Logo image
Logo image

Näin älykäs ihminen käsittelee myrkyllisiä ihmisiä

5 minuuttia
Näin älykäs ihminen käsittelee myrkyllisiä ihmisiä
Kirjoittanut Valeria Sabater
Viimeisin päivitys: 10 joulukuuta, 2021

Tapa, jolla älykäs ihminen käsittelee myrkyllisiä ihmisiä, kertoo paljon hänen psykologisista taidoistaan. Hän ei hyväksy alistamista ja hän tietää, kuinka ja milloin rajat tulee asettaa. Lisäksi hän on tietoinen niistä vaikutuksista, miten myrkyllisen ihmisen lähipiirissä kasvaminen tai eläminen voi dynamiikallaan heikentää omaa hyvinvointia ja terveyttä. Näin ollen meidän tulee oppia neutraloimaan ja hallitsemaan kaikkia niitä strategioita, joita myrkyllisten ihmisten käsittelyyn liittyy.

Jotkut sosiologit ja sosiaalipsykologian asiantuntijat ovat todenneet, että elämme aikoja, jolla ihmissuhteidemme myrkyllisyys on suurimmillaan. Monet meistä ovat jo tietoisia siitä, että olemme tottuneet käyttämään ja kuulemaan tätä termiä jossakin määrin jopa liikaa ja joskus emme edes tiedä, missä myrkyllisen käyttäytymisen raja kulkee. Elämme hetkeä, jolle ominaista on epävakaus ja epävarmuus, joka näkyy jo monissa jokapäiväisissä rutiineissamme.

Myrkylliset ihmiset eivät vain vahingoita muita emotionaalisesti, vaan he ovat myös uhka terveydelle. Usein myös käy niin, että silloin kun myrkyllinen käyttäytyminen juurtuu ympäristöön, useimmat sen jäsenistä päätyvät soveltamaan samoja haitallisia ja kyynisiä käytöstapoja jokapäiväisessä elämässään.

Monet myrkyllistä käyttäytymistä käsittelevät tukimukset ovat paljastaneet, että jos jossain on olemassa tällainen erittäin myrkyllinen ympäristö, löytyy se nimenomaan monen omalta työpaikalta ja erityisesti niissä työympäristöissä, joissa tuottavuutta pidetään avainasemassa. Tällaisissa työilmapiireissä esiintyy muita enemmän muun muassa epäluottamusta, kilpailua, kateutta, turhautumista ja sellaisia henkilökohtaisia ​​ongelmia, jotka uhkaavat koko organisaation systeemistä hyvinvointia.

Kuten moni meistä jo tietää, samanlaista käyttäytymistä ei myöskään monen perheestä puutu. Tällaisia ovat esimerkiksi ne ihmiset, jotka persoonallisuutensa tai tietyn erityistilanteen vuoksi ohjaavat haitallista käyttäytymistään lapsiaan tai kumppaniaan kohtaan. Jälkimmäisissä tapauksissa myrkyllisen ihmisen vaikutus ja henkinen kuluminen voivat olla vieläkin suurempia, koska niihin sovelletaan pariskunnan emotionaalista komponenttia eli läheisyyden kytköstä.

Some figure

Miten älykäs ihminen käsittelee myrkyllisiä ihmisiä?

Tapa, jolla älykäs ihminen käsittelee myrkyllisiä ihmisiä, vastaa useisiin eri tekijöihin. Ensimmäinen on varsin yksinkertainen ja ilmeinen oletus siitä, että kaikelle myrkylliselle käyttäytymiselle ei ole löydy logiikkaa. Tämän ymmärtäminen auttaa meitä jo paljon, sillä se ehkäisee meitä antamasta liian paljon arvoa ja tärkeyttä sellaisille teoille ja sanoille, joilla ei oikeasti ole merkitystä. Myrkyllinen ihminen etsii sanoillaan ja teoillaan lähes yksinomaan toiselle mielipahaa ja pyrkii lietsomaan epämukavuutta, turhautumista ja negatiivisia tunteita ympärillään.

Toisena tulee seuraava näkökohta, jota emme myöskään voi sivuuttaa. Kuten saksalaisen Friedrich Schiller -yliopiston kliinisen ja biologisen psykologian laitoksen tutkimuksesta käy ilmi, jatkuva altistuminen myrkyllisen ihmisen käytökselle vaikuttaa myös aivojemme terveyteen.

Eläminen myrkyllisen ihmisen tai myrkyllisten ihmisten lähipiirissä johtaa siihen, että koemme enemmän stressiä, ahdistusta, uupumusta sekä kärsimme keskittymishäiriöistä ja meillä on ongelmia ajatella selkeästi. Tämän yksityiskohdan ymmärtäminen heti alusta alkaen kannustaa meitä asettamaan tällaiselle käytökselle ajoissa riittävät rajat. Selvitämme alla, miten älykkäät ihmiset onnistuvat käsittelemään myrkyllisiä ihmisiä seuraavien avaintekijöiden kautta.

