Mielen vaikutus terveyteen

Mielen vaikutus terveyteen

Viimeisin päivitys: 13 syyskuuta, 2016

Mielemme on vastuussa kaikkien sisäisten toimintojemme hallinnasta. Tämä tarkoittaa käytännössä elintemme toiminnan takaamista ja koskee jopa kaikkein automaattisimmilta ja vaistonvaraisimmilta tuntuvia toimintoja kehossamme.

Jos mielellä kerran on valtaa ohjata, hallita, koordinoida ja saada meidät toimimaan niin kuin toimimme, on sillä luonnollisesti silloin hyvinkin paljon tekemistä fyysisen terveytemme kanssa.

loistava_mieli

Kaksi mieltä

Oikeastaan voisi sanoa, että meillä on “kaksi mieltä”: “tietoinen mieli”, joka on rationaalinen ja analyyttinen, sekä “alitajuinen mieli”.

Tästä johtuukin, että vaikka haluaisimmekin tuntea olomme hyväksi, vaikuttaa usein siltä, ettei tahtomme vastaa sisäistä tilaamme lainkaan, ja päinvastoin kuin itse tarkoitimme, alamme voimaan pahoin. Se tuntuu oikeastaan siltä kuin meillä ei olisi lainkaan mahdollisuuksia hallita omaa mieltämme, omia ajatuksiamme tai omaa kehoamme. 

Samaan aikaan kun tietoinen mielemme haluaa kaiken menevän hyvin, alitajuinen mielemme aktivoi kiireen vilkkaa hälytyssignaaleja, pelon tunteen sekä monenlaisia reaktioita, jotka saavat meidät tuntemaan olomme siltä, ettemme täysin hallitse itseämme. Meidät valtaa tunne siitä, että epäonnistumme perimmäisessä tavoitteessamme taata, että kaikki kääntyy elämässämme lopulta parhain päin.

Alitajuisessa mielessämme säilyvät kaikki voimakkaat emotionaaliset kokemuksemme, jotka aktivoivat muistoja, tunteita, henkisen estyneisyyden tiloja ja häiritsevät meitä sellaisissa tilanteissa, jotka muistuttavat meitä aiemmista traumaattisista kokemuksistamme, vaikkemme olisi lainkaan edes tietoisia siitä.

Kun käymme läpi emotionaalisesti vaativaa ja raskasta kokemusta, alitajuinen mielemme tunnistaa kaikki siihen jollain tapaa uhkaavasti liittyvät tilanteet. Tällöin se laittaa päälle hälytyssignaalit ja saa aikaan sen, että olemme poissa tolaltamme ja tunnemme olomme stressaantuneeksi, vaikkei päällä oleva tilanne olisikaan millään tapaa vaarallinen.

Omalla mielellämme on taito saada meissä aikaan niin hyvänolontunteen kuin stressiäkin, vaikkemme tajuakaan asian olevan näin. Terveys pitää sisällään niin fyysisen kuin henkisenkin hyvinvoinnin. Hyvinvointi puolestaan riippuu siitä, kuinka tehokkaasti mielemme käsittelee kaikki ne tilanteet, joita elämässämme tulee vastaan.

Mielemme salamat

Henkinen ohjelmointi 

Mieli ohjelmoi itsensä kaikkien niiden viestien pohjalta mitä se kerää aina lapsuudesta saakka, sekä myös kaiken sen mukaan, mitä alituiseen kerromme itsellemme läpi elämämme.

Hyvinvointimme riippuu hyvin pitkälti siitä, miten mieli ohjelmoi itsensä, koska olemme oppineet reagoimaan ja tuntemaan tietyllä tavalla tietyissä tilanteissa ja ihmissuhteissa.

Henkinen ohjelmointi tapahtuu useimmiten alitajuisessa mielessämme, ja juuri se aiheuttaa ongelmia, jotka nousevat esille kehossamme.

Henkinen uudelleenohjelmointi

Saadaksemme aikaan muutoksen, on tarpeen “uudelleenohjelmoida” mielemme toiminta. Mielemme on nimittäin juuri se, joka saa aikaan kaikki asenteet, oireet, kehityksen, ajatukset sekä tunteen hyvinvoivasta itsestämme.

Tämä on mahdollista psykoterapian avulla, kognitiivisilla uudelleenrakentamista edesauttavilla tekniikoilla sekä monilla muillakin keinoilla. Näiden metodien avulla me pystymme paikallistamaan alitajuisessa mielessämme virheellisen ohjelmoinnin, joka on syypää kaikkeen kokemaamme stressiin ja esimerkiksi sairauksiin, joista mahdollisesti kärsimme.

Jos mielellä on valtaa ohjailla kehomme toimintaa, se voi luonnollisesti tehdä sen myös oikealla tavalla, joka auttaa meitä ylläpitämään terveyttämme, jos vaan osaamme asettaa mielemme toiminnan oikeille raiteille.

On siis erittäin tärkeää löytää se alue, jossa alitajuinen mielemme luo emotionaalisia estoja ja pyrkiä vapauttamaan ne, jotta voisit antaa terveiden tunteiden ja oikeanlaisten asenteiden ja tuntemusten virrata luonnollisesti.

Mielen valtava vaikutus terveyteen

Oman terveytensä kohdalla ohjasten ottaminen omiin käsiin vaatii sukeltamista syvälle mielen syövereihin tutkimusmatkalle. Koska alitajuinen mieli ei ole kovinkaan helposti saavutettavissa, on todella tärkeää käyttää hyväkseen sitä yhteyttä, jonka tietoinen, looginen ja analyyttinen mielemme siihen muodostaa. Samalla on myöskin toki tarkkailtava kaikkia niitä tuntemuksia, joita tässä prosessissa nousee pintaan.

Aivan ensi alkuun meidän täytyy viestittää itsemme sisällä mahdollisimman hyvin paljon positiivisia ja realistisia viestejä tämänhetkisiä kykyjämme hyödyntämällä:

  • “Minä varmasti pystyn siihen.”
  • “Minä tiedän, kuinka tämä hoidetaan.”
  • “Tästä eteenpäin minä tulen voimaan paljon terveemmin.”
  • “Kehoni pystyy saavuttamaan tasapainoisen tilan.”
Kultaiset aivot

Ja tietoisella, loogisella, järkipohjaisella ja varsin tarkoituksellisella tavalla kaikki nämä viestit ohjaavat mielemme hyvän tai ainakin paremman terveyden polulle, jolloin me pääsemme jälleen käsiksi omaa mieltämme ohjaaviin puikkoihin. Me löydämme ja muistamme taas kerran kaikki ne sisäiset taidot, jotka meidän täytyy palauttaa sisimmässämme terveellisen tasapainon tilaan.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.