Mitä on ihmissuhdetiede?

Ihmisuhteiden luominen ja vaaliminen on tärkeä asia. Hyvä uutinen on, että on olemassa huomattava määrä tutkimustietoa, joka kertoo meille kuinka se tehdään oikein.
Mitä on ihmissuhdetiede?
Elena Sanz

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Elena Sanz.

Viimeisin päivitys: 11 maaliskuuta, 2023

Näemme ihmissuhteet usein eteerisinä ja hengellisinä. Elementit, kuten läheisyys, kiintymys, uskollisuus ja romanssi, vaikuttavat liian abstrakteilta voidaksemme mitata ja selittää ne loogisesti ja tieteellisesti. Totuus on kuitenkin, että kaikki ihmissuhteet ovat biologisten reaktioiden ja kognitiivisten mallien välittämiä. Ihmissuhdetiede tutkii näitä ilmiöitä.

Suurin osa tämän tieteenalan tutkimuksista keskittyy läheisiin ihmissuhteisiin, erityisesti perhe- ja parisuhteisiin. Psykologit, sosiologit, biologit ja muut alan ammattilaiset tutkivat kuitenkin myös sellaisia ihmissuhteita, jotka eivät ole niin läheisiä. Esimerkiksi työtovereiden tai tuttujen väliset suhteet.

Ihmissuhdetiede (ihmissuhteiden empiirinen tutkimus) alkoi 1900-luvun alussa. Siitä lähtien se on tuottanut arvokasta panosta ymmärtääksemme sitä, kuinka olemme vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Ihmissuhdetiede tutkii mm. pariskuntia.
Intiimisuhteita muokkaa seksuaalinen intohimo ja toistuva, vahva ja monipuolinen keskinäinen riippuvuus.

Ihmissuhdetieteen tärkeimmät panokset

Tämän alan tutkimuksella on monia seurauksia. Se on synnyttänyt erittäin vankkoja teorioita, joilla on tärkeitä sovelluksia. Se selventää ihmissuhteiden määritelmää. Se määrittelee mitä ne ovat, mistä ne koostuvat ja kuinka ne vaihtelevat. Lisäksi se erottaa  erilaiset yhteydet, jotka voidaan muodostaa:

  • Jotta kahden ihmisen välinen suhde olisi perustasolla, molempien osapuolten on oltava keskinäisesti riippuvaisia. Toisin sanoen he ovat yhteydessä toisiinsa ja vaikuttavat toisiinsa jollain tavalla.
  • Kun molemmat osapuolet pitävät toisiaan ainutlaatuisina ja korvaamattomina, se muodostaa henkilökohtaisen suhteen. Näitä ovat tuttavat, kollegat ja sukulaiset.
  • Läheiset suhteet syntyvät, kun keskinäinen riippuvuus on vahvaa, toistuvaa ja monipuolista ja kestää ajan myötä. Tähän kategoriaan sisältyvät tärkeämmät siteet, kuten ystävyyssuhteet tai tietyt perhesuhteet.
  • Kun yllämainittujen lisäksi on seksuaalista intohimoa, kyseessä on intiimi suhde. Niihin kuuluvat avioliitto, seurustelu ja muut siteet, joihin liittyy seksuaalisuus.

Näiden erojen lisäksi ihmissuhdetieteen ala muutakin tietoa:

Suhdemalli jatkuu samana

Yksi ensimmäisistä ihmissuhdetieteen tutkimista alueista olivat perhesiteet, kuten vanhemman ja lapsen väliset siteet. Esimerkiksi John Bowlbyn ja Mary Ainsworthin panokset kiintymysteorian suhteen ovat olleet ratkaisevia ihmisten välisten yhteyksien ymmärtämisessä.

Näiden töiden ja myöhemmän tutkimuksen ansiosta on nyt vahvistettu, että ensisijaiset siteemme muokkaavat persoonallisuuttamme, itsetuntoamme ja luottamustamme muihin. Lapsuudessa muokatut kiintymykset pysyvät vakaina ja vaikuttavat ihmissuhteisiimme aikuisena. Rakennamme yhteyden muihin ihmisiin samalla perustalla kuin millainen suhde meillä on vanhempiimme.

Suhteet ovat kaupallisia

Toinen mielenkiintoinen havainto koskee ihmissuhteiden kaupallista luonnetta. Tämä tarkoittaa tapaa, jolla ne muodostavat sosiaalisen vaihdon. Arvioimme jatkuvasti voittoja tai tappioita, joita ne edustavat meille. Analysoimme suhteidemme positiivisia ja negatiivisia puolia ja vertaamme niitä ihanteisiin ja vaihtoehtoihin.

Esimerkiksi pariskunnan tyytyväisyyden tunteet voivat riippua siitä, kuinka reagoiva yksi kumppani on toisen tunteita ja tarpeita kohtaan tai siitä, millainen on hänen kykynsä kommunikoida ja ratkaista konflikteja. Jos kokonaisarviointi antaa negatiivisia tuloksia, suhteesta luopuminen on erittäin todennäköistä.

Biologiset olennot

On olemassa yksi ihmissuhdetieteen haara, joka pyrkii ymmärtämään, kuinka käyttäytymisemme liittyy menneisyyteemme ja kuinka se vaikutti kehitykseemme ja selviytymiseen. Evoluutioteoriat selittävät muun muassa seksuaalisen valinnan ja parien muodostumisen prosesseja.

Ihmissuhdetiede muistuttaa meitä siitä, että biologiamme määrittelee meidät. Esimerkiksi tutkimukset ovat osoittaneet, että monissa eri kulttuureissa miehet suosivat nuorempia ja houkuttelevampia naispuolisia kumppaneita (hedelmällisyyden symboleita). Toisaalta naiset etsivät vanhempia miespuolisia kumppaneita, joilla on taloudellinen vakaus (auttaakseen varmistamaan jälkeläistensä turvallisuuden).

Ympäristö on tärkeä

Yksi tämän tieteenalan viimeinen olennainen panos on tutkimus siitä, miten ympäristö vaikuttaa ihmissuhteisiin. Itse asiassa kaikki ei ole meidän käsissämme: stressaavat tilanteet suhteiden ulkopuolella voivat vaikeuttaa laadukkaiden siteiden ylläpitämistä.

Esimerkiksi taloudellinen tai työstressi, sairaus ja muut haitalliset tilanteet ennustavat tyytymättömyyttä ihmissuhteissa ja eroissa. Tämä pätee erityisesti, jos ympäristön vaatimukset ylittävät suhteen jäsenten resurssit ja kapasiteetit.

Lisäksi kulttuurikonteksti, johon pari on uppoutunut (normeineen, tapoineen ja perinteineen), sekä perhe ja lähiympäristö vaikuttavat kiistattomasti parisuhteen kehitykseen. Itse asiassa nämä voivat joko edistää siteen epäonnistumista tai kukoistamista.

Anoppi ja miniä riitelevät.
Parisuhteen ulkopuoliset stressaavat ja monimutkaiset tilanteet voivat vaikuttaa siihen negatiivisesti.

Ihmissuhdetieteen käytännön sovellukset

Yllä mainitut ovat vain muutama ihmissuhteita koskevista oivalluksista, jotka on johdettu ihmissuhdetieteestä. Viime kädessä tämä lähestymistapa tutkii siteiden rakentamista, ylläpitoa ja purkamista sekä näiden prosessien taustalla olevia biologisia, psykologisia ja kulttuurisia syitä.

Sen lisäksi, että tämä tieteenala antaa paremman ymmärryksen siitä, miksi olemme yhteydessä ja kuinka suhteemme toimivat, sillä on myös käytännön sovelluksia. Mikä tärkeintä, sen havainnot voivat auttaa meitä tunnistamaan, mitä asenteita ja käyttäytymismalleja meidän on muutettava ja joihin meidän on investoitava, jos haluamme nauttia onnistuneista suhteista.

Koska ihmissuhteilla on suuri vaikutus terveyteen, psyykkiseen hyvinvointiin ja elämänlaatuun, niistä huolehtiminen on ensisijaista. Tässä suhteessa ihmissuhdetiede voi tarjota monia vastauksia ja ohjeita.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
4 asennetta, jotka tuhoavat ihmissuhteita
Mielen Ihmeet
Lue se täällä Mielen Ihmeet
4 asennetta, jotka tuhoavat ihmissuhteita

Kukaan ei halua viettää aikaa sellaisen kanssa, joka saa muut tuntemaan olonsa jatkuvasti pahalta.  • Buss, D. M. (1989). Sex differences in human mate preferences: Evolutionary hypotheses tested in 37 cultures. Behavioral and brain sciences12(1), 1-14.
  • Finkel, E. J., Simpson, J. A., & Eastwick, P. W. (2017). The psychology of close relationships: Fourteen core principles. Annual Review of Psychology68, 383-411.
  • Karney, B. R., & Neff, L. A. (2013). Couples and stress: How demands outside a relationship affect intimacy within the relationship. In J. A. Simpson & L. Campbell (Eds.), The Oxford handbook of close relationships (pp. 664–684). Oxford University Press.

Mielen Ihmeet -sivuston sisältö on laadittu ainoastaan informatiivisiin ja opetustarkoituksiin. Se ei korvaa ammattilaisen diagnoosia, neuvoja tai hoitoa. Askarruttavissa asioissa on parasta kääntyä luotetun ammattilaisen puoleen.