Älykkäät ihmiset keskittyvät ongelmien sijasta ratkaisuihin

Kun myrkyllinen ihminen asuu ympäristössämme, elämme jatkuvan uhan alla. Tämä jatkuva uhka on kuin katsoisi hain uivan ympärillämme päivästä toiseen. Näin tavalla tai toisella välitämme aina enemmän ja enemmän myrkyllisen ihmisen läsnäolosta ja siitä, mitä he sanovat, tai mitä he eivät sano, mitä he tekevät ja mitä eivät, sen sijaan, että keskittyisimme etsimään oikeita strategioita siihen, miten myrkyllisen ihmisen läsnäolo ei vaikuttaisi meihin yhtä paljon.

Älykkäät ihmiset keskittyvät löytämään ratkaisuja sen sijaan, että murehtisivat koko ajan myrkylliseen ihmisen käytöksestä. Näin aina, kun jokin häiritsee tai ärsyttää, älykkäät ihmiset reagoivat siihen välittömästi.

Rajat tulisi asettaa niin pian kuin mahdollista

Tiedämme jo, että myrkyllisen ihmisen käytökseen tulisi osata vastata mahdollisimman hyvin. Tässä vaiheessa mieleen nousee kuitenkin kysymys siitä, mihin toimiin meidän tulisi ryhtyä myrkyllisen käyttäytymisen jarruttamiseksi? Aivan ensimmäiseksi meidän on ymmärrettävä, että näissä tapauksissa paras mahdollinen vaihtoehto ei aina ole tilanteesta pakeneminen tai etäisyyden ottaminen myrkyllisesti käyttäytyvään ihmiseen.

Aivan ensimmäiseksi meidän tulisi osata asettaa rajoja, jotka suojaavat meitä myrkylliseltä käytökseltä. Tätä varten kyseiselle henkilölle on tehtävä selväksi, että hänen toimillaan on seurauksia, eikä kaikki aina ole sallittua, sillä tietyt sanat ja teot vahingoittavat ja luovat epämukavaa ilmapiiriä.

Meidän on tehtävä heille selväksi jo varhain, missä meidän henkilökohtaiset rajamme kulkevat, ja että emme tule sallimaan että kyseinen ihminen missään tilanteessa ylittäisi tätä rajaa.

Some figure

Asianmukainen tunteiden hallinta

Meidän tulisi olla täysin tietoisia omista tunnetiloistamme. Jos koemme henkistä kulumista tai uupumusta, meidän on osattava hallita tätä tilannetta. Ensinnäkin meidän on ymmärrettävä, että kenelläkään ei ole oikeutta ottaa pois meidän iloamme tai rauhaamme. Toiseksi, meidän ei tulisi koskaan antaa liiallista merkitystä elämässämme niille ihmisille, jotka eivät yksinkertaisesti ansaitse siinä paikkaansa.

Tilanteissa, joissa fyysistä etäisyyttä ei ole mahdollista ottaa ollenkaan, on parasta luoda emotionaalinen etäisyys, joka on tietyllä tavalla kuin sateenvarjon avaaminen, mikä auttaa meitä suojautumaan sateelta eli toisin sanoen toisen ihmisen loukkaavalta käytökseltä.

Kognitiivisen empatian soveltaminen myrkyllisen ihmisen kanssa

Myrkyllisen ihmisen tapauksessa kognitiivisen empatian soveltaminen on aina parempi vaihtoehto kuin emotionaalinen empatia. Mitä kognitiivisella empatialla sitten tarkoitetaan? Yksinkertaisimmillaan kognitiivisella empatialla yritetään ymmärtää, mitä myrkyllinen ihminen voi käydä sinä hetkenä läpi. Ehkä tämän henkilön kasvojen ja uuvuttavan dynamiikan takaa löytyy pahaa oloa ja piilevää masennusta. Tai kenties huonon käytöksen takaa löytyy sellainen ihminen, jolla on alhainen itsetunto tai henkilökohtaisia ​​ongelmia.

Kognitiivinen empatia antaa meille mahdollisuuden ymmärtää muiden ihmisten todellisuutta ilman, että heidän käytöksensä ja ongelmansa alkaisivat tarttua myös meidän elämäämme.

Seuraavaksi esiteltävä avaintekijä myrkyllisen ihmisen käsittelyyn on ehdottoman suositeltavaa. Kyseessä on strategia, joka määrittelee sen tavan, jolla älykkäät ihmiset käsittelevät myrkyllisiä ihmisiä.

Some figure

Älykkäät ihmiset huolehtivat terveydestään ja hyvinvoinnistaan

Meillä voi olla yksi tai useampikin myrkyllinen ihminen ympärillämme. Kaiken lisäksi voimme pystyä käsittelemään näitä ihmisiä tehokkaasti. Jokaisella meistä löytyy kuitenkin jotain, jota emme saisi unohtaa edes yhtenä päivänä: oma terveytemme. Tämän vuoksi meidän on asetettava aina etusijalle terveellinen ruokavalio, riittävä lepo ja mielenkiintoinen vapaa-aika.

Pelkkä irrottautuminen ja myrkyllisen ihmisen poissulkeminen eivät aina suoraan anna meille mahdollisuuksia elämänlaadun parantamiseen. On toki selvää, että se vaatii paljon, sillä puhumme toisten ihmisten lannistamisen ja pahan mielen asiantuntijoista. Tee kuitenkin itsellesi lupaus ja pyri olemaan juuri se älykäs ihminen, jotka tietää, miten nauttia elämästä ja pysyy samalla myös näiden myrkyllisten olosuhteiden yläpuolella.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.