset molemminpuoliset tunteet kuten rakkaus ja välittäminen.

Kun olemme saavuttaneet tämän pisteen olemme myös otollisessa asemassa parisuhteen perustan rakentamiselle. Siitä tulee perusta, joka pohjautuu kahden toisistaan erillisen ja yksilöllisen ihmisen välisestä liitosta, jossa molemmat täydentävät toistensa arvoja, asenteita ja elämänkatsomusta ja jotka ovat päättäneet siitä hetkestä eteenpäin jakaa päämääränsä ja yhdistää voimansa varmistaakseen, että elämässä on luvassa paljon onnellisia hetkiä.