Neuromarkkinointi: ostosten tekemisen neurotiede

21.9.2019

Neuromarkkinointi on ala, joka tutkii tapaa tehdä ostoksia tiedostamattomien päätöstemme mukaan.

Persoonallisuutemme muodostuu monista eri asioista. Meidän muistomme ja ajatuksemme vaikuttavat tekemiimme päätöksiin ja muokkaavat meitä ihmisinä. Siitä syystä monet yritykset yrittävät päästä aivojemme vaistomaiseen osaan saadakseen meidät ostamaan heidän tuotteitaan. Sitä kutsutaan neuromarkkinoinniksi tai ostosten tekemisen neurotieteeksi.

Kun suuri yritys haluaa tietää tuleeko jokin sen tuotteista menestymään, se tekee markkinointitutkimuksia. Sillä tavalla yritys saa ajatuksen siitä kuinka moni ihminen saattaisi ostaa kyseisen tuotteen.

Nämä tutkimukset tietenkin päätyvät aina käyttämään psykologiaa tai neurotiedettä. Mikä saa sinut ostamaan juuri tämän tuotteen, eikä tuota? Mikä rooli henkilökohtaisella kokemuksellasi on tuossa päätöksessä? Tekevätkö ärsykkeet meistä vastaanottavaisempia mainonnalle? Kuinka reagoimme eri mainoksiin?

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastaaminen on neuromarkkinoinnin tavoite. Tätä aihetta ovat alkaneet tutkia monet ihmiset kuten Paul Zack, Tim Pethick ja Néstor Braidot. Tämä artikkeli pohjautuu heidän tekemiinsä tutkimuksiin.

Neuromarkkinointi: ostosten tekemiseen sisältyvien päätösten ja tunteiden tutkimus

Juuri nimeämämme asiantuntijat ovat kaikki tutkineet markkinoinnin alitajuista puolta. Braidot esimerkiksi on neurotieteen asiantuntija. Perthick keskittyy enemmän markkinoinnin henkiseen puoleen. Zack puolestaan tutkii sitä, mitä aivoissa tapahtuu päätöksentekoprosessin aikana.

Kaikki heidän eri mielenkiinnon kohteensa kuitenkin mahtuvat yhä neuromarkkinoinnin alaan ja ostopäätöksiimme. Heillä kaikilla on sama tavoite: selvittää mitä päässämme tapahtuu, kun ostamme jotakin. Sillä tavalla mainonta voidaan räätälöidä yksilön persoonallisuuden, tarpeiden ja henkisen mielentilan mukaan.

aivoista leviää paljon värejä

Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että teemme päätöksemme tiedostamatta. Toisin sanoen kyseisessä prosessissa on monia piilotettuja tekijöitä.

Jos sovellamme sitä nykymarkkinointiin, on selvää, että meidän henkisellä puolella on valtava rooli ostoskokemuksessamme. Se ei ole järjellinen prosessi. Siitä syystä meillä on eri näkökulma eri tuotemerkkejä kohtaan, vaikka he myisivätkin samoja tuotteita.

Mikä neuromarkkinoinnin tavoite on?

Neuromarkkinoinnin tavoitteena on pohjimmiltaan analysoida kaikkea ostokokemukseen liittyvää. Tutkijat käyttävät eri kysymyksiä ja tapauksia selvittääkseen mikä on paras tapa käyttää ärsykkeitä, joilla he saavat meidät ostamaan asioita. Luonnollisesti he tekevät sen mainonnan, asiakkaan houkuttelun ja säilyttämisstrategioiden avulla.

He haluavat oppia vaikuttamaan ostopäätökseemme. He tekevät niin tutkimalla syyn ja seurauksen yhteyttä meidän käytöksemme ja mielemme välillä. Jos mietit sitä, se käy täysin järkeen. Monet yritykset ovat riippuvaisia päätöksistä, jotka teemme heidän menestyksensä eteen.

Suurimmat yritykset käyttävät tuhansittain rahaa asiantuntijoihin ja neurotieteilijöihin, jotka analysoivat kuluttajan osoittamaa kiinnostusta niitä kohtaan. Päätöksentekoprosessin ymmärtäminen auttaa heitä luomaan täydellisesti räätälöityjä markkinointistrategioita.

mies ostaa puhelimella

Neuromarkkinoinnin säännöt

Espanjalaisen Envíalo simple -yrityksen asiantuntijat ovat hahmotelleet kolme perussääntöä neuromarkkinoinnille:

  • Miellyttävä ympäristö: Tapahtui ostaminen sitten netissä tai kasvokkain, haluat asiakkaan tuntevan olonsa mukavaksi ja halukkaaksi jatkaa ostoksia. Mitä kutsuvampi ympäristö on, sitä todennäköisemmin asiakas tulee takaisin.
  • Innovaatio: Et voi jatkaa saman strategian käyttämistä ikuisesti, vaikka se olisikin toiminut menneisyydessä. Kun kuluttajatrendit kehittyvät, markkinat muuttuvat. Sinun täytyy siis muuttaa myös strategioitasi.
  • Stimulointi: Hyvään strategiaan kuuluu myös aistien stimulointia. Sinun tulee siis käyttää näkö-, maku-, kuulo- ja jopa tunto- ja hajuaistia apuna, jos vain mahdollista. Tavoitteena on luoda positiivinen tunne. Sillä tavalla asiakkaan aivot yhdistävät tuotteen tai myyntiympäristön positiivisiin muistoihin.

On jo olemassa monia mainoskampanjoita, jotka perustuvat meidän alitajuisen mielen ymmärtämiseen. Olisitko voinut koskaan kuvitella, että käyttäisimme neurotiedettä ja psykologiaa tällä tavalla? Vaikka neuromarkkinointi saattaakin pelottaa sinua hieman, on vaikea olla kieltämättä sen kiehtovuutta.