Millaista on älykkäiden ihmisten rakkaus?

Millaista on älykkäiden ihmisten rakkaus?
Valeria Sabater

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Valeria Sabater.

Viimeisin päivitys: 10 joulukuuta, 2021

Millaista on älykkäiden ihmisten rakkaus? Tiedemaailma on kautta aikain osoittanut kiinnostusta tätä aihetta kohtaan ja todistanut, että älykkäillä ihmisillä ei ole keskimääräistä suurempi todennäköisyys solmia parisuhdetta. Erityisen älykkäät ihmiset kun ovat esimerkiksi analyyttisempiä, itsenäisempiä ja vaativampia. Silti, he voivat kyllä löytää toisen ihmisen, joka vastaa heidän odotuksiaan, ja pystyvät tällöin muodostamaan vahvan ja toimivan tunnesiteen.

Niille lukijoille, jotka etsivät kirjallisuutta tästä aiheesta, voi suositella selventävää ja hauskaa kirjaa The Tao of Dating. Teoksen on kirjoittanut Harvardin yliopiston filosofian professori Alex Benzer. Hän kertoo kirjassaan ironiseen sävyyn, miksi älykkäiden ihmisten parisuhteet ovat usein lyhytkestoisempia. Kaikki ei ole kultaa, mikä kiiltää, ja sanonta pätee myös tässä asiassa: Benzer toteaa kirjassaan, että nerous ei ole välttämättä menestyksen tae, etenkään tietyillä elämän osa-alueilla.

“Älykkyys ja terve järki eivät tarvitse temppuja raivatakseen tiensä.”

-Johann Wolfgang von Goethe-

Älykkäät ihmiset kyllästyvät helposti ja voivat joskus saada toisetkin ihmiset kyllästymään pikkutarkkoine kiinnostuksenkohteineen ja omituisine intohimoineen. He ovat unohtavaisia, jahkailevia, vaikeasti ymmärrettäviä, äärimmäisen vaativaisia (myös itseään kohtaan), helposti harhaantuvia ja he kärsivät jatkuvista eksistentiaalikriiseistä. Eikä tässä vielä kaikki: he ovat tunnetasolla epävakaita ja voivat ailahdella suurenmoisesta herkkyydestä räjähdysmäisen huonoon tuuleen ja kaikkea siltä väliltä.

Ei siis ole epäilystäkään siitä, että he eivät ole niitä helpoimpia ihmisiä. Tosin meillä kaikilla, ottamatta huomioon älykkyysosamäärää, on luonteemme yksilölliset rosot ja särmät, eivätkä parisuhteet yleensäkään ole ainaista harmoniaa ja rakkautta ensi silmäyksellä. Mutta se, mitä yhteistä älykkäillä ihmisillä on rakkauselämän alalla on perinteisesti ollut tieteen kiinnostuksen kohteena. Älykkäiden ihmisten rakkaudesta on siis tarjolla tutkimustuloksia, joita esitellään alla.

Erityisen älykkäiden ihmisten voi olla vaikeaa löytää kumppania.

Millaista on älykkäiden ihmisten rakkaus?

Useimmat tutkimuksista osoittavat, että on hyvin harvinaista olla loisteliaan älykäs ja samalla nauttia onnellisista, vakaista ja tyydytystä antavista parisuhteista. Näin siksi, että ei ole lainkaan helppoa löytää toista ihmistä, jolla olisi sama älyllinen potentiaali sekä yhtäläiset intohimot ja kognitiiviset erikoispiirteet. Ei silti pidä tehdä liian nopeita stereotyyppeihin ja olettamuksiin perustuvia johtopäätöksiä, selvittämättä tieteen näkökulmaa asiaan.

Ensinnäkin: on olemassa ihmisiä, joilla on sekä korkea älykkyysosamäärä että toimiva parisuhde. Kaikki nerot eivät tarvitse rinnalleen kumppania, jolla olisi yhtä poikkeuksellinen mieli kuin heillä itsellään, ja suhde voi silti olla vakaa ja rakkaudentäyteinen. Heille riittää tunneyhteys.

Useissa tapauksissa rakkauden heräämiseen voi riittää, että kumppanit täydentävät helposti toisiaan, saavat mahdollisuuden näkökantojensa rikastuttamiseen ja tavalla tai toisella tukevat kasvamistaan ihmisinä. Hollantilaisen psykologin Pieternel Dijkstran ja hänen tiiminsä suorittama tutkimus vuonna 2017 valaisee, millaista älykkäiden ihmisten rakkaus on.

