Logo image
Logo image

Mitä sosiaaliset normit ovat?

6 minuuttia
Ihmiset voivat vaikuttaa käytökseemme monin tavoin. Sosiaaliset normit ovat ehkä yksi tärkeimmistä.
Mitä sosiaaliset normit ovat?
Viimeisin päivitys: 05 lokakuuta, 2021

Mitä ovat sosiaaliset normit? Ne ovat yhteinen käsitys siitä, millainen käyttäytyminen on sopivaa missäkin tilanteessa. Ne vaihtelevat erityisistä tavoista yleisempiin sääntöihin, jotka ohjaavat käyttäytymistä ja vaikuttavat muiden ihmisten ymmärrykseen. Esimerkkinä länsimainen tapa kätellä ihmistä, kun tapaat hänet ensimmäistä kertaa.

Sosiaaliset normit ovat uskomusten, asenteiden ja käyttäytymisen kirjoittamattomia sääntöjä, joita pidetään hyväksyttävinä tietyssä sosiaalisessa ryhmässä tai kulttuurissa. Normit antavat meille odotetun käsityksen siitä, miten käyttäytyä. Mikä tärkeintä, miten toimia järjestyksen ja ennustettavuuden tarjoamiseksi yhteiskunnassa.

Normit auttavat ymmärtämään sosiaalista vaikutusta yleensäkin, mikä auttaa ymmärtämään erityisesti mitä meiltä vaaditaan. Siksi sosiaaliset normit ovat käyttäytymisnormeja, jotka sosiaaliset ryhmät hyväksyvät. Nykyään onkin olemassa monenlaisia sosiaalisia ryhmiä. Keskustelemme niistä enemmän alla.

Oletetaan, että lähdet kävelylle koirasi kanssa ja pysähdyt kahvilassa ostamassa kahvin. Kun juot kahvia kävellessäsi ulkona, tutustut uuteen naapurustoon. Valitettavasti lähelläsi on paljon roskia maassa. Kun olet juonut kahvin loppuun, heität kupin maahan sen sijaan, että vaivautuisit etsimään roskakorin, koska selvästi kaikki muutkin tekevät niin tällä alueella.

Sosiaaliset ryhmät

Kuten edellä mainitsimme, on olemassa monia sosiaalisia ryhmiä. Esimerkiksi ystävät ja työkaverit. Suurimman osan ajasta roolit ja normit ovat hyvin voimakkaita. Ne auttavat ihmisiä ymmärtämään ja ennustamaan täydellisesti, mitä muut tekevät tai tulevat tekemään. On olemassa normeja, jotka määrittelevät sopivan käyttäytymisen jokaiselle sosiaaliselle ryhmälle.

Esimerkiksi opiskelijat, naapurit ja sairaalassa olevat potilaat ovat tietoisia käyttäytymiseen koskevista normeista. Kun henkilö siirtyy ryhmästä toiseen, hänen käyttäytymisensä muuttuu vastaavasti. Sosiaaliset normit tarjoavat järjestyksen yhteiskunnassa. On melko vaikea kuvitella, kuinka yhteiskunta voisi toimia ilman sosiaalisia normeja.

Siksi ihmiset tarvitsevat normeja ohjaamaan käyttäytymistään. Samoin ne tarjoavat kaivatun järjestyksen ja ennustettavuuden sosiaalisissa suhteissa ja auttavat ihmisiä ymmärtämään toistensa toimia. Nämä ovat joitain syitä siihen, miksi useimmat ihmiset noudattavat suurimman osan ajasta erilaisia normeja.

Yksilölliset ja systeemiset vaikutukset

Sosiaaliset normit ovat usein hyödyllisiä. Normit antavat meille etenemissuunnitelman kaikenlaisiin sosiaalisiin tilanteisiin. Ne tarjoavat tietyn kulttuurin tai yhteiskunnan jäsenille yhteisen perustan vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi. Negatiivisella kääntöpuolella voidaan kuitenkin mainita, että jotkut käyttävät sosiaalisia normeja manipuloidakseen ihmisten käyttäytymistä. Esimerkiksi yritykset tai myyjät, jotka yrittävät suostutella potentiaalisia asiakkaita ostamaan jotain, joka ei todellisuudessa tule vastaamaan myyntihetkellä luvattuja hyötyjä.

Kun on kyse systeemisistä vaikutuksista, me käyttäydymme eri tavalla. Joissakin tilanteissa taipumuksemme noudattaa sosiaalisia normeja voi muuttua yhdenmukaiseksi, mikä saa meidät käyttäytymään jopa haitallisesti.

Lisäksi pidättelemme itseämme joistakin toimista. Halu “kuulua joukkoon” vaikuttaa yleensä negatiivisesti käyttäytymiseemme. Yritämme välttää olemasta tuo henkilö, joka änkää muita vastaan, joten tukahdutamme erimielisyydet. Valitettavasti näin meistä tulee tietämättömiä. Emme yksinkertaisesti huomaa sitä, että monet muut ihmiset ovat salaa eri mieltä jostakin, tai heillä on erilainen asenne kuin enemmistöllä.

