Logo image
Logo image

Miten stressi vaikuttaa naisiin?

4 minuuttia
Miten stressi vaikuttaa naisiin?
Kirjoittanut Valeria Sabater
Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Stressi on samanlainen kuin mikä tahansa muukin ahdistushäiriö. Se ei tee eroa miesten ja naisten, köyhien ja rikkaiden, nuorten tai vanhojen välillä. Mutta tiedämme varmasti sen, että stressi vaikuttaa eri tavoin naisiin ja miehiin. Stressin emotionaaliset vaikutukset ovat erilaiset naisilla ja miehillä, samoin kuin stressin aiheuttamat fyysiset, kognitiiviset, hormonaaliset ja aineenvaihdunnalliset seuraukset.

Viime vuosina olemme tulleet yhä enemmän tietoisiksi joistakin sairauksista, jotka saavat aikaan erilaisia oireita naisilla ja miehillä. Esimerkiksi sydänlihastulehduksen oireet voivat olla erilaiset naisilla ja miehillä. Nämä oireet saivat monet naiset luulemaan, että heillä olisi ruoansulatusongelmia. Naiset laskivat myös sydänlihastulehduksen tyypillisiin oireisiin kuuluvat hengitysvaikeudet ahdistuskohtauksen piikkiin.

Lähes sama pätee stressiin. Voimme kaikki kärsiä stressistä, mutta naiset ja miehet kokevat sen eri tavalla. Itse asiassa monet tutkimukset tukevat tätä. Esimerkiksi Cambridgen yliopistossa tehty tutkimus osoittaa, että neljä ihmistä sadasta kärsii jonkin tyyppisestä stressistä (akuutista tai kroonisesta). Sen lisäksi tutkimus osoittaa, että naiset kärsivät miehiä yleisemmin ahdistushäiriöistä. Kaikesta huolimatta vaikuttaa siltä, että yleisesti ottaen naiset tuntuvat selviävän stressioireista miehiä paremmin.

Naiset ovat alttiimpia stressin aiheuttamille oireille ja lisäksi he kokevat miehiä suuremman joukon erilaisia oireita. Yleisesti ottaen naiset kuitenkin selviävät stressaavista tilanteista miehiä helpommin, kun taas miehet sitä vastoin altistuvat todennäköisemmin krooniselle stressille ja ovat naisia haluttomampia etsimään apua vaivoihinsa.

“Stressi tukahduttaa immuunipuolustuksen ainakin tilapäisesti oletettavasti energian säästämiseksi, mikä puolestaan antaa etusijan käsillä olevalle hätätilanteelle, joka on tähdellisempi yksilön selviytymisen kannalta.”

-Daniel Goleman-

Some figure

Miten stressi vaikuttaa naisiin? Entä kuinka se vaikuttaa miehiin?

Amerikan psykiatrinen yhdistys (American Psychiatric Association, APA) tutkii vuosittain stressin vaikutuksia väestöön. Se julkaisi vuonna 2010 tutkimuksen, josta kävi ilmi selvä yhteys sukupuolen ja stressin välillä. Tutkimuksen tulokset olivat merkittävät ja ne antoivat uutta tietoa. Ne osoittivat todeksi usein havaitsematta jäävän mutta toistuvan todellisuuden. Stressin vaikutuksia ovat seuraavat:

 • Naiset kärsivät todennäköisesti miehiä enemmän stressistä. Tämä ei ole mikään outo ilmiö tai yhteensattuma, vaan sen taustalla on biologisia syitä. Amerikkalaisen Pennsylvanian yliopiston tohtori Rita J. Valentino, joka on sukupuolten eroja ja stressin vaikutuksia tutkiva neurotieteilijä, julkaisi artikkelin tieteellisessä Molecular Psychiatry -julkaisussa. Hän selitti, että stressi vaikuttaa naisiin siitä syystä, että he ovat miehiä alttiimpia kortisolille. Se saa aikaan naisissa miehiä nopeammin biokemiallisia ja psykologisia muutoksia.
 • Yli puolet tutkituista naisista ilmoitti, että heidän kokemansa stressin taso oli noussut viimeisen viiden vuoden aikana.
 • Miesten stressin lähteenä on yleisimmin työ. Naisille stressiä aiheuttavat taloudelliset syyt, perhe ja ajan puute.
 • Naiset kokevat miehiä isomman joukon erilaisia stressin aiheuttamia oireita, jotka vaihtelevat fyysisistä kognitiivisiin ja emotionaalisiin oireisiin.
 • Lisäksi naisilla on taipumus havaita oma kohonnut stressitilansa tai ahdistuksensa miehiä varhaisemmassa vaiheessa. Naiset myös etsivät tukea ystävistään ja kääntyvät miehiä useammin ammattiauttajien puoleen.
 • Stressin havaitseminen vie tavallisesti miehiltä naisia kauemmin ja heillä on taipumus jättää stressi havaitsematta tai vähätellä sen seurauksia. Miehillä on myös naisia vähemmän keinoja käytettävissään stressin hallitsemiseen ja sen tähden heillä on taipumus potea stressioireitaan kaikessa hiljaisuudessa.

Nämä tutkimustulokset saavat meidät miettimään vakavasti stressin vaikutuksia jokapäiväiseen elämäämme.

Some figure

Sukupuolten väliset erot stressin suhteen

Meidän tulisi ottaa eräs mielenkiintoinen tosiasia huomioon, kun tarkastelemme sitä kuinka stressi vaikuttaa naisiin. Vaikka naiset tuntuvat olevan alttiimpia stressille, he reagoivat nopeasti ja heillä on käytössään oivallisia keinoja stressin hallintaan. He etsivät itselleen tukea muista ihmisistä, he tunnistavat stressin vaikutukset itsessään ja viestivät mielellään muiden kanssa. Miehet sitä vastoin potevat stressiä naisia useammin omissa oloissaan.

Tämä miesten ominaisuus, joka estää heitä hyväksymästä sitä mitä heille on tapahtumassa ja estää heitä hakemasta apua, tekee työn aiheuttamasta stressistä yhden keskeisimmistä miesten ennenaikaiseen kuolemaan johtavista syistä. Brittiläinen sydänsäätiö (British Heart Foundation) on päätynyt tutkimuksessaan tähän johtopäätökseen.

Tapa, jolla stressi vaikuttaa naisiin

Kuten jo edellä totesimme, stressi vaikuttaa miehiin ja naisiin eri tavalla kahdesta eri syystä johtuen. Ensiksikin on kyse stressihormoni kortisolista. Naiset ovat alttiimpia glukokortikoideille, joita keho erittää stressin johdosta. Toiseksi voimme tarkastella asiaa stressiin reagoimisen näkökulmasta. Naiset havaitsevat stressioireet miehiä aikaisemmin ja pyrkivät hallitsemaan niitä aktiivisesti.

Kuten aikaisemmin mainitsimme, naiset kokevat useita stressiin liittyviä oireita. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Unettomuus
 • Hiustenlähtö
 • Aknen puhkeaminen
 • Epäsäännölliset kuukautiset
 • Aineenvaihdunnan muutokset: painon aleneminen tai painon lisääntyminen
 • Hedelmällisyyden heikkeneminen
 • Sydänsairauden tai aivoinfarktin kasvanut riski
 • Masennus (Michiganin yliopiston psykologian laitoksella tehdyn tutkimuksen mukaan naiset ovat miehiä alttiimpia masennusoireille)
 • Ruoansulatuksen häiriöt
 • Immuunisuojan heikentyminen
 • Seksuaalisten halujen vähentyminen
Some figure

On tärkeää tietää, miten stressi vaikuttaa naisiin ja miehiin, mutta stressin tunnistaminen on myös ensiarvoisen tärkeää. Stressin vaikutusten ja sen vakavien terveyshaittojen ymmärtäminen kannustaa meitä tekemään muutoksia elämässämme ja etsimään tarvittaessa ammattilaisten apua stressin aiheuttamiin vaivoihin.

Älä siirrä tämän päivän murheita huomiseen! Älä varsinkaan jätä huomioimatta paineen tunnetta rinnassasi!


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.