Älykäs ihminen etsii toista ihmistä, jonka kanssa voi nähdä maailman samalla tapaa

Korkean älykkyysosamäärän omaavilla ihmisillä on hyvin selkeä maailmankatsomus. Heidän ideaalinsa, elämänkatsomuksensa ja mieltymyksensä syvällisiä aiheita kohtaan voivat olla hyvinkin äärimmäisiä, joten heille voi olla vaikeaa sietää tiettyjä katsantokantoja, banaaleja huomautuksia tai piittaamattomuutta joitakin tiedon aloja kohtaan. He pitävät ihmisistä, jotka ottavat osaa ja joiden kanssa voi keskustella loputtomiin yhteisistä mielenkiinnonaiheista ja pyrkiä samankaltaisiin päämääriin.

Ei siis ole ollenkaan helppoa löytää ihmistä, joka olisi ideaaliensa ja herkkyytensä puolesta loistelias olematta kuitenkaan suurenmoisen älykäs. Tämän vuoksi erityisen älykkäät ihmiset jäävät usein vaille kumppania: niin monet pettymykset ja pieleen menneet yritykset saavat heidät lopulta mieluummin jäämään yksin itsenäisyyteensä. Heidän toiveenaan olisi löytää ihminen, jonka kanssa voisi luoda syvällisemmän yhteyden, ei ainoastaan älyllisellä tasolla.

Älykkäiden ihmisten rakkaus ei synny helposti, mutta se ei ole myöskään mahdotonta.

Älykkäiden ihmisten rakkaus ja turvaton kiintymyssuhdemalli

Professori Pieternel Dijkstra teki tutkimuksessaan mielenkiintoisen havainnon. Hän teki usean vuoden ajan haastatteluja korkean älykkyysosamäärän omaaville henkilöille: näiden haastattelujen analyysin perusteella iso osa edusti turvatonta kiintymystyyppiä. Mitä tämä tarkoittaa ja mitä seurauksia sillä on seurustelusuhteiden kannalta?

  • Kyseiset henkilöt voivat hetkittäin olla helliä ja läheisiä ja seuraavassa hetkessä taas kylmiä ja kaukaisia.
  • He ovat ihmissuhteissa hyvin epävarmoja. Pohjimmiltaan he pelkäävät hylätyksi tai petetyksi tulemista ja sen vuoksi suhtautuvat pakkomielteisesti tiettyihin yksityiskohtiin, analysoivat pienintäkin elettä, äänenpainoa, ristiriitaa, jne.
  • He pelkäävät hylätyksi tulemista, mutta samaan aikaan saattavat itse torjua tai etääntyä kumppanistaan, kun tämä hakee heistä tukea. Tämä varsin monitahoinen seikka koskee osaa, vaikkakaan ei kaikkia ihmisiä, joilla on korkea älyllinen kapasiteetti.

Älykkyys yhdistettynä tunneälyyn saa parisuhteen kukoistamaan

Kuten alussa todettiin, älykkäiden ihmisten rakkaussuhteet voivat olla sekä onnistuneita ja miellyttäviä, että vakaita. Näin on niiden ihmisten laita, joilla on korkean älykkyysosamäärän lisäksi hyvä tunneäly. Tähän voidaan lisätä vielä yksi ehto: se, että löytää toisen ihmisen, jolla on samansuuntaiset näkökannat ja kiinnostuksen kohteet, jotka edesauttavat harmonista yhteiseloa.

Näissä tapauksissa rakkaus ei yksin riitä, vaan pääosassa ovat henkilökohtaisten tavoitteiden ja ajattelutapojen yhteneväisyys, päämäärien ja arvojen vastaavuus ja yhteisten pyrkimysten tavoittelu: siis ihmisinä kasvaminen rinta rinnan. Tällaisissa tapauksissa parisuhde toimii erinomaisesti: pari on hyvä käsittelemään ristiriitoja ja erimielisyyksiä, he kunnioittavat toisiaan ja kommunikoivat hyvin. Tällaisille pariskunnille on yhteistä myös erittäin hyvä huumorintaju.

Myös erityisen älykäs ihminen voi solmia toimivan parisuhteen.

Erityisen älykkäiden ihmisten ei siis ole mahdotonta löytää rakkautta: heitä ei ole tuomittu onnettomiin ja lyhytaikaisiin parisuhteisiin. Aina löytyy joku sopiva ihminen, joku joka pystyy rikastuttamaan yhtälailla sekä hänen älyään että sydäntään.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.