Miten nämä vaikutukset näkyvät?

Kun sosiaalipsykologit ja käyttäytymistieteilijät puhuvat sosiaalisista normeista, he eivät välitä erityisistä kulttuurikäytännöistä, kuten kädenpuristuksista. Ihmisen käyttäytymisen taipumukset laajemmassa mittakaavassa kiehtovat heitä. Monet tutkimukset tällä alalla ovat selvittäneet normatiivista vaikutusta ihmisten toimintaan, eli sitä, kuinka ihmiset vaikuttavat toistensa käyttäytymiseen.

Kyseiset tutkimukset osoittavat, että ihmisten mieli muuttuu yksinkertaisesti kun he tarkkailevat toisten toimintaa. Siltikin, vaikka kukaan ei käske heitä toimimaan tietyllä tavalla. Eräs tutkimus, jonka Elliot Aronson ja Michael O’Leary tekivät Kalifornian yliopistossa Santa Cruzissa 1980-luvulla, osoitti kylläkin jotain erilaista. He tutkivat sitä, vaikuttivatko sosiaaliset normit opiskelijoiden vedenkulutukseen.

Kyseinen maantieteellinen alue kärsi toistuvasti kuivuudesta. Tämän seurauksena yliopisto laittoi opasteet kampuksen suihkutiloihin ja pyysi opiskelijoita säästämään vettä. Suihkut yksinkertaisesti pyydettiin laittamaan pois päältä siksi aikaa, kun ihmiset olivat saippuoimassa itseään tai pesemässä hiuksiaan. Pyynnöistä huolimatta vain 6 prosenttia opiskelijoista seurasi sitä. Sitten tutkijat rekrytoivat muutaman miesopiskelijan osallistumaan kokeiluun.

Ensinnäkin yksi opiskelija, “roolimalli”, astui suihkuhuoneeseen ja käynnisti suihkun. Hän odotti, kunnes kuuli jonkun muun tulevan sisään. Siinä vaiheessa roolimalli käänsi suihkun pois saippuoinnin ajaksi, kuten oli pyydetty. Kun roolimalli oli lopettanut suihkuttelun ja poistunut huoneesta, tuli toinen opiskelija, “tarkkailija”, katsomaan matkiko toinen oppilas roolimallin käytöstä vai ei.

Tutkijoiden mukaan 49 prosenttia opiskelijoista seurasi roolimallin käyttäytymistä tässä vaiheessa. Kun he lisäsivät toisen roolimallin peliin, 67 prosenttia seurasi ohjeita. Ihmisillä on yleinen taipumus toimia samalla tavalla kuin muutkin. Tämän taipumuksen lisäksi on kuitenkin muutama erityinen normi, joka usein ohjaa ihmisten käyttäytymistä.

Miksi seuraamme muiden käyttäytymistä?

Sosiaaliset normit voivat vaikuttaa voimakkaasti ihmisten käyttäytymiseen. Miksi näin on? Monissa tilanteissa emme ole perehtyneitä tapahtumiin. Tunnemme olomme epävarmaksi siitä, miten meidän pitäisi toimia. Samoin seuraamme muiden käyttäytymistä yksinkertaisesti siksi, että se on paras veto. Jos ihmiset noudattavat näitä normeja, se johtuu yleensä painostuksesta. Mikä tärkeintä, haluamme nähdä itse itsemme tietyssä valossa.

Kehitimme hyväksynnän tarpeen

Ensinnäkin yksi voimakkaimmista ihmisen käyttäytymisen motivaatioista on tarpeemme kuulua joukkoon. Ihmiset ovat sosiaalisia olentoja, ja siihen on monia tärkeitä syitä. Esimerkiksi esihistoriallisina aikoina ei ollut muuta tapaa selviytyä. Kovassa ympäristössä oli ratkaisevan tärkeää ylläpitää hyviä suhteita muihin. Tällä tavalla yksilö oli osa kollektiivia. Ryhmänä toimiminen antoi ihmisille mahdollisuuden metsästää suurempia eläimiä. Onneksi nykyaikana emme enää tarvitse toveriemme apua mammutin kaatamiseksi, mutta aivomme kuitenkin ovat säilyttäneet esi-isiemme käyttäytymismallin.

Haluamme suojella itsekäsitystämme

Toinen ihmisen perustarve on ylläpitää erittäin positiivista kuvaa itsestään. Yksi tapa tehdä tämä on noudattaa johdonmukaista käyttäytymistä normien ja arvojen kanssa, jotka sisäistämme vähitellen kasvaessamme. Kypsyessä opimme yhteiskuntamme normit sekä havainnoinnin että suoran vahvistamisen avulla. Toisin sanoen, yhteiskunta palkitsee tiettyjä käyttäytymismalleja ja rankaisee toisista. Siksi aikuisuuteen mennessä meillä on vahva joukko arvoja ja erityinen käsitys siitä, miten “hyvä ihminen” käyttäytyy.

Mikä voi mennä vikaan

Ei välttämättä ole huono asia noudattaa sosiaalisia normeja. Jaettujen normien olemassaolo on tärkeää monien asioiden edistämiseksi, kuten sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunne yhteiskunnan tai kulttuurin jäsenten välillä. Normien noudattaminen voi kuitenkin myös pidätellä meitä, jos meitä pelottaa erottua joukosta.

Mukautuminen voi vaarantaa päätöksenteon

Normin noudattamisen ja mukautumisen välillä on hieno raja. Vaikka molemmat johtuvat joistakin samoista syistä, niiden välillä on ero. “Normatiiviseen” käyttäytymiseen kuuluu yksinkertaisesti toimiminen samalla tavalla kuin muut ihmiset. Mukautumista taas tapahtuu, kun joku toimii ryhmässä eri tavalla kuin hän toimisi silloin, jos hän olisi yksin. Esimerkiksi kun joku kannattaa jotain yleistä mielipidettä, vaikka oikeasti hän onkin asiasta eri mieltä.

Normit antavat meille vääriä ajatuksia siitä, mitä muut ihmiset ajattelevat

Ensinnäkin, kun suurin osa ihmisistä noudattaa normia, oletamme, että kaikki muut ovat samaa mieltä sen kanssa. Tämä synnyttää pluralistisen tietämättömyyden ilmiön. Toisin sanoen se on sitä, kun ihmisillä on “salaisesti” sellainen asenne tai vakaumus, joka poikkeaa normista, mutta hän silti noudattaa julkisesti normia. Sisimmässään he uskovat, että vain he tuntevat näin. Tämä luo painetta seurata väkijoukkoa hylkäämisen pelossa, vaikka on hyvin mahdollista, että muut hyväksyisivät eriävän mielipiteen.

Esimerkkejä

Länsimaisessa yhteiskunnassa on monia sosiaalisia normeja. Katsotaan nämä esimerkit julkisesta käyttäytymisestä. Voit tehdä hyvän vaikutelman yhteisön muille jäsenille noudattamalla näitä normeja:

 • Kättele, kun tapaat jonkun.
 • Ole suorassa katsekontaktissa henkilön kanssa, jonka kanssa puhut.
 • Älä tunkeudu jonkun henkilökohtaiseen tilaan.
 • Ellei elokuvateatterissa ole tungosta, älä istu kenenkään vieressä.
 • Älä kiroile kohteliaassa keskustelussa.
 • Vältä aina rasistisia tai syrjiviä kommentteja.
 • Älä kaiva nenääsi julkisesti. Jos sinulta pääsee röyhtäisy tai pieru, sano “anteeksi”.
 • Ole ystävällinen vanhuksille, kuten avaamalla heille ovi tai luopumalla istuinpaikastasi bussissa.
 • Älä etuile.
 • Kun olet kylässä jossain, pyydä aina lupa tehdä asioita. Esimerkiksi, kysy voitko laittaa television päälle tai voitko käyttää kylpyhuonetta.
 • Jos osut tai törmäät johonkuhun vahingossa, sano “anteeksi”.
 • Jos joku aivastaa lähelläsi, sano “terveydeksi”.
 • Huuhtele wc-pönttö aina käytön jälkeen ja pese kätesi kun olet valmis.
 • Sano “kiitos”, kun pyydät jotain ja sano “kiitos”, kun joku tekee jotain puolestasi.
 • Soita, jotta ystävä tai muu henkilö tietää, että myöhästyt tai et tule tapaamiseen.
 • Pukeudu sopivalla tavalla ympäristöön, jossa olet.
 • Lopuksi, älä keskeytä ketään heidän puhuessaan.

Miten kaikki alkoi

Tiesitkö, että Muzafer Sherif suoritti yhden varhaisimmista kokeista koskien sosiaalisia normeja ja mukautumista? Tämä koe tehtiin vuonna 1936. Tutkimuksessa Sherif osoitti, että se, mitä muut sanoivat, vaikutti suuresti ihmisten käsityksiin asioista.

Myöhemmin toisen maailmansodan ja holokaustin jälkeen sosiaalipsykologit kiinnostuivat normeista hyvin paljon, ja etenkin mukautumisesta. Haluttiin ymmärtää, miksi niin monet saksalaiset olivat osana kansanmurhan teossa. Tämän ansiosta tehtiin joitain tunnetuimpia sosiaalipsykologian tutkimuksia, kuten Asch- ja Milgram -kokeet.

Lyhyesti sanottuna sosiaaliset normit ovat sanattomia sääntöjä siitä, kuinka ihmisten “pitäisi” käyttäytyä tietyissä tilanteissa. Prosessin kritisoiminen on hyödyllistä, jotta normit eivät vaikuttaisi päätöksentekoon, ja eriävän mielipiteen esittäminen voikin tuoda haluttuja tuloksia.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Bourdieu, P. (1990). Sociología y cultura (Colección Los Noventa). México: CNCA/Grijalbo.
 • Tajfel, H. (Ed.). (1978). Differentiation between social groups: Studies in the social psychology of intergroup relations. New York: Academic